Click to listen highlighted text!
Oct 022013
 

รู้มั๊ย!!! ถ้าจะบอกว่า “ไม่ได้ตั้งใจ” ภาษาอังกฤษเค้าพูดว่ายังไงกัน

I didn't mean to hurt you.

I didn’t mean to hurt you.

เวลาที่เราพูดขอโทษคนอื่น แล้วต้องการบอกว่าเรา “ไม่ได้ตั้งใจ” ให้ใช้สำนวนประโยคที่ว่า “I didn’t mean to.”
ตัวอย่างเช่น ถ้าบังเอิญคุณเกิดไปทำกระจกหน้าต่างบ้านใครแตก คุณก็อาจจะบอกว่า…

  • We didn’t mean to break your window.
    ขอโทษจริงๆ ผมไม่ได้ตั้งใจทำกระจกหน้าต่างของคุณแตก

หรือถ้าเกิดบังเอิญคุณต้องไปหักอกใครเข้า คุณก็อาจจะพูดขอโทษว่า…..

  • I’m really sorry. I didn’t mean to hurt you.
    ขอโทษจริงๆ ผมไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายจิตใจคุณ

* แต่ทางที่ดีอย่าไปทำร้ายจิตใจใครแบบนี้จะดีกว่านะคะ ^^

***********************************************

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา

Click to listen highlighted text!