Click to listen highlighted text!
Nov 042013
 

# Shame on you!

สำนวน Shame on you! แปลประมาณว่า “ละอายใจบ้างสิ, น่าอายจริงๆ, ขายหน้าจริง”

ปกติคำว่า shame ถ้าเป็นกริยาจะแปลว่า ละอายใจ แต่ถ้าเป็นคำนามก็จะแปลว่า ความละอายใจ หรืออีกความหมายนึงจะแปลว่า ความเสียดายก็ได้นะคะ ให้ความรู้สึก เห็นใจ ถ้าเจอคำว่า shame ในประโยคนี้ What a shame! หรือ That’s a shame! โดยปกติคนพูดเขาอาจจะพูดในเชิงว่า “แหม น่าเสียดายจริงๆ” ประมาณนี้ค่ะ

อันที่จริงภาษาอังกฤษอาจจะไม่ได้มีคำแปลตายตัว อาจจะต้องดูสถานการณ์ หรือน้ำเสียงของคนพูดด้วย ถ้าคนพูดเขาพูด what a shame! หรือ That’s a shame! ด้วยน้ำเสียงอ่อนช้อย ไม่เน้นหนัก มันก็อาจจะแปลว่า “น่าเสียดายหรือน่าสงสารจริง” แต่ถ้าเกิดเขาพูดด้วยอารมณ์ที่รุนแรงขึ้นมาอีกนิด หรืออาจจะเน้นตรงคำว่า What ให้เสียงมันสูงขึ้น มันก็อาจจะหมายถึง “น่าอายจริงๆเลย” ก็ได้ ซึ่งก็ต้องดูสถานการณ์หรือบริบทประกอบ
มาดูตัวอย่างกันค่ะ

 • How could you treat her so badly? Shame on you!
  แกทำกับเธออย่างงั้นได้ไง ละอายแก่ใจบ้างสิ

 

 • We have to move from here to England. พวกเราคงต้องย้ายจากนี่ไปอังกฤษ
  What a shame!  น่าเสียดายจริง

** เพิ่มเติมนิดนะคะ shame จะเอามาใช้อย่างคำกริยาก็ได้ เช่น

 • You’ve shamed our entire country! Shame on you!
  คุณทำให้คนทั้งประเทศต้องขายหน้า น่าอายจริงๆ

หรือใช้อย่างคำนามก็ได้ เช่น

 • You’ve brought shame to our entire country.

*** แต่ถ้าเราต้องการจะบอกว่า เราละอายใจหรือรู้สึกอับอาย เราจะใช้คำว่า ashamed หรือ embarrassed ก็ได้ค่ะ เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) นะคะ เช่น

 • I’m too ashamed to tell them the truth.
  ฉันละอายใจเกินกว่าที่จะบอกความจริงกับพวกเขา
 • He’s not embarrassed about what he did to me.
  เขาไม่รู้สึกละอายใจเลยในสิ่งที่เขาทำกับฉัน

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา

 Posted by at 10:38 am

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Click to listen highlighted text!