Click to listen highlighted text!
Oct 032013
 

** ความแตกต่างของ my กับ mine **

คำว่า my กับ mine ใช้ในการแสดงความเป็นเจ้าของเหมือนกัน แปลว่า “ของฉัน” แต่สองคำนี้มีความแตกต่างกันเล็กน้อยคือ  “my” จะต้องตามด้วยคำนามที่ต้องการแสดงความเป็นเจ้าของ เช่นในตัวอย่างประโยคต่อไปนี้

 • This is my new bicycle.
  นี่คือจักรยานคันใหม่ของฉัน
 • Please do not move my stuff until I come back.
  กรุณาอย่าย้ายของๆฉันจนกว่าฉันจะกลับมา

ส่วน “mine” ตัวที่สองก็แปลว่าของฉันเหมือนกัน แต่ตัวนี้ไม่ต้องมีคำนามมาตามหลัง เช่น

 • The red car is mine.
  รถคันสีแดงน่ะเป็นของฉัน
 • “Excuse me, which room is mine?
  ขอโทษนะคะ ห้องไหนของฉันคะ?

** สรุปนะคะ ถ้าต้องการระบุสิ่งของให้ใช้ my แต่ถ้าไม่ต้องการระบุก็ใช้ mine ค่ะ

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา

 Posted by at 5:11 pm

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Click to listen highlighted text!