Click to listen highlighted text!
Sep 302013
 
  • This chair is made of wood. “เก้าอี้ตัวนี้ทำมาจากไม้”
  • This glass is made from sand. “แก้วใบนี้ทำมาจากทราย”

จากสองประโยคด้านบนจะเห็นว่า made of กับ made from แปลว่า “ทำมาจาก…” เหมือนกัน หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าสองคำนี้มันใช้ต่างกันยังไง?

คำตอบก็คือ……

  • เราจะใช้ “made of” กับคำนามที่แค่เพียงมองแวบเดียวด้วยตาก็สามารถบอกได้ทันทีว่าทำมาจากวัตถุดิบอะไร เช่นเก้าอี้เราก็มองออกได้ทันทีว่าทำมาจากไม้
  • ส่วนในกรณีของ “made from” เราจะใช้กับคำนามที่ต่อให้เพ่งมองขนาดไหนก็ยังไม่รู้ว่าทำมาจากอะไรอยู่ดี พูดง่ายๆก็คือถูกแปรรูปไปไม่หลงเหลือเศษเสี้ยวของวัตถุดิบเดิมอยู่เลยไงล่ะ

เช่นแก้วที่ทำมาจากทราย เราก็ไม่เห็นทรายแม้แต่เม็ดเดียวในแก้วใบนั้น
พอจะเข้าใจความต่างของ “made of” กับ “made from” กันบ้างหรือยังคะ ^^

…ติดตามได้ในเพจ English 360 องศา

 Posted by at 12:40 pm

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Click to listen highlighted text!