Click to listen highlighted text!
Oct 052013
 

# ความแตกต่างระหว่าง การใช้ gone / been

ความแตกต่างระหว่าง การใช้ gone / been

ความแตกต่างระหว่าง การใช้ gone / been

  • คำว่า been เป็นกริยาช่อง 3 ของ be
  • คำว่า gone เป็นกริยาช่อง 3 ของ go

สองคำนี้เมื่อนำมาใช้ในประโยคที่บอกว่าเราไปสถานที่นั้นมาแล้ว ความหมายจะแตกต่างกันเล็กน้อย ลองเปรียบเทียบจากสองประโยคนี้นะคะ

  • I have been to London with my family.

และ

  • I have gone to London with my family.

สองประโยคนี้มีความหมายว่าไปลอนดอนเหมือนกัน แต่ประโยคที่ใช้ been จะหมายถึงการเดินทางที่เสร็จสิ้นแล้ว กลับมาจากการเดินทางนั้นๆแล้ว ส่วนประโยคที่ใช้ gone จะหมายถึงการเดินทางที่ยังไม่เสร็จสิ้น คือขณะที่พูดยังไม่ได้กลับมาจากที่นั่น

ลองดูตัวอย่างประโยคอื่นๆ นะคะ

  • She has gone to Bangkok and she will be back on this Sunday.
    เธอไปกรุงเทพและจะกลับมาวันอาทิตย์นี้
  • They have been to Singapore together.
    พวกเขาเคยไปสิงคโปร์ด้วยกันมาแล้ว

** อย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกด้วยนะคะ ^^

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา

 Posted by at 10:40 am

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Click to listen highlighted text!