Click to listen highlighted text!
Oct 052013
 

สำนวนน่ารู้ ! — drive (someone) crazy —

crazy

เวลาที่เราทำอะไรแล้วไม่ได้ดั่งใจหรือใครทำอะไรให้เราไม่ได้ตามที่ใจเราต้อง การ เราก็อาจจะใช้สำนวน drive (someone) crazy ก็ได้ ซึ่งแปลว่า “ทำให้ (ใครคนหนึ่ง) เป็นบ้า, คลั่ง”  เช่น

 • You are driving me crazy with your wierd thought.
  เธอกำลังทำให้ฉันบ้าตายเพราะความคิดประหลาดๆของเธอ
 • Your hate will drive you crazy.
  ความเกลียดชังของคุณจะทำให้คุณประสาทเสีย
 • She is driving me crazy because I really love so much.
  เธอทำให้ผมแทบคลั่งเพราะผมรักเธอเอามากๆ

**สำนวนที่คล้ายๆกันนี้ อาจจะบอกว่า driving me nuts ก็ได้ เช่น

 • It’s driving me nuts.
  มันกำลังทำให้ฉันเป็นบ้า

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา

 Posted by at 9:52 am

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Click to listen highlighted text!