Click to listen highlighted text!
Sep 212014
 
How ya doin'?

How ya doin’?

การพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน บ่อยครั้งที่ชาวต่างชาติมักจะพูดคำย่อที่ไม่เป็นทางการ หรือเป็นภาษาพูดในการพูดคุยกัน เพื่อให้คำพูดนั้นดูสั้นลง และกระทัดรัด หากเราไม่รู้จักคำย่อเหล่านี้เราก็อาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่ชาวต่างชาติต้องการสื่อสาร  วันนี้เรามารู้จักคำย่อต่างๆ เหล่านี้กันครับ

ตัวอย่างคลิปวีดีโอ How Native Speakers Use Gonna, Wanna & Gotta จาก http://reallifeglobal.com/

ตัวอย่างคำพูดย่อ

 • you = ya (ยา) ==> How ya doin’? (How are you doing?)
 • am not/are not/is not = ain’t (เอ๊นทฺ) ==> I ain’t sure.
 • will not = won’t (โว็ทฺ)
 • do not = dona (โด็นา)
 • don’t you = dontcha
 • its = tis (ทิซฺ)
 • has not/have not = ain’t (เอ๊นทฺ) ==> I ain’t done it.
 • give me = gimme (กิมมี) ==>  Can you gimme a hand?
 • come on = cmon (คะมอน)
 • don’t know = dunno (ดะโน)
 • let me = lemme (เล๊มมี) ==> Lemme go!
 • out of = outta (เอ๊าท์ดะ)
 • could have = coulda (คู๊ลดะ)
 • should have = shoulda (ชู๊ดดะ)

Continue reading »

 Posted by at 10:59 pm
Dec 022013
 

Warning: DOMDocument::loadXML(): AttValue: " or ' expected in Entity, line: 2 in /var/www/vhosts/caronlineparts.com/pasaangkit.com/wp-content/plugins/tubepress/src/main/php/add-ons/youtube/classes/tubepress/addons/youtube/impl/provider/YouTubePluggableVideoProviderService.php on line 257

Warning: DOMDocument::loadXML(): attributes construct error in Entity, line: 2 in /var/www/vhosts/caronlineparts.com/pasaangkit.com/wp-content/plugins/tubepress/src/main/php/add-ons/youtube/classes/tubepress/addons/youtube/impl/provider/YouTubePluggableVideoProviderService.php on line 257

Warning: DOMDocument::loadXML(): Couldn't find end of Start Tag html line 2 in Entity, line: 2 in /var/www/vhosts/caronlineparts.com/pasaangkit.com/wp-content/plugins/tubepress/src/main/php/add-ons/youtube/classes/tubepress/addons/youtube/impl/provider/YouTubePluggableVideoProviderService.php on line 257

Warning: DOMDocument::loadXML(): Extra content at the end of the document in Entity, line: 2 in /var/www/vhosts/caronlineparts.com/pasaangkit.com/wp-content/plugins/tubepress/src/main/php/add-ons/youtube/classes/tubepress/addons/youtube/impl/provider/YouTubePluggableVideoProviderService.php on line 257

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับอินเทอร์เน็ต [English Vocabulary for Internet]

 • open source
 • developer
 • platform
 • LAMP stack
 • Linux
 • Apache
 • MySQL
 • PHP
 • architecture
 • infrastructure
 • cloud computing
 • bandwidth
 • to scale
 • dynamic
 • static
 • HTML
 • XML
 • to code
 • JavaScript
 • AJAX
 • API (Application Programming Interface)
 • object-oriented
 • app (application)

ตัวอย่างจาก YOUTUBE

Could not parse XML from YouTube
 Posted by at 9:40 pm
Nov 302013
 

ศัพท์รอบรั้วโรงเรียนภาษาอังกฤษ [School Vocabulary]

 • adult school โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่
 • auditorium ห้องประชุม
 • blackboard    กระดานดำ
 • bleachers อัฒจันทร์กลางแจ้ง
 • cafeteria / canteen โรงอาหาร
 • classroom = ห้องเรียน
 • college วิทยาลัย
 • counselor อาจารย์แนะแนว
 • changing room    ห้องเปลี่ยนเสื้อ
 • certificate    ใบรับรอง
 • chalk   ชอล์ก
 • class  ชั้นเรียน
 • course    หลักสูตร
 • classroom    ห้องเรียน
 • computer คอมพิวเตอร์
 • computer room    ห้องคอมพิวเตอร์
 • curriculum    หลักสูตรของโรงเรียน
 • degree    ระดับ,ชั้น
 • desk    โต๊ะ
 • elementary school โรงเรียนประถม
 • exam (examination)    การสอบ
 • exam results    ผลการสอบ
 • exercise book สมุดแบบฝึกหัด
 • fail an exam  สอบตก
 • field สนาม
 • grade  เกรด
 • graduate  สำเร็จการศึกษา
 • gym    โรงยิม
 • high school โรงเรียนมัธยม
 • homework  การบ้าน
 • janitor ภารโรง
 • junior high school โรงเรียนมัธยมต้น
 • lecture  การบรรยาย
 • lecturer  ผู้บรรยาย, อาจารย์ผู้สอน
 • lesson  บทเรียน
 • library  ห้องสมุด
 • library card บัตรห้องสมุด
 • lunch-box กล่องอาหารกลางวัน
 • nursery school    อนุบาล
 • mark  คะแนน
 • Masters student  นักศึกษาปริญญาโท
 • paper ข้อสอบ
 • pass an exam    สอบผ่าน
 • pen   ปากกา
 • pencil   ดินสอ
 • Pencil sharpener กบเหลาดินสอ
 • PhD student นักศึกษาปริญญาเอก
 • playground   สนามเด็กเล่น
 • primary school   ประถมศึกษา
 • principal อาจารย์ใหญ่
 • private school    โรงเรียนเอกชน
 • professor    ศาสตราจารย์
 • pupil  นักเรียน
 • qualification  วุฒิการศึกษา
 • register    การลงทะเบียน
 • restroom / toilet ห้องน้ำ
 • revise    ทบทวน
 • rubber  ยางลบ
 • ruler ไม้บรรทัด
 • student  นักเรียน
 • subject    วิชาเรียน
 • school    โรงเรียน
 • school dinners    อาหารเย็นของโรงเรียน
 • state school    โรงเรียนรัฐบาล
 • study  เรียน
 • student loan    เงินกู้สำหรับนักศึกษา
 • secondary school   มัธยมศึกษา
 • teacher    คุณครู
 • term    ภาคเรียน
 • textbook ตำราเรียน
 • timetable ตารางเรียน
 • tuition fee   ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • university    มหาวิทยาลัย
 • undergraduate    นักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • whiteboard   ไวท์บอร์ด

วิชา (Subjects)

 • Algebra วิชาพีชคณิต
 • Art วิชาศิลปะ
 • Biology วิชาชีววิทยา
 • Calculus วิชาแคลคูลัส
 • Chemistry วิชาเคมี
 • Computer science วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • Economics วิชาเศรษฐศาสตร์
 • English วิชาภาษาอังกฤษ
 • Geometry วิชาเรขาคณิต
 • Geography วิชาภูมิศาสตร์
 • History วิชาประวัติศาสตร์
 • Literature วิชาอักษรศาสตร์
 • Mathematics วิชาคณิตศาสตร์
 • Physical Education (PE) วิชาพลศึกษา
 • Physics วิชาฟิสิกส์
 • Science วิทยาศาสตร์
 • Social studies วิชาสังคมศาสตร์
 Posted by at 4:05 pm
Nov 292013
 
ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน คำแปล
aerial (radio/TV) antenna เสาอากาศ
American football football ฟุตบอล
articulated lorry trailer truck/semi trailer รถพ่วง
aubergine eggplant มะเขือยาว
autumn fall ฤดูใบไม้ร่วง
bank holiday legal holiday วันหยุดตามกฎหมาย
bank note bill ธนบัตร
bap hamburger bun แฮมเบอร์เกอร์
bat (ping pong) paddle ไม้ตีปิงปอง
bath bathtub อ่างอาบน้ำ
bath (v.) bathe อาบน้ำ
bathroom bathroom/restroom/washroom ห้องน้ำ
big dipper roller coaster รถไฟเหาะ
bill check (restaurant) เก็บเงิน (ร้านอาหาร)
biscuit (sweet) cookie คุกกี้
bonnet (car) hood กระโปรงหน้ารถ
book (v.) make reservation จองห้องพัก
boot (car) trunk กระโปรงหลังรถ
bootlace/shoelace shoestring เชือกผูกรองเท้า
braces suspenders สายเอี้ยม,สายโยงกางเกง
briefs/underpants shorts/jockey shorts กางเกงขาสั้น
bureau de change currency exchange แลกเปลี่ยนเงินตรา
car park parking lot ลานจอดรถ
catapult slingshot หนังสติ๊ก
chairman (business) president ประธาน
chemist’s shop pharmacy/drugstore ร้านขายยา
chips French fries มันฝรั่งทอด
cinema movie house/theater โรงภาพยนตร์
clothes peg clothes pin ไม้หนีบผ้า
cooker stove เตา
director (company) manager ผู้จัดการ
drain (indoors) sewer pipe ท่อระบายน้ำ
drawing pin thumb tack เป๊ก
dressing-gown bathrobe เสื้อคลุมอาบน้ำ
dustbin/bin garbage can/trash can ถังขยะ
dynamo generator เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
film movie ภาพยนต์, หนัง
first floor second floor อาคารชั้นที่สอง
flex electric cord/wire สายไฟ
football/soccer soccer ฟุตบอล
fortnight two weeks สองสัปดาห์, รายปักษ์
foyer lobby/foyer ล็อบบี้, ห้องโถง
full stop (punctuation) period มหัพภาค, เครื่องหมายจุด
gangway aisle ทางเดิน
gaol jail เรือนจำ
garden yard สวน
gear lever gear shift คันเกียร์
giddy dizzy เวียนศรีษะ
give a bell(to phone) give a buzz โทรหา
goose pimples goose bumps ขนลุก
greenfingers green thumb คนที่ปลูกต้นไม้เก่ง(สำนวน)
grill (v.) broil ปิ้งย่าง
hire purchase installment plan ผ่อนชำระ/เช่าชื่อ
holiday vacation วันหยุด
hoover (n.) vacuum cleaner เครื่องดูดฝุ่น
ironmonger hardware store ร้านฮาร์ดแวร์
label tag ป้ายราคา
lavatory/toilet/w.c./loo john/bathroom/washroom ห้องน้ำ
lift elevator ลิฟต์
lorry truck รถบรรทุก
number plate license plate ป้ายทะเบียนรถ
parcel package บรรจุภัณฑ์
pavement/footpath sidewalk ทางเท้า
petrol gas/gasoline น้ำมันเชื้อเพลิง
pillar box/letter box mail box กล่องจดหมาย
plaster/elastoplast bandaid พลาสเตอร์
post mail ไปรษณีย์
postal code zip code รหัสไปรษณีย์
postman mailman/postman บุรุษไปรษณีย์
queue (n.) line แถว
queue (v.) stand in line/line up เข้าแถว
ring up/phone call/phone โทร
rubber eraser ยางลบ
saloon car sedan รถซีดาน
sellotape scotch tape สก๊อตเทป
single ticket one way ticket ตั๋วเที่ยวเดียว
state school public school โรงเรียนของรัฐ
sweet corn corn ข้าวโพด
telephone box phone booth ตู้โทรศัพท์
time-table schedule ตารางเวลา
tin can กระป๋อง
torch flashlight ไฟฉาย

ตัวอย่างจาก YOUTUBE Continue reading »

 Posted by at 10:29 am
Nov 292013
 

Warning: DOMDocument::loadXML(): AttValue: " or ' expected in Entity, line: 2 in /var/www/vhosts/caronlineparts.com/pasaangkit.com/wp-content/plugins/tubepress/src/main/php/add-ons/youtube/classes/tubepress/addons/youtube/impl/provider/YouTubePluggableVideoProviderService.php on line 257

Warning: DOMDocument::loadXML(): attributes construct error in Entity, line: 2 in /var/www/vhosts/caronlineparts.com/pasaangkit.com/wp-content/plugins/tubepress/src/main/php/add-ons/youtube/classes/tubepress/addons/youtube/impl/provider/YouTubePluggableVideoProviderService.php on line 257

Warning: DOMDocument::loadXML(): Couldn't find end of Start Tag html line 2 in Entity, line: 2 in /var/www/vhosts/caronlineparts.com/pasaangkit.com/wp-content/plugins/tubepress/src/main/php/add-ons/youtube/classes/tubepress/addons/youtube/impl/provider/YouTubePluggableVideoProviderService.php on line 257

Warning: DOMDocument::loadXML(): Extra content at the end of the document in Entity, line: 2 in /var/www/vhosts/caronlineparts.com/pasaangkit.com/wp-content/plugins/tubepress/src/main/php/add-ons/youtube/classes/tubepress/addons/youtube/impl/provider/YouTubePluggableVideoProviderService.php on line 257

บุพบท(Preposition)คือ คำเชื่อระหว่างกริยา, นาม, สรรพนาม หรือ คำอื่นใด เพื่อบอกสถานที่, เวลา, ทิศทาง และอื่นๆ

เช่น

 • above  อยู่เหนือ (ลอยอยู่ด้านบน)
 • across  ข้าม(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง)
 • after หลัง
 • against พิงกับ
 • along ไปตาม
 • among  อยู่ท่ามกลางสิ่งของหลายๆสิ่ง
 • around/round รอบๆ
 • as ในฐานะ
 • at อยู่ที่, ที่
 • away from  ห่างออกไปจาก
 • between อยู่ระหว่างสิ่งของ 2 สิ่ง
 • before ก่อน
 • below อยู่ต่ำลงมาจากบางสิ่ง
 • behind อยู่ด้านหลัง
 • by/next to/beside  ข้างๆ
 • beyond  ที่เหนือกว่า
 • down ลง(จากที่สูง)
 • during  ในระหว่างเวลาใดๆ
 • from จาก
 • off  ลงจาก, ลงมา
 • opposite ตรงข้ามกับ
 • on  อยู่บน
 • onto ขึ้นไป
 • out of  ออกจาก
 • outside ข้างนอก
 • for สำหรับ, เพื่อ
 • in อยู่ใน
 • in front of อยู่ด้านหน้า
 • inside ข้างใน
 • into ไปยัง
 • near  ใกล้กับ
 • past ผ่าน
 • to ไปยัง
 • through ทะลุผ่าน
 • throughout  ตั้งแต่ต้นจนจบ, โดยตลอด
 • toward ตรงไปยัง
 • up ขึ้น(จากที่ต่ำ)
 • under อยู่ใต้
 • upon  บน
 • with กับ, ด้วย
 • within ภายในกำหนดเวลา, ภายในระยะทาง
 • without  ปราศจาก

คลิปวีดีโอตัวอย่างจาก YOUTUBE

Could not parse XML from YouTube Continue reading »

Nov 282013
 

Warning: DOMDocument::loadXML(): AttValue: " or ' expected in Entity, line: 2 in /var/www/vhosts/caronlineparts.com/pasaangkit.com/wp-content/plugins/tubepress/src/main/php/add-ons/youtube/classes/tubepress/addons/youtube/impl/provider/YouTubePluggableVideoProviderService.php on line 257

Warning: DOMDocument::loadXML(): attributes construct error in Entity, line: 2 in /var/www/vhosts/caronlineparts.com/pasaangkit.com/wp-content/plugins/tubepress/src/main/php/add-ons/youtube/classes/tubepress/addons/youtube/impl/provider/YouTubePluggableVideoProviderService.php on line 257

Warning: DOMDocument::loadXML(): Couldn't find end of Start Tag html line 2 in Entity, line: 2 in /var/www/vhosts/caronlineparts.com/pasaangkit.com/wp-content/plugins/tubepress/src/main/php/add-ons/youtube/classes/tubepress/addons/youtube/impl/provider/YouTubePluggableVideoProviderService.php on line 257

Warning: DOMDocument::loadXML(): Extra content at the end of the document in Entity, line: 2 in /var/www/vhosts/caronlineparts.com/pasaangkit.com/wp-content/plugins/tubepress/src/main/php/add-ons/youtube/classes/tubepress/addons/youtube/impl/provider/YouTubePluggableVideoProviderService.php on line 257

ศัพท์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ [English Math Vocabulary]

 • Abacus  ลูกคิด
 • Add  บวก
 • Addition  การบวก
 • Algebra พีชคณิต
 • Arithmetic   เลขคณิต
 • Average  ค่าเฉลี่ย
 • Calculate  คำนวน
 • Calculation การคำนวณ
 • Combine รวมเป็น
 • Decimal  ทศนิยม
 • Decrease  ลดลง
 • Divide   หาร
 • Division การหาร
 • Equal   เท่ากับ
 • Fraction  เศษส่วน
  • Half  1/2
  • One third   1/3
  • One quarter  1/4
  • Three quarters  3/4
  • Equivalent fractions เศษส่วนที่เท่ากัน
  • Partial fraction เศษส่วนย่อย
  • Common fraction  เศษส่วนร่วม
  • Fraction continued เศษส่วนต่อเนื่อง
  • Decimal fraction เศษส่วนทศนิยม
 • Geometry เรขาคณิต
 • Increase   เพิ่มขึ้น
 • Minus  ลบ
 • Multiply  คูณ
 • Multiplication   การคูณ
 • Multiplication table   ตารางสูตรคูณ
 • Percent   ร้อยละ
 • Ratio  อัตราส่วน
 • Shapes รูปร่าง
  • Circle วงกลม
  • Cone  กรวย
  • Cube  ลูกบาศก์
  • Hexagon หกเหลี่ยม
  • Oval วงรี
  • Pentagon ห้าเหลี่ยม
  • Pyramid ปิรามิด
  • Trapezoid สี่เหลี่ยมคางหมู
  • Rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  • Sphere รูปทรงกลม
  • Square สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • Triangle สามเหลี่ยม
 • Square root   สแควร์รูท
 • Subtraction  การลบ
 • Subtract  ลบ
 • Width ความกว้าง
 • Length ความยาว
 • Height ความสูง

Could not parse XML from YouTube Continue reading »

 Posted by at 11:46 am
Nov 212013
 

ประโยคที่ควรรู้ในการสอบถามเส้นทางในภาษาอังกฤษ

Ask directions

Ask directions

 • Excuse me, I’m looking for a Hotel. Is there a Hotel around here?
  ขอโทษครับ ผมกำลังหาโรงแรม ไม่ทราบว่ามีโรงแรมบริเวณนี้ไหมครับ
 • Excuse me,  where is the hospital?
  ขอโทษครับ ไม่ทราบว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนครับ
 • Excuse me, could you tell me how to get to the hospital?
  ขอโทษครับ คุณพอจะบอกผมได้ไหมครับว่าจะไปโรงพยาบาลได้อย่างไร?
 • You go straight and then you turn left. เดินตรงไป แล้วเลี้ยวซ้าย
 • I’ll show you the way. ผมจะพาคุณไป (to show the way พาไปถึงจุดหมายปลายทาง)
 • Please follow me.  กรุณาตามผมมา
 • Thank you. ขอบคุณครับ

ศัพท์น่ารู้

 • above (อะเบ๊าฝ) ด้านบน
 • after (อ๊าฟเตอร/แอ๊ฟเตอร)  เลยไป
 • After you. เชิญคุณไปก่อน
 • around ใกล้ๆ ==> It’s around the corner. อยู่ใกล้ๆกับหัวมุม
 • at the corner ตรงหัวมุม
 • at the end of the road สุดถนน ==>  Walk to the end of this road.  เดินไปจนสุดถนนเส้นนี้
 • below ด้านล่าง
 • behind (บีฮายดึ) ด้านหลัง ==> The hospital is behind the post office. โรงพยาบาลอยู่หลังที่ทำการไปรษณีย์
 • beside ติดกับ
 • before ก่อน
 • between อยู่ระหว่าง
 • bus stop ป้ายรถเมล์
 • catch a taxi / take a taxi ไปแท๊กซี่
 • cross ข้าม ==> cross over the road ข้ามถนน
 • crossroads/intersection  สี่แยก
 • go straight ตรงไป / go straight on ตรงไป / go straight ahead / go straight down. ตรงไป
  ==> Go straight down this street. ตรงไปตามถนนนี้
  ==> Go straight down this aisle. ตรงไปตามทางเดินนี้ (aisle ทางเดินในซุปเปอร์)
  ==> Go straight down this aisle. The jeans are to the right.
  ==> Go straight down from this aisle for about 20 metres.  ตรงไปตามทางเดินนี้ประมาณ 20เมตร
  ==> Go straight ahead for about 10 minutes. เดินตรงไปประมาณ 10นาที
 • go along the road ไปตามถนน / go along the river ไปตามแม่น้ำ / walk along the road เดินไปตามถนน
 • go past the… ผ่าน…  / go past the police station ผ่านสถานีตำรวจ
 • go over the bridge ข้ามสะพานไป
 • go up the hill เดินขึ้นเนิน / go down the hill เดินลงเนิน
 • go through the park  เดินทะลุผ่านสวนสาธารณะ
 • in front of (อินฟร๊อทท๊อฟ) ด้านหน้า ==> The hospital is in front of the post office. โรงพยาบาลอยู่หน้าที่ทำการไปรษณีย์
 • junction ทางแยก ==> T-junction สามแยก
 • next to ถัดจาก
 • near ใกล้ ==> The hospital is near the post office. โรงพยาบาลอยู่ใกล้กับที่ทำการไปรษณีย์
 • next to ข้างๆ/ติดกับ ==> The bookshop is next to school. ร้านหนังสืออยู่ติดกับโรงเรียน
 • on top of อยู่บน
 • on your right ข้างขวา / on your left ข้างซ้าย ==> It’ll be on your left.   มันจะอยู่ข้างซ้ายของคุณ
 • opposite (อ๊อพโพซิท) ตรงข้าม ==> opposite the police station อยู่ตรงข้ามสถานีตำรวจ
 • past (พาสท/แพสท) เลยไป Continue reading »
Nov 072013
 

Warning: DOMDocument::loadXML(): AttValue: " or ' expected in Entity, line: 2 in /var/www/vhosts/caronlineparts.com/pasaangkit.com/wp-content/plugins/tubepress/src/main/php/add-ons/youtube/classes/tubepress/addons/youtube/impl/provider/YouTubePluggableVideoProviderService.php on line 257

Warning: DOMDocument::loadXML(): attributes construct error in Entity, line: 2 in /var/www/vhosts/caronlineparts.com/pasaangkit.com/wp-content/plugins/tubepress/src/main/php/add-ons/youtube/classes/tubepress/addons/youtube/impl/provider/YouTubePluggableVideoProviderService.php on line 257

Warning: DOMDocument::loadXML(): Couldn't find end of Start Tag html line 2 in Entity, line: 2 in /var/www/vhosts/caronlineparts.com/pasaangkit.com/wp-content/plugins/tubepress/src/main/php/add-ons/youtube/classes/tubepress/addons/youtube/impl/provider/YouTubePluggableVideoProviderService.php on line 257

Warning: DOMDocument::loadXML(): Extra content at the end of the document in Entity, line: 2 in /var/www/vhosts/caronlineparts.com/pasaangkit.com/wp-content/plugins/tubepress/src/main/php/add-ons/youtube/classes/tubepress/addons/youtube/impl/provider/YouTubePluggableVideoProviderService.php on line 257

The Fox and the Stork
An Aesop’s Fable

At one time the Fox and the Stork were on visiting terms and seemed very good friends. So the Fox invited the Stork to dinner, and for a joke put nothing before her but some soup in a very shallow dish. This the Fox could easily lap up, but the Stork
could only wet the end of her long bill in it, and left the meal as hungry as when she began. “I am sorry,” said the Fox, “the soup is not to your liking.”

“Pray do not apologise,” said the Stork. “I hope you will return this visit, and come and dine with me soon.” So a day was appointed when the Fox should visit the Stork; but when they were seated at table all that was for their dinner was contained in a very long-necked jar with a narrow mouth, in which the Fox could not insert his snout, so all he could manage to do was to lick the outside of the jar.

“I will not apologise for the dinner,” said the Stork:

Moral of Aesops Fable: “One bad turn deserves another.”
Could not parse XML from YouTube Continue reading »

Sep 032013
 

เทคนิคที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ นั่นก็คือการฟังที่มากเพียงพอ ดังนั้นเราควรจะฝึกฟังภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอจนกระทั่งหูของเราเริ่มจูนคลื่นให้เป็นคลื่นเดียวกับช่องเสียงภาษาอังกฤษ และฝึกพูดตามให้มากๆ เพื่อให้ปากเราคุ้นเคยกับการพูดภาษาอังกฤษ เพือที่จะออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากยิ่งขึ้น เมื่อนั้นการพูดภาษาอังกฤษจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรา หรือภาษาอีกภาษาหนึ่งของเราไปอย่างอัตโนมัติ


	
	
	
	

Continue reading »

Click to listen highlighted text!