Click to listen highlighted text!
Nov 212013
 

ตัวอย่างบทสนทนาเบื้องต้น

 • What color is your house? บ้านคุณสีอะไร
 • What color is your car? รถคุณสีอะไร
 • My car is white.  รถผมสีขาว
 • I ran a red light. ฉันขับรถฝ่าไฟแดง
 • What colour do you like?  คุณชอบสีอะไร
 • What’s your favorite color? คุณชื่นชอบสีอะไร
 • My favorite colour is red. สีที่ผมชื่อชอบคือสีแดง
 • I like green.  ผมชอบสีเขียว
 • What color of clothing do you usually wear?  ปกติคุณชอบใส่เสื้อผ้าสีอะไร
 • Does the color fade away?  สีตกไหมครับ

ศัพท์ที่น่าสนใจ

 • add some color to your life เติมสีสันให้ชีวิตของคุณ
 • navy blue สีน้ำเงินเข้ม
 • blueprint พิมพ์เขียว
 • out of the blue ไม่ได้คาดคิด
 • blue-collar worker คนใช้แรงงาน
 • brown สีน้ำตาล
 • brown bread ขนมปังโฮลวีต
 • brown rice/whole grain rice ข้าวกล้อง
 • brown sugar น้ำตาลทรายแดง
 • color-blind ตาบอดสี (He is color-blind. เขาตาบอดสี)
 • Light color สีอ่อน
 • Dark color สีเข้ม, สีแก่
 • faded adj. สีตก
 • Color Faded on Clothing สีตกใส่เสื้อผ้า
 • maroon  สีเลือดหมู, แดงเลือดหมู
 • black สีดำ
 • blackmail การข่มขู่เอาเงิน
 • black eye ตาฟกช้ำดำเขียว
 • blacklist บัญชีดำ, รายชื่อคนทำผิด
 • black market ตลาดมือ
 • black market tickets ตั๋วผี
 • black sheep แกะดำ, คนผ่าเหล่า
 • black out ไฟดับ
 • black magic ไสยศาสตร์
 • grey สีเทา, gray
 • grey hair ผมหงอก
 • grey market ตลาดสีเทา (ตลาดที่ขายสินค้าแบบไม่เป็นทางการ)
 • grey area พื้นที่สีเทา(ไม่ชัดเจน)
 • red eyes ตาแดง
 • see red โกรธ, โมโห
 • in the red เป็นหนี้
 • red packet อั่งเปา
 • red line เส้นแด(รถยนต์)
 • red hot สินค้าขายดี
 • redneck คนที่มาจากบ้านนอก
 • catch someone red-handed จับได้คาหนั้งคาเขา
 • red-light district ย่านโคมแดง, ย่านสาวขายบริการ
 • red meat เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อลูกแกะ
 • red-faced  อายจนหน้าแดง
 • red card ใบแดง
 • red wine ไวน์แดง
 • run a red light ขับรถฝ่าไฟแดง
 • show someone’s  true colors แสดงธาตุแท้
 • blue adj. สีฟ้า เศร้าโศก
 • once in a blue moon นานๆครั้ง
 • You look blue. เธอดูเศร้า
 • white-collar worker คนที่ทำงานในออฟฟิศ
 • green with envy อิจฉา
 • greens ผักสีเขียว (You have to eat your greens. คุณต้องกินผักสีเขียว)
 • green sward  สนามหญ้าสีเขียว (พื้นที่ๆปกคลุมด้วยหญ้าสีเขียว)
 • greenskeeper ผู้ดูแลสนามกอล์ฟ
 • green world โลกสีเขียว
 • greenhouse effect ภาระเรือนกระจก
 • get the green light ได้ไฟเขียว (ได้รับอนุญาติ)
 • white flag ธงขาว
 • raise the white flag ยกธงขาว (ยอมแพ้)
 • tell a white lie โกหกเพื่อรักษาน้ำใจ (โกหกสีขาว)
 • whitewash ล้างความผิด
 • white knight อัศวินขี่ม้าขาว
 • whiteout pen, a correction pen ปากกาลบคำผิด
 • pinky n. นิ้วก้อย
 • pinky swear n.  การให้คำสัญญาโดยการเกี่ยวนิ้วก้อยกัน
 • see the world in pink กำลังมีความรัก
 • shocking pink สีชมพูแบบเข้มๆgreens ผักสีเขียวorange ส้มpurple/violet สีม่วง
 • platinum  สีแพลทินัม
 • gold สีทอง
 • gold foil ทองคำเปลว
 • gold shop ร้านทอง
 • goldsmith ช่างทอง
 • gold mine เหมืองทองคำ
 • gold bars ทองคำแท่ง
 • gold chain / gold necklace สร้อยคอทองคำ
 • goldfish  ปลาทอง
 • gold rush การตื่นขุดทอง
 • gold digger นักขุดทอง, ผู้หญิงที่หลอกผู้ชายเพื่อโกยเงิน
 • golden rule กฎเหล็ก
 • a golden opportunity. มันเป็นโอกาสทอง
 • a heart of gold คนใจบุญ
 • silver เงิน
 • bronze ทองแดง
 • yellow pages n. สมุดโทรศัพท์โฆษณาสินค้า
 • yellow card ใบเหลือง
 • yellow fever ไข้เหลือง

สีต่างๆ ในภาษาอังกฤษ [colors]

 แถบสี ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
White สีขาว
black สีดำ
gray สีเทา
khaki สีกากี
light blue สีฟ้า
blue สีน้ำเงิน
green สีเขียว
light green สีเขียวอ่อน
red สีแดง
pink สีชมพู
orange สีส้ม
yellow สีเหลือง
brown สีน้ำตาล
purple สีม่วง
gold สีทอง
silver สีเงิน

ตัวอย่างจาก YOUTUBE

Could not parse XML from YouTube

 

 Posted by at 6:53 pm

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Click to listen highlighted text!