Click to listen highlighted text!
Oct 082015
 

ตีแผ่การใช้ mind อย่างมืออาชีพ

คำบางคำในภาษาอังกฤษ ก็มีความหมายมากกว่า 1 ความหมาย คราวนี้เวลาอ่านเจอก็เป็นปัญหาของเราแล้วล่ะสิว่าจะแปลว่าอะไรดี อย่างเช่นที่คำที่จะพูดต่อไปนี้คือ คำว่า mind ซึ่งมันมีหลายความหมาย และแต่ละความหมายก็ไม่ค่อยจะใกล้เคียงกันเท่าไหร่เลย มาดูกันค่ะว่าหมายความว่าอย่างไรได้บ้าง

** mind ความหมายแรกแปลว่า ความคิด หรือจิตใจ เป็นคำนาม ตัวอย่างประโยคเช่น

 • I’ve changed my mind.
  ฉันเปลี่ยนใจแล้ว
 • Your face is on my mind all the time.
  หน้าคุณอยู่ในความคิดของผมตลอดเวลาเลย

mindในความหมายนี้เรามักจะเจอในสำนวน bear in mind หรือ keep in mind แปลว่า ระลึกไว้ในใจ หรือ จำไว้ในใจ (อย่าลืม) เช่น

 • When you go abroad, you’d better keep in mind that tipping is necessary.
  เวลาไปต่างประเทศคุณต้องอย่าลืมว่าการให้ทิปเป็นเรื่องสำคัญ
 • You must bear in mind what I said.
  คุณต้องจำไว้ว่าฉันพูดอะไร

** mind ความหมายที่สองแปลว่ารังเกียจ เป็นคำกริยา ปกติเวลาใช้ mind ในความหมายนี้จะต้องตามด้วยคำกริยาที่เติม ing เช่น

 • Do you mind opening the window?
  คุณจะรังเกียจถ้าจะเปิดหน้าต่าง
 • Would you mind if I turn off the fan?
  คุณจะรังเกียจไหมถ้าฉันจะปิดพัดลม

** mind ความหมายที่สามแปลว่า ระวัง   เป็นคำกริยา เรามักจะเห็นmind ความหมายนี้เป็นป้ายคำเตือนตามสถานีรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน หรือสถานที่ที่ต้องใช้ความระมัดระวัง เช่น

 • Please mind the gap between train and platform.
  กรุณาระมัดระวังช่องว่างระหว่างรถไฟกับชานชาลา
 • Mind your step
  เดินระวังๆ

*** บางคนชอบสับสน mind กับ mine สองคำนี้มีความหมายไม่เหมือนกันนะคะ

mineตัวนี้แปลว่า ของฉัน หรือ เหมืองแร่ เช่น

 •  You don’t need to buy a new dictionary. You can use mine.
  คุณไม่จำเป็นต้องซื้อพจนานุกรมใหม่ คุณใช้ของฉันก็ได้
 • He used to work in a mine.
  เขาเคยทำงานในเหมืองแร่
 Posted by at 9:30 pm

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Click to listen highlighted text!