Click to listen highlighted text!
Oct 032013
 

ถ้าอยากจะบอกว่า “ฉันกำลังไป” ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรนะ?

ถ้าเราเกิดมีนัดกับลูกค้าชาวต่างชาติขึ้นมาแล้วมีเหตุบังเอิญให้เราไปล่าช้าจนเขาต้องโทรมาถามว่า

  • Where are you now?

แล้วล่ะก็ให้เราตอบเขาไปว่า

  • “I’m coming. นะคะ แปลว่า “ฉันกำลังไปถึง”

*อย่าใช้ “I’m going.” อย่างที่เรามักจะเข้าใจผิดกันนะคะ เพราะมันจะหมายถึงว่า เรากำลังจะออกจากที่นั่นค่ะ

หลักการใช้ come และ go นั้น ดูง่ายๆค่ะ ให้ใช้สถานที่นัดหมายเป็นเกณฑ์ หากเรากำลังไปถึงที่นั่นให้ใช้ว่า

  • I’m coming.

แต่ถ้าหากว่าเรากำลังจะออกจากที่นั่นให้ใช้ว่า

  • “I’m going.

*ที่เราใช้กันผิดๆเพราะเราแปลตรงตัวตามภาษาไทยยังไงล่ะคะ บางทีฝรั่งอาจจะงงได้หรือเข้าใจผิดความหมายไปเลยก็มี ระวังการใช้ภาษากันนิดนึงนะคะ ^^

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา

 Posted by at 5:00 pm

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Click to listen highlighted text!