Click to listen highlighted text!
Aug 132013
 

Whitney Houston – Try It On My Own (ฉันจะลองทำด้วยตัวของฉันเอง)

I’m wiser now
(ฉันตาสว่างแล้ว)
I’m not the foolish girl you used to know
(ฉันไม่ใช่เด็กโง่ๆที่เธอเคยรู้จัก)
So long ago
(มันผ่านมาแล้ว)
I’m stronger now
(ตอนนี้ฉันแข็งแกร่งแล้ว)
I’ve learned from my mistakes which way to go
(ฉันเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองเพื่อพบทางที่จะก้าวต่อไป)
And I should know
(และฉันก็พบแล้ว)
I put myself aside to do it your way
(ฉันเอาตัวเองไปยึดติดกับชีวิตของเธอ)
But now I need to do it all alone
(แต่ตอนนี้ฉันต้องมีชีวิตอยู่ให้ได้เพียงลำพัง)
Continue reading »

 Posted by at 10:52 am
Aug 122013
 

การเข้าใจความแตกต่างระหว่าง a กับ the ค่อนข้างสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับ ทั้งสองคำเป็นคำนำหน้านามเพียงแต่ว่า the เป็นคำนำหน้านามชี้เฉพาะในขณะที่ a เป็นคำนำหน้านามไม่ชี้เฉพาะ

สรุปง่ายๆก็คือ a หมายถึงอันใดอันหนึ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง เหมือนคำว่า สักอัน ส่วน the ก็เฉพาะเจาะจงเหมือน that กับ this คือทั้งผู้ฟังและผู้พูดเข้าใจว่ากำลังพูดถึงสิ่งไหนอยู่ อาจจะเป็นเพราะผู้พูดว่ามาแล้วหรือเพราะมันชัดเจนอยู่แล้ว

ยกตัวอย่างดีกว่า สมมุติมีทีวีหลายเครื่องอยู่ในห้องสักห้องหนึ่งแต่มีทีวีจอใหญ่แค่เครื่องเดียว ถ้าเราอยากบอกว่า เปิดทีวีจอใหญ่ก็จะพูดว่า Turn on the big screen TV. โดยใช้ the เพราะมีทีวีจอใหญ่เครื่องเดียว ดังนั้นผู้ฟังทุกคนเข้าใจว่าเราพูดถึงเครื่องไหนทั้งๆที่เราไม่ได้บอกก่อนหน้านั้นครับ แต่ถ้าบอกว่า Turn on the TV. ผู้ฟังจะไม่รู้ว่าเครื่องไหนเพราะมีหลายเครื่อง
ส่วน Turn on a TV. ก็จะหมายถึงเปิดทีวีสักเครื่องหนึ่ง

 Posted by at 10:16 pm
Aug 122013
 

Tracy Chapman – Baby Can I Hold You

Sorry
ขอโทษ
Is all that you can’t say
เพียงเท่านี้เธอพูดไม่ได้
Years gone by and still
หลายปีผ่านไปยังคงเช่นเดิม
Words don’t come easily
เป็นคำพูดที่ไม่ง่ายที่จะพูดออกมา
Like sorry like sorry
เช่นคำ ขอโทษ ขอโทษ
Continue reading »

 Posted by at 5:00 pm
Aug 122013
 

คำถามน่ารู้
คุณลอง….แล้วหรือยัง Have you tried…?
คุณลอง…แลัวหรือยัง Have you tried…yet?
คุณเคยลอง…ไหม Have you ever tried…?

เวลาตอบ
เคยลองก็ใช้ Yes, I have.
ไม่เคยลองก็ใช้ No, I haven’t.
————————————
ตัวอย่างเช่น
คุณลองอันนี้หรือยัง Have you tried this yet?
คุณลองปิดและเปิดใหม่อีกครั้งหรือยัง Have you tried turning it off and on again?
คุณพยายามลองมากแค่ไหน How many have you tried?
คุณพยายามลองกี่ครั้งแล้ว How many times have you tried?
คุณพยายามลองหนีกี่ครั้งแล้ว How many times have you tried to get out?
คุณเคยลองขับรถฉุกเฉินไหม Have you ever tried to drive an emergency car?
คุณเคยลองกินส้มตำที่ไทยไหม Have you ever tried to eat Somtam in Thailand?

แถมเพิ่มเติม
ฉันจะพยายามเต็มที่ I’ll try my hardest. / I’ll try my best.
ฉันจะลองดู I’ll give it a try.
ฉันจะลองพยายายามด้วยตัวฉันเอง I’ll to try it on my own.

 Posted by at 1:35 pm
Aug 122013
 

transport vocabulary by http://www.english-4kids.com/

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการขนส่ง

 • driver คนขับรถ
 • bus terminals สถานีขนส่ง
 • station สถานี ==> The next station is… สถานีต่อไปคือ…
 • railway station สถานีรถไฟ
 • mass transit ขนส่งมวลชน
 • express way ทางด่วน
 • special express ด่วนพิเศษ
 • high-speed train/high-speed rail รถไฟความเร็วสูง
 • highway ทางหลวง
 • all the way ตลอดทาง
 • to catch/to take โดยสาร…
 • bus รถประจําทาง ==> to take/catch a bus ขึ้นรถประทาง หรือ โดยสารรถประจำทาง, by bus โดยรถเมล์
 • bus stop ป้ายรถเมล์
 • bus No. รถประจำทางสาย…
 • the next stop ป้ายถัดไป

Continue reading »

 Posted by at 12:03 am
Aug 112013
 

Infinitive(Infinitive with to) คือคำกริยาหรือกลุ่มคำกริยาที่อยู่ในรูป simple tense(กริยาช่องที่1) ที่มี to นำหน้า [to + verb/verb phrase] เช่น to go(จะไป), to do(จะทำ), to make(เพื่อจะทำ), to watch(จะดู), to see(จะมอง), to learn(จะเรียนรู้), to play(จะเล่น)

เรามาทำความเข้าใจ Infinitive จากคลิปวีดีโอกันดูนะครับ
infinitives in English (An American English teacher explains how infinitives are used.)

*** to เป็นได้ทั้งส่วนประกอบของ the infinitive และส่วนประกอบของกลุ่มคำบุพบท(preprositional phrase) เช่น
I want to talk to you. (to talk=infinitive, to you = preposition)
I need to go. (to go = infinitive)
I need to go to the store.
I walked to work. (to work = preposition))

——————————————–
การใช้ในรูป Passive Infinitives (การใช้ Verb to be ในรูปของกริยาช่วย กับกริยาช่องที่3 จะสื่อความหมายว่าถูกกระทำหรือที่เรียกว่า passive voice) Continue reading »

 Posted by at 5:02 pm
Aug 112013
 

EIGHT PARTS OF SPEECH ( www.321grammar.com)

parts of speech คือ ชนิดของคำต่างๆในภาษาอังกฤษซึ่งมีหน้าที่และตำแหน่งที่แตกต่างกันไปในประโยค แบ่งออกได้เป็น

1. คำนาม (noun) คือคำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆ เช่น ชื่อคน สัตว์ สิ่งของ ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ นับได้และนับไม่ได้ เช่น teacher, bird, pen, child, elephant, computer, love, idea, happiness, taste, team, army, committee เป็นต้น

2. คำสรรพนาม (pronoun) คือคือคำที่ใช้แทนคำนามเพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงที่ซ้ำซาก เช่น I, you, we, he , she ,it, they, myself, all, some, any, somebody, something, someone, Who, Which, What เป็นต้น

3. คำกริยา (verb) คือคำบอกอาการหรือการกระทำ(action) หรือความมีอยู่เป็นอยู่ (being) เช่น run, buy, walk, hit, eat เป็นต้น Continue reading »

 Posted by at 11:09 am
Aug 102013
 

How to use the word “run” in English (LearnAmericanEnglishOnline.com)

 • run = go fast
 • run = to be working
 • run = try to get elected (elected ผู้ได้รับเลือก)

ศัพท์ที่เกี่ยวกับ RUN

 • A horse can run fast. (go fast)
 • This is a photocopier. It’s not running right now. (to be working)
 • …water runs… (to be working)
 • …a computer runs… (to be working)
 • …a car runs… (to be working)
 • Barack Obama ran for President of the U.S. and he was elected! (try to get elected)

run กับกริยา3ช่องของ run/ran/run (กริยาช่อง3 เรียกว่า past participle) Continue reading »

 Posted by at 6:31 pm
Aug 102013
 

English Vocabulary – The difference between “want” & “need” (http://www.engvid.com/)

ศัพท์น่ารู้
want = desire-สิ่งที่ปรารถนา เช่น beer, milk
need = necessity-สิ่งจำเป็น(ที่ขาดไม่ได้) เช่น water, food

How to use the word “need” in English (LearnAmericanEnglishOnline.com)

บทเรียนเพิ่มเติมจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=426262

Need สามารถเป็นได้ทั้งกริยาปกติ (Ordinary verb) และกริยาช่วย (Helping verb) ถ้าเป็นกริยาปกติ (Ordinary verb) มี 2 ความหมาย Continue reading »

 Posted by at 5:24 pm
Aug 102013
 

การใช้ Go (http://www.engvid.com)

เราจะเลือกใช้โครงสร้างแบบไหน?

 • I’m going…
 • I’m going to…
 • I’m going to a….
 • I’m going to the….

ประโยคสนทนาเบื้องต้น

 • คุณต้องการที่จะไปที่ไหน? –> Where do you want to go? / Where do you wanna go? (wanna วอน-หนะ มักใช้ในภาษาพูดมาจาก want to)
 • คุณอยากจะไปที่ไหน(ประโยคนี้ให้ความรู้สึกที่สุภาพมากกว่า) –> Where would you like to go?
 • ผมต้องการที่จะไป… –> I want to go to…
 • ผมต้องการที่จะไปโรงพยาบาล –> I want to go to the hospital. / I wanna go to the hospital.
 • ผมต้องการที่จะไปที่ร้านอาหาร –> I want to go to a restaurant. / I wanna go to a restaurant.

ประโยคในรูปแบบอื่น
คุณจำเป็นที่จะไปที่ไหน –> Where do you need to go?

 • ผมจำเป็นต้องไปธนาคาร –> I need to go bank. / I needa go bank. (needa นีด-ดะ มักใช้ในภาษาพูดมาจาก need to)
 • ผมจำเป็นต้องไปที่ทำการไปรษณีย์ –> I need to go to the post office.
 • คุณจำเป็นต้องไปโรงเรียน –> You need to go to school.

ข้อแตกต่างระหว่าง “want” & “need”

ศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่ Continue reading »

 Posted by at 4:02 pm
Click to listen highlighted text!