Dec 032013
 

# relative clause

เวลาที่เราอ่านภาษาอังกฤษ เราอาจเจอประโยค relative clause โดยไม่รู้ตัว เจ้าตัวนี้อยากจะบอกว่ามันสำคัญเหมือนกันนะเวลาอ่าน เพราะจะทำให้เราเข้าใจเนื้อความได้มากขึ้น

relative clause คือ ประโยคที่นำไปขยายคำนามหรือคำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า แบ่งออกเป็น 2 ชนิดด้วยกัน คือ

 1.  defining relative clause
 2.  non-defining relative clause

** defining relative clause หรือบางทีเขาก็เรียกว่า Identifying relative clause คือประโยคที่ไปขยายคำนามหรือสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า เพื่อเจาะจงหรือระบุให้ชัดเจนลงไปว่า เป็นอันไหน คนไหน สิ่งไหน ถ้าหากเราไม่มีประโยค defining relative clause นี้แล้ว เราก็จะไม่รู้เลยว่านามที่ผู้พูดกำลังพูดถึงมันเป็นอันไหนกันแน่ เช่น สมมตินะคะว่า ทอมยืนอยู่กับผู้หญิงสามคน แล้วเราก็ถามใครสักคนนึงว่า

 • Do you know the girl who is talking to Tom?
  คุณรู้จักผู้หญิงคนที่กำลังคุยกับทอมอยู่มั๊ย

ประโยค who is talking to Tom เป็นประโยค defining relative clause ที่มาขยายคำนาม girl ค่ะ เพื่อเจาะจงลงไปว่าผู้หญิงคนไหนกันแน่เพราะมีตั้งสามคน
* สังเกตว่าเราใช้ who หลังคำนาม girl เราเรียก who ว่า relative pronoun เพื่อแทนคำนามที่อยู่ข้างหน้า เราแบ่งการใช้ relative pronoun ออกเป็นแบบนี้ค่ะ Continue reading »

 Posted by at 11:03 am
Dec 022013
 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับอินเทอร์เน็ต [English Vocabulary for Internet]

 • open source
 • developer
 • platform
 • LAMP stack
 • Linux
 • Apache
 • MySQL
 • PHP
 • architecture
 • infrastructure
 • cloud computing
 • bandwidth
 • to scale
 • dynamic
 • static
 • HTML
 • XML
 • to code
 • JavaScript
 • AJAX
 • API (Application Programming Interface)
 • object-oriented
 • app (application)

ตัวอย่างจาก YOUTUBE

YouTube responded to TubePress with an HTTP 410 - No longer available
 Posted by at 9:40 pm
Dec 022013
 
woodpecker นกหัวขวาน

woodpecker นกหัวขวาน

 • canary นกคิรีบูน
 • cockatoo นกกระตั้ว
 • crane นกกระเรียน (เวลาบินหัวและคอจะเหยียดไปข้างหน้าเหมือนนกกระสา (Storks) แต่มีขนาดที่ใหญ่กว่า)
 • ostrich นกกระจอกเทศ
 • crow อีกา
 • cuckoo นกคุกคู
 • dove นกพิราบ
 • eagle นกอินทรี
 • falcon เหยี่ยว
 • flamingo นกฟลามิงโก้
 • gull นกนางนวล
 • hawk เหยี่ยว
 • heron นกกระสา ,นกยาง (เวลาบินคอจะงอเป็นรูปตัวเอส)
 • hill myna นกขุนทอง
 • hornbill นกเงือก
 • hummingbird นกฮัมมิงเบิร์ด
 • kingfisher นกกระเต็น
 • magpie นกกางเขน
 • openbill นกปากห่าง
 • owl  นกเค้าแมว
 • parrot นกแก้ว
 • peacock นกยูงตัวผู้
 • peahen นกยูงตัวเมีย
 • penguin นกเพนกวิน
 • pelican นกกระทุง
 • pheasant  ไก่ฟ้า
 • pigeon นกพิราบ
 • quail นกกระทา
 • robin นกกางเขน
 • seagull นกนางนวล
 • sparrow นกกระจอก
 • stork นกกระสา (เวลาบินหัวและคอเหยียดไปข้างหน้า)
 • swallow นกนางแอ่น
 • swan หงส์
 • woodpecker นกหัวขวาน
 • vulture นกแร้ง

 

 Posted by at 2:39 pm
Nov 302013
 

ศัพท์รอบรั้วโรงเรียนภาษาอังกฤษ [School Vocabulary]

 • adult school โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่
 • auditorium ห้องประชุม
 • blackboard    กระดานดำ
 • bleachers อัฒจันทร์กลางแจ้ง
 • cafeteria / canteen โรงอาหาร
 • classroom = ห้องเรียน
 • college วิทยาลัย
 • counselor อาจารย์แนะแนว
 • changing room    ห้องเปลี่ยนเสื้อ
 • certificate    ใบรับรอง
 • chalk   ชอล์ก
 • class  ชั้นเรียน
 • course    หลักสูตร
 • classroom    ห้องเรียน
 • computer คอมพิวเตอร์
 • computer room    ห้องคอมพิวเตอร์
 • curriculum    หลักสูตรของโรงเรียน
 • degree    ระดับ,ชั้น
 • desk    โต๊ะ
 • elementary school โรงเรียนประถม
 • exam (examination)    การสอบ
 • exam results    ผลการสอบ
 • exercise book สมุดแบบฝึกหัด
 • fail an exam  สอบตก
 • field สนาม
 • grade  เกรด
 • graduate  สำเร็จการศึกษา
 • gym    โรงยิม
 • high school โรงเรียนมัธยม
 • homework  การบ้าน
 • janitor ภารโรง
 • junior high school โรงเรียนมัธยมต้น
 • lecture  การบรรยาย
 • lecturer  ผู้บรรยาย, อาจารย์ผู้สอน
 • lesson  บทเรียน
 • library  ห้องสมุด
 • library card บัตรห้องสมุด
 • lunch-box กล่องอาหารกลางวัน
 • nursery school    อนุบาล
 • mark  คะแนน
 • Masters student  นักศึกษาปริญญาโท
 • paper ข้อสอบ
 • pass an exam    สอบผ่าน
 • pen   ปากกา
 • pencil   ดินสอ
 • Pencil sharpener กบเหลาดินสอ
 • PhD student นักศึกษาปริญญาเอก
 • playground   สนามเด็กเล่น
 • primary school   ประถมศึกษา
 • principal อาจารย์ใหญ่
 • private school    โรงเรียนเอกชน
 • professor    ศาสตราจารย์
 • pupil  นักเรียน
 • qualification  วุฒิการศึกษา
 • register    การลงทะเบียน
 • restroom / toilet ห้องน้ำ
 • revise    ทบทวน
 • rubber  ยางลบ
 • ruler ไม้บรรทัด
 • student  นักเรียน
 • subject    วิชาเรียน
 • school    โรงเรียน
 • school dinners    อาหารเย็นของโรงเรียน
 • state school    โรงเรียนรัฐบาล
 • study  เรียน
 • student loan    เงินกู้สำหรับนักศึกษา
 • secondary school   มัธยมศึกษา
 • teacher    คุณครู
 • term    ภาคเรียน
 • textbook ตำราเรียน
 • timetable ตารางเรียน
 • tuition fee   ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • university    มหาวิทยาลัย
 • undergraduate    นักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • whiteboard   ไวท์บอร์ด

วิชา (Subjects)

 • Algebra วิชาพีชคณิต
 • Art วิชาศิลปะ
 • Biology วิชาชีววิทยา
 • Calculus วิชาแคลคูลัส
 • Chemistry วิชาเคมี
 • Computer science วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • Economics วิชาเศรษฐศาสตร์
 • English วิชาภาษาอังกฤษ
 • Geometry วิชาเรขาคณิต
 • Geography วิชาภูมิศาสตร์
 • History วิชาประวัติศาสตร์
 • Literature วิชาอักษรศาสตร์
 • Mathematics วิชาคณิตศาสตร์
 • Physical Education (PE) วิชาพลศึกษา
 • Physics วิชาฟิสิกส์
 • Science วิทยาศาสตร์
 • Social studies วิชาสังคมศาสตร์
 Posted by at 4:05 pm
Nov 292013
 
ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน คำแปล
aerial (radio/TV) antenna เสาอากาศ
American football football ฟุตบอล
articulated lorry trailer truck/semi trailer รถพ่วง
aubergine eggplant มะเขือยาว
autumn fall ฤดูใบไม้ร่วง
bank holiday legal holiday วันหยุดตามกฎหมาย
bank note bill ธนบัตร
bap hamburger bun แฮมเบอร์เกอร์
bat (ping pong) paddle ไม้ตีปิงปอง
bath bathtub อ่างอาบน้ำ
bath (v.) bathe อาบน้ำ
bathroom bathroom/restroom/washroom ห้องน้ำ
big dipper roller coaster รถไฟเหาะ
bill check (restaurant) เก็บเงิน (ร้านอาหาร)
biscuit (sweet) cookie คุกกี้
bonnet (car) hood กระโปรงหน้ารถ
book (v.) make reservation จองห้องพัก
boot (car) trunk กระโปรงหลังรถ
bootlace/shoelace shoestring เชือกผูกรองเท้า
braces suspenders สายเอี้ยม,สายโยงกางเกง
briefs/underpants shorts/jockey shorts กางเกงขาสั้น
bureau de change currency exchange แลกเปลี่ยนเงินตรา
car park parking lot ลานจอดรถ
catapult slingshot หนังสติ๊ก
chairman (business) president ประธาน
chemist’s shop pharmacy/drugstore ร้านขายยา
chips French fries มันฝรั่งทอด
cinema movie house/theater โรงภาพยนตร์
clothes peg clothes pin ไม้หนีบผ้า
cooker stove เตา
director (company) manager ผู้จัดการ
drain (indoors) sewer pipe ท่อระบายน้ำ
drawing pin thumb tack เป๊ก
dressing-gown bathrobe เสื้อคลุมอาบน้ำ
dustbin/bin garbage can/trash can ถังขยะ
dynamo generator เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
film movie ภาพยนต์, หนัง
first floor second floor อาคารชั้นที่สอง
flex electric cord/wire สายไฟ
football/soccer soccer ฟุตบอล
fortnight two weeks สองสัปดาห์, รายปักษ์
foyer lobby/foyer ล็อบบี้, ห้องโถง
full stop (punctuation) period มหัพภาค, เครื่องหมายจุด
gangway aisle ทางเดิน
gaol jail เรือนจำ
garden yard สวน
gear lever gear shift คันเกียร์
giddy dizzy เวียนศรีษะ
give a bell(to phone) give a buzz โทรหา
goose pimples goose bumps ขนลุก
greenfingers green thumb คนที่ปลูกต้นไม้เก่ง(สำนวน)
grill (v.) broil ปิ้งย่าง
hire purchase installment plan ผ่อนชำระ/เช่าชื่อ
holiday vacation วันหยุด
hoover (n.) vacuum cleaner เครื่องดูดฝุ่น
ironmonger hardware store ร้านฮาร์ดแวร์
label tag ป้ายราคา
lavatory/toilet/w.c./loo john/bathroom/washroom ห้องน้ำ
lift elevator ลิฟต์
lorry truck รถบรรทุก
number plate license plate ป้ายทะเบียนรถ
parcel package บรรจุภัณฑ์
pavement/footpath sidewalk ทางเท้า
petrol gas/gasoline น้ำมันเชื้อเพลิง
pillar box/letter box mail box กล่องจดหมาย
plaster/elastoplast bandaid พลาสเตอร์
post mail ไปรษณีย์
postal code zip code รหัสไปรษณีย์
postman mailman/postman บุรุษไปรษณีย์
queue (n.) line แถว
queue (v.) stand in line/line up เข้าแถว
ring up/phone call/phone โทร
rubber eraser ยางลบ
saloon car sedan รถซีดาน
sellotape scotch tape สก๊อตเทป
single ticket one way ticket ตั๋วเที่ยวเดียว
state school public school โรงเรียนของรัฐ
sweet corn corn ข้าวโพด
telephone box phone booth ตู้โทรศัพท์
time-table schedule ตารางเวลา
tin can กระป๋อง
torch flashlight ไฟฉาย

ตัวอย่างจาก YOUTUBE Continue reading »

 Posted by at 10:29 am
Nov 292013
 

บุพบท(Preposition)คือ คำเชื่อระหว่างกริยา, นาม, สรรพนาม หรือ คำอื่นใด เพื่อบอกสถานที่, เวลา, ทิศทาง และอื่นๆ

เช่น

 • above  อยู่เหนือ (ลอยอยู่ด้านบน)
 • across  ข้าม(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง)
 • after หลัง
 • against พิงกับ
 • along ไปตาม
 • among  อยู่ท่ามกลางสิ่งของหลายๆสิ่ง
 • around/round รอบๆ
 • as ในฐานะ
 • at อยู่ที่, ที่
 • away from  ห่างออกไปจาก
 • between อยู่ระหว่างสิ่งของ 2 สิ่ง
 • before ก่อน
 • below อยู่ต่ำลงมาจากบางสิ่ง
 • behind อยู่ด้านหลัง
 • by/next to/beside  ข้างๆ
 • beyond  ที่เหนือกว่า
 • down ลง(จากที่สูง)
 • during  ในระหว่างเวลาใดๆ
 • from จาก
 • off  ลงจาก, ลงมา
 • opposite ตรงข้ามกับ
 • on  อยู่บน
 • onto ขึ้นไป
 • out of  ออกจาก
 • outside ข้างนอก
 • for สำหรับ, เพื่อ
 • in อยู่ใน
 • in front of อยู่ด้านหน้า
 • inside ข้างใน
 • into ไปยัง
 • near  ใกล้กับ
 • past ผ่าน
 • to ไปยัง
 • through ทะลุผ่าน
 • throughout  ตั้งแต่ต้นจนจบ, โดยตลอด
 • toward ตรงไปยัง
 • up ขึ้น(จากที่ต่ำ)
 • under อยู่ใต้
 • upon  บน
 • with กับ, ด้วย
 • within ภายในกำหนดเวลา, ภายในระยะทาง
 • without  ปราศจาก

คลิปวีดีโอตัวอย่างจาก YOUTUBE

YouTube responded to TubePress with an HTTP 410 - No longer available Continue reading »

Nov 282013
 

# most กับ almost ไม่เหมือนกันนะ!!

ยังมีหลายคนสับสนระหว่าง most กับ almost ว่ามันแปลเหมือนๆกัน ซึ่งจริงๆแล้วมันใช้แทนกันไม่ได้ค่ะ

** most ตัวนี้สารพัดประโยคมากๆเพราะเป็นได้ทั้ง adjective adverb และ pronoun เลยนะคะ แปลว่า “ที่สุด, มากที่สุด, ส่วนใหญ่” เช่น

 • Most Thai people are shy when they have to speak English.
  คนไทยส่วนมากจะอายเวลาที่ต้องพูดภาษาอังกฤษ (most นี้ใช้อย่าง adjective นำหน้านาม)
 • I like winter most.
  ฉันชอบหน้าหนาวมากที่สุด (most ใช้อย่าง adverb ขยายกริยา like)
 • All the victims were male, and most were working in this shop.
  เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายทั้งหมดเป็นผู้ชายและส่วนใหญ่ก็ทำงานอยู่ที่ร้านนนี้  (most ใช้เป็น pronoun )

** almost เป็น adverb เท่านั้นค่ะ แปลว่า “เกือบจะ, จวนจะ, แทบจะ” เหมือนคำว่า nearly ค่ะ เช่น

 • We’re almost there.
  พวกเราเกือบจะถึงที่นั่นกันแล้ว
 • It’s almost a year since she died.
  มันก็เกือบๆจะ 1 ปี แล้วสินะที่เธอตาย

*** มีอีกคำแถมให้ค่ะ คือ almost all of the + นามหรือนามวลี  คำนี้แปลว่า แทบทุก… เช่น

 • Almost all (of) the committee members completely agreed with you.
  คณะกรรมการแทบทุกคนเห็นด้วยกับคุณเต็มที่เลย
 • Almost all (of) the students here are from Asia.
  นักเรียนที่นี่แทบทุกคนมาจากเอเชีย

** เราสามารถละ of ได้ค่ะ จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้
ส่งท้ายด้วยประโยคนี้ค่ะ

 • Most people choose to stop following their dream when it’s almost done.
  คนส่วนมากเลือกที่จะหยุดวิ่งตามความฝันตอนที่เกือบจะทำมันได้สำเร็จ

เป็นกำลังใจให้คนที่มีฝันค่ะ อย่าเพิ่งหยุดวิ่งตามมัน เพราะคุณไม่มีทางรู้ว่าที่ๆคุณยืนอยู่ ณ ตอนนี้อาจเหลือเพียงอีกก้าวเดียวก็จะถึงเส้นชัยแล้ว ^^

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา

 Posted by at 3:25 pm
Nov 282013
 

กริยาวิเศษณ์แสดงความถี่ในภาษาอังกฤษ [Adverbs Of Frequency In English]

Adverbs of Frequency คือ กริยาวิเศษณ์แสดงความถี่ โดยเราจะนำ Adverbs of Frequency มาช่วยในการบ่งบอกถึงความบ่อยหรือความถี่ (how often) ของเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งคำเหล่านี้นั้นมีอยู่มากมาย โดยที่มักเห็นได้ทั่วไป นั่นก็คือ

always เป็นประจำ, อย่างสมํ่าเสมอ
often บ่อยๆ
frequently บ่อยๆ
usually โดยปกติ
sometimes บางครั้ง
mostly โดยส่วนใหญ่
normally โดยปกติแล้ว
generally โดยทั่วไป
repeatedly ซ้ำไปซ้ำมา
occasionally ในบางโอกาส
*seldom ไม่ค่อยจะ, นานๆครั้ง
*hardly แทบจะไม่
*barely แทบจะไม่
*rarely แทบจะไม่
*scarcely แทบจะไม่
*never ไม่เคย

*คำว่า seldom, hardly, barely, rarely, scarcely, never เป็นคำที่มีความหมายเป็นเชิงปฏิเสธอยู่แล้ว เราจึงไม่ควรทำให้ประโยคเป็นรูปปฏิเสธอีก เมื่อใช้คำเหล่านี้ เช่น I hardly cook. = ฉันแทบจะไม่เคยทำกับข้าวเลย
และนอกจากคำเหล่านี้ยังมี Adverbs อีกมากมายที่สามารถนำมาใช้ในการบ่งบอกถึงความถี่ได้ เช่น

 

infrequently นานๆที
habitually ทำเป็นประจำจนเป็นนิสัย
chiefly โดยส่วนใหญ่
continuously ติดต่อกัน, เรื่อยๆ
constantly สม่ำเสมอ
commonly โดยทั่วไป
regularly สม่ำเสมอ
sporadically นานๆครั้ง
periodically เป็นบางครั้งบางคราว
intermittently เป็นพักๆ
spasmodically เป็นพักๆ

 

และนอกจากคำเหล่านี้แล้ว ยังกลุ่มคำที่ผสมกันซึ่งสามารถแสดงถึงความถี่ได้ เช่น once a week, twice a day, every year และอื่นๆ

 

ตำแหน่งในการวาง Adverbs of Frequency

1.หากประโยคมี Verb to be เราจะต้องใส่ Adverbs of Frequency ไปหลัง Verb นั้นๆ

 

Verb to be Adverb of Frequency
Anna Is always late
Anna Isn’t usually late

2.หากประโยคมีการใช้ Main Verb จะต้องใส่ Adverbs of Frequency ไปหน้า Verb นั้นๆ

 

Adverb of Frequency Main Verb
Anna always watches a television

 

3. เมื่อใดก็ตามที่ประโยคมี การใช้ Auxiliary Verb (กริยาช่วย) หรือ ประโยคนั้นเป็นประโยคปฏิเสธ เรามักจะใส่ Adverbs of Frequency ไปข้างหลัง Auxiliary Verb นั้นๆ

 

Auxiliary Verb Adverb of Frequency Main Verb
Anna can never come early
Anna doesn’t usually read books
Anna has always cooked  

*เราสามารถเติม Adverbs of Frequency ไปหลัง may, might, can, could และอื่นๆได้ ยกเว้น “have to” และ “used to” Adverb จะต้องอยู่ด้านหน้าเสมอ เช่น I always have to go to a hospital. / I usually used to go trekking.

 

4. หากเป็นประโยคคำถาม ให้เรานำ Adverb of frequency มาวางไว้หน้า Main Verb

 

Adverb of Frequency Main Verb
Do you often stay home?
Have you never been to China?

 

5. เราสามารถวาง Adverbs of Frequency บางตัว ไว้หน้าประโยคได้
Sometimes we sleep in a classroom.
We play football occasionally.

เครดิต : http://www.dek-eng.com
————————————————————————-

YouTube responded to TubePress with an HTTP 410 - No longer available
 Posted by at 3:21 pm
Nov 282013
 

ศัพท์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ [English Math Vocabulary]

 • Abacus  ลูกคิด
 • Add  บวก
 • Addition  การบวก
 • Algebra พีชคณิต
 • Arithmetic   เลขคณิต
 • Average  ค่าเฉลี่ย
 • Calculate  คำนวน
 • Calculation การคำนวณ
 • Combine รวมเป็น
 • Decimal  ทศนิยม
 • Decrease  ลดลง
 • Divide   หาร
 • Division การหาร
 • Equal   เท่ากับ
 • Fraction  เศษส่วน
  • Half  1/2
  • One third   1/3
  • One quarter  1/4
  • Three quarters  3/4
  • Equivalent fractions เศษส่วนที่เท่ากัน
  • Partial fraction เศษส่วนย่อย
  • Common fraction  เศษส่วนร่วม
  • Fraction continued เศษส่วนต่อเนื่อง
  • Decimal fraction เศษส่วนทศนิยม
 • Geometry เรขาคณิต
 • Increase   เพิ่มขึ้น
 • Minus  ลบ
 • Multiply  คูณ
 • Multiplication   การคูณ
 • Multiplication table   ตารางสูตรคูณ
 • Percent   ร้อยละ
 • Ratio  อัตราส่วน
 • Shapes รูปร่าง
  • Circle วงกลม
  • Cone  กรวย
  • Cube  ลูกบาศก์
  • Hexagon หกเหลี่ยม
  • Oval วงรี
  • Pentagon ห้าเหลี่ยม
  • Pyramid ปิรามิด
  • Trapezoid สี่เหลี่ยมคางหมู
  • Rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  • Sphere รูปทรงกลม
  • Square สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • Triangle สามเหลี่ยม
 • Square root   สแควร์รูท
 • Subtraction  การลบ
 • Subtract  ลบ
 • Width ความกว้าง
 • Length ความยาว
 • Height ความสูง

YouTube responded to TubePress with an HTTP 410 - No longer available Continue reading »

 Posted by at 11:46 am
Nov 282013
 

# alone กับ lonely ความโดดเดี่ยวที่ “แตกต่าง”

alone กับ lonely ฟังดูคล้ายๆกัน ว่ามะ? แต่เปล่าเลย มันไม่เหมือนกันนะจะบอกให้ ^^

**มาดูตัวแรกก่อน alone
alone เป็นได้ทั้ง adjective และ adverb แปลว่า “อยู่ตามลำพัง, อยู่คนเดียว, ไม่มีคนอื่น” เช่น

 • I usually travel alone.
  ฉันมักจะเดินทางท่องเที่ยวคนเดียว (alone นี้เป็น adverb ค่ะ ขยาย travel)
 • Why are you alone?
  ทำไมเธออยู่คนเดียวล่ะ (alone ตัวนี้เป็น adjective)
 • You alone are my hope.
  คุณเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นความหวังของผม (alone นี้เป็น adverb)

** มาดูทางฝั่ง lonely กันบ้าง
lonely เป็นคำ adjective ค่ะ แปลว่า “โดดเดี่ยว, เหงา, อ้างว้าง”  เช่น

 • Mary has nobody to talk with, but she doesn’t feel lonely.
  แมรี่ไม่มีคนให้คุยด้วยแต่เธอก็ไม่ได้รู้สึกว้าเหว่
 • It’s so lonely to live alone.
  มันช่างเหงาเหลือเกินทีต้องอยู่คนเดียว

ลองเปรียบเทียบประโยคนี้นะคะ

 • I’m alone but not lonely, but sometimes I feel lonely even I’m not alone.
  ฉันอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเหงา แต่บางครั้งฉันก็เหงาแม้ไม่ได้อยู่คนเดียว

*** พอจะเห็นความแตกต่างแล้วใช่มั๊ยคะ บางทีความเหงามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการอยู่คนเดียว แม้มีผู้คนรายล้อมมันก็เหงาได้เหมือนกันนะเออ ^^

 • Just because you’re not alone, it doesn’t mean that you’re not lonely.
  เพียงเพราะคุณไม่ได้อยู่คนเดียว ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่รู้สึกเหงา

จริงหรือเปล่าน้อ?? ^^

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา

 Posted by at 11:32 am