Jan 112015
 

การใช้ infinitive ในภาษาอังกฤษ

Infinitive คืออะไร? หลายคนอาจจะงง แต่ถ้าบอกว่า คือคำกริยารูปปกติหรือกริยาช่องที่ 1 ธรรมดา(ไม่ผันไม่เติม )ก็จะต้องร้องอ๋อทันที! ก็จะไม่อ๋อ! ได้ไง verb รูปนี้เรียนก่อนรูปอื่นเลย คงไม่มีใครเรียนคำว่า sleeping ก่อน sleep จริงมั๊ยคะ?

ในภาษาอังกฤษ Infinitive มี 2 ประเภทคือ

 • Infinitive with to
 • Infinitive without to

1. Infinitive with to – คือกริยารูปธรรมดาที่นำหน้าด้วย to ( to + infinitive ) การนำไปใช้ของ Infinitive with to มีดังนี้ค่ะ

1.1 เป็นประธานของประโยค เช่น

 • To tell the truth is sometimes difficult.
  การบอกความจริงบางครั้งก็ทำยาก
 • To love is to risk.
  การรักคือการเสี่ยง

1.2 เป็นกรรมของประโยค เช่น

 • I want to take a rest.
  ฉันอยากจะพักผ่อน
 • She loves to cook.
  หล่อนชอบการทำอาหาร

1.3 เป็นส่วนเติมเต็มของประโยคหรือ complement ซึ่งมักจะตามหลัง Verb to be เช่น Continue reading »

Jan 112015
 

Gerund

ถ้าพูดว่า Gerund หลายคนอาจจะไม่คุ้น แต่ถ้าเห็นรูปร่างหน้าตาของ Gerund แล้ว ต้องร้องอ๋อ! เพราะมันก็คือ Verb ที่เติม ing นั่นแหละค่ะ แต่ไม่ใช่ Ving ใน Present continuous หรือ Past continuous นะคะ เพราะ ถึงแม้ว่าหน้าตาของ Gerund มันคือ Verb ที่เติม ing แต่หน้าที่ของมันกลับเป็นคำนามซะอย่างนั้น เป็นได้ยังไงมาดูกันค่ะ

Gerund ทำหน้าที่เสมือนคำนาม ดังนั้นไม่ว่านามจะทำหน้าที่อะไร Gerund ก็ทำได้หมดค่ะ หน้าที่ของคำนามก็ตามนี้เลยค่ะ

1. เป็นประธาน (subject)ของประโยค เช่น

 • Eating healthy food is good for you.
  การกินอาหารที่มีประโยชน์นั้นดีต่อร่างกายคุณ

(เมื่อ Verb เติม ing แล้วจะกลายเป็นคำนาม เวลาแปลจึงมักขึ้นต้นด้วยคำว่า การ..หรือความ..)

 • Hanging out with friends can get rid of my stress.
  การออกไปเที่ยวกับเพื่อนช่วยขจัดความเครียดได้
 • Being rich doesn’t always make you happy.
  การเป็นคนรวยก็ไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขเสมอไป

(being ในที่นี้ มาจาก verb to be รูปธรรมดา นำมาใช้ในความหมายว่า การเป็น)

2. เป็นกรรม (object) – หน้าที่ที่เป็นกรรมแบ่งออกเป็น 2 ข้อย่อย คือ Continue reading »

Dec 272014
 

การใช้ past continuous & past simple

สอง Tense นี้ใช้พูดถึงเหตุการณ์ในอดีตเหมือนกัน ตามหลักแล้ว past continuous tense จะใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอดีต เช่น He was watching football match at 8 p.m. yesterday. และ past simple จะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดแล้วจบแล้วในอดีตโดยมีการระบุเวลาที่แน่นอน เช่น I called her last night. แต่เมื่อนำมาสอง Tense เจ้าปัญหานี้มาใช้ร่วมกัน หลักการใช้จะเป็นดังนี้ค่ะ

1. Past continuous tense ==> พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดก่อนและกำลังเกิดอยู่ (ในอดีต)

2. Past simple tense ==> เหตุการณ์ที่เกิดทีหลัง หรือเข้ามาขัดจังหวะ

ตัวอย่างเช่น

 • A car hit the dog as it was running on the road.
  รถยนต์คันหนึ่งชนหมา ขณะที่มันกำลังวิ่งบนถนน

(หมากำลังวิ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนและกำลังเกิดขึ้นอยู่ จึงใช้ past continuous และรถมาชนหมาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดที่หลังและมาขัดจังหวะ จึงใช้ past simple)

 •  My mom cut her finger while she was cooking.
  แม่ของฉันทำมีดบาดนิ้ว ขณะที่หล่อนกำลังทำอาหาร

(แม่กำลังทำอาหารเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อน จึงใช้ past continuous และมีดบาดนิ้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดที่หลังและมาขัดจังหวะ จึงใช้ past simple)

 • I was swimming when the shark came.
  ฉันกำลังว่ายน้ำตอนที่ปลาฉลามมา

** ในประโยคข้างบนจะสังเกตว่ามีคำเชื่อม while กับ as เชื่อมสองประโยคนี้เข้าด้วยกันแปลว่า “ในขณะที่” และ when แปลว่า “ตอนที่”  โดยที่…

==> ประโยคที่อยู่หลัง while, as  (ขณะที่)   ใช้ past continuous

==> ประโยคที่อยู่หลัง when  (เมื่อ, ตอนที่) ใช้ past simple

 

***  วิธีการใช้สอง tense นี้ถ้าสังเกตดีๆจะพบว่า กริยาที่ใช้กับ past continuous tense ได้นั้นจะต้องเป็นกริยาที่เกิดเป็นระยะเวลานานๆ ได้ เช่น sleep, take a show, have dinner, walk, run, eat, teach, cry, etc. แต่กริยาที่ใช้กับ pat simple นั้นจะเป็นกริยาที่เกิดได้เพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆ เช่น arrive, cut, hear, call, ring, hit, see, etc.

 

 Posted by at 5:25 pm
Dec 222014
 

Adjective ที่เติม –ed และ –ing

Adjective หรือ คำคุณศัพท์ ทำหน้าที่ขยายคำนาม
มีคำกริยาแสดงความรู้สึกอยู่กลุ่มหนึ่งที่แปลว่า “ทำให้เกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง” เมื่อนำมาเติม –ed และ –ing แล้วจะกลายเป็นคำคุณศัพท์   เช่น

interest (v.) ==>   interesting   interested
terrify (v.) ==>   terrifying   terrified
amaze (v.) ==> amazing amazed
frustrate (v.) ==> frustrating   frustrated
excite (v.)   -==> exciting     excited
bore (v.) –==> boring   bored
satisfy (v.) –==> satisfying   satisfied
surprise (v.)   –==> surprising   surprised
please (v.) —==>   pleasing   pleased

ตัวอย่างประโยค Continue reading »

Dec 222014
 

Adjective (คำคุณศัพท์)

คำคุณศัพท์หรือ Adjective (Adj.) มีหน้าที่อย่างเดียวเลยคือขยายคำนามและสรรพนาม เช่น

 • He is a strong man.     เขาเป็นคนแข็งแรง   (strong เป็น Adj. ขยายคำนาม man)
 • This street is always crowded. ถนนเส้นนี้แออัดตลอดเลย ( crowded เป็น Adj. ขยายนาม street)

เมื่อรู้หน้าที่ของ Adjective แล้ว ปัญหาคือเวลาเขียนจะวางมันไว้ในตำแหน่งไหนของประโยค…เราวาง Adjective ไว้ได้ในตำแหน่งต่อไปนี้ค่ะ

1. หน้าคำนามที่มันขยาย   เช่น

 • I like drinking warm water.
 • The thin man can run very fast.

** แต่มีข้อยกเว้นสำหรับ Adjective บางตัวที่ไม่สามารถนำมาวางไว้หน้าคำนามได้ เช่น sorry, afraid, alive, ill, alone, awake, alike, aware, etc. เช่น

ถูก =   Those animals are alive.

ผิด = Those are alive animals.

2. ตามหลัง Verb to be เช่น

 • My son isn’t naughty.
 • I’m hungry.

3. ตามหลัง Linking verb กลุ่มของ Linking verb คือ look, seem, become, turn, get, appear, keep, smell, sound, remain, etc. เช่น

 • This soup smells good.
 • It’s getting dark.
 • It sounds great.

4. วางไว้หลังคำนามหรือคำสรรพนามที่เป็นกรรมของประโยค เพื่อให้ประโยคสมบูรณ์ หรือพูดง่ายๆว่า ในส่วนนี้คือ “ส่วนเติมเต็มของประโยค (complement)” เช่น

 • He makes me happy.
 • We painted the room blue.

*** ถ้าเราต้องการขยายคำนามคำหนึ่งโดยใช้ Adjective หลายๆตัว ก็จะมีวิธีการเรียงลำดับประเภทของ Adjective ดังนี้ Continue reading »

Nov 222014
 

Adverb หรือที่เรารู้จักกันคือ “กริยาวิเศษณ์” มีคำว่ากริยาอยู่ แสดงว่า  adverb จะต้องเกี่ยวข้องกับคำกริยาไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ใช่ค่ะ! เพราะ adverb ทำหน้าที่ขยายกริยา นอกจากขยายกริยาแล้วก็ยังขยายคำคุณศัพท์ และคำกริยาวิเศษณ์ด้วยกันเองอีกด้วย ปัญหาของกริยาวิเศษณ์ก็คือ เราจะพบมันอยู่ในตำแหน่งต่างๆได้หลายตำแหน่งในประโยค แต่หลักในการวาง adverb ในประโยคก็ขึ้นอยู่กับประเภทของ adverb นั้นๆ ซึ่ง adverb แบ่งออกเป็นประเภทได้ดังนี้ค่ะ

1.  Adverb of manner กริยาวิเศษณ์ที่บอกลักษณะอาการ adverb กลุ่มนี้จะบอกเราว่าประธานทำกริยานั้นๆด้วยลักษณะอาการอย่างไร เช่น

 • The 18-year-old girl drove carelessly along the road.
  เด็กหญิงอายุ 18 ขับรถอย่างประมาทไปตามถนน
 • The river flows slowly to the sea.
  แม่น้ำไหลอย่างช้าๆลงสู่ทะเล
 • The thief reluctantly admitted his guilt.
  ขโมยยอมรับความผิดของเขาอย่างลังเล

adverb ประเภทนี้วางไว้ได้หลายตำแหน่งคือ หลังกริยาตัวที่มันไปขยาย หรือถ้าประโยคนั้นมีกรรมก็วางไว้หลังกรรมก็ได้   หรือบางครั้งอาจจะวางไว้กริยาก็ได้ แต่ถ้าต้องการเน้นข้อความก็สามารถวางไว้หน้าประโยคได้   เช่น

 • Hopefully, the president will change his mind.

2. Adverb of place กริยาวิเศษณ์บอกสถานที่การกระทำกริยา เช่น there, here, somewhere, upstairs, in the + (place), etc.

 • His sister is waiting for him in the the library.
  น้องสาวของเขากำลังรอเขาในห้องสมุด
 • She has sat there for an hour.
  เธอนั่งตรงนั้นมาชั่วโมงนึงแล้ว

ตำแหน่งในการวาง adverb ประเภทนี้มักวางหลังกริยา หรือหลังกรรมของกริยานั้นๆ

3. Adverb of time กริยาวิเศษณ์บอกเวลาในการกระทำกริยา เช่น now, tomorrow, recently, afterwards, at once, since then, etc. เช่น

 • My brother is leaving now . 
  น้องชายฉันกำลังจะไปแล้วตอนนี้
 • His sister will fly to England tonight .
  พี่สาวของเขาจะบินไปอังกฤษคืนนี้
 • They play tennis in the afternoon .
  พวกเขาเล่นเทนนิสตอนกลางวัน

ตำแหน่งในการวาง adverb ประเภทนี้มักวางไว้ท้ายประโยค

4. Adverb of frequency กริยาวิเศษณ์บอกความถี่ เช่น always, usually, often, sometimes, etc.   เช่น

 • She is always late.
  เธอมักสายประจำ
 • He usually hangs out with his friends on Friday.
  เขามักออกไปเที่ยวกับเพื่อนในวันศุกร์

การวาง adverb ประเภทนี้มักวางหน้าคำกริยา แต่ถ้าประโยคนั้นมี verb to be ให้วางไว้หลัง verb to be

5. Adverb of degree คำกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณ เช่น absolutely, almost, barely, completely, enough, entirely, fairly, far, hardly, just, much, nearly, quite, really, rather, so, too, very, etc.

 • The child is not old enough to go to school.                                        
 • The man drove too fast .
 • Jane is much taller than her sister.
 • It’s very hot here.

เรามักจะวางกริยาวิเศษณ์ประเภทนี้หน้าคำคุณศัพท์หรือคำกริยาวิเศษณ์ที่มันไป ขยาย ยกเว้น enough ที่วางไว้หลังคำคุณศัพท์หรือคำกริยาวิเศษณ์

คนไทยส่วนใหญ่เวลาพูดหรือเขียนมักขาดส่วนขยายพวกนี้ไป เลยทำให้ประโยคดูห้วนๆ ไม่ได้อรรถรส ลองฝึกใช้ adverb กันดูนะคะ

Nov 022014
 

What is a collocation?
collocation คือ กลุ่มคำ(คำที่มีมากกว่า2คำ)ในภาษาอังกฤษที่ใช่ร่วมกัน   หากใช้ผิดคำความหมายก็อาจจะเปลี่ยนไป หรือฟังดูแปลกๆ  ดังนั้นกลุ่มคำเหล่านี้เราจะต้องจำเป็นชุด เพื่อให้นำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว

ตัวอย่างกลุ่มคำที่เป็น collocation

Collocation using BREAK:

 • break a habit
 • break a leg
 • break a promise
 • break a record
 • break a window
 • break someone’s heart
 • break the ice
 • break the law
 • break the news to someone
 • break the rules

Collocations using CATCH:

 • catch a ball
 • catch a bus
 • catch a chill
 • catch a cold
 • catch a thief
 • catch fire
 • catch sight of
 • catch someone’s attention
 • catch someone’s eye
 • catch the flu

Collocations using COME:

 • come close
 • come complete with
 • come direct
 • come early
 • come first
 • come into view
 • come last
 • come late
 • come on time
 • come prepared
 • come right back
 • come second
 • come to a compromise
 • come to a decision
 • come to an agreement
 • come to an end
 • come to a standstill
 • come to terms with
 • come to a total of
 • come under attack

Collocations using DO:

 • do homework
 • do nothing
 • do someone a favour
 • do the cooking
 • do the housework
 • do the shopping
 • do the washing up
 • do your best
 • do your hair
 • do your homework

Collocations using GET:

 • get a job
 • get a shock
 • get angry
 • get divorced
 • get drunk
 • get frightened
 • get home
 • get lost
 • get married
 • get nowhere
 • get permission
 • get pregnant
 • get ready
 • get started
 • get the impression
 • get the message
 • get the sack
 • get upset
 • get wet
 • get worried

Collocations using GO:

 • go astray
 • go bad
 • go bald
 • go bankrupt
 • go blind
 • go crazy
 • go dark
 • go deaf
 • go fishing
 • go mad
 • go missing
 • go on foot
 • go online
 • go out of business
 • go overseas
 • go quiet
 • go sailing
 • go to war
 • go yellow
Collocations using GET:

 • get a job
 • get a shock
 • get angry
 • get divorced
 • get drunk
 • get frightened
 • get home
 • get lost
 • get married
 • get nowhere
 • get permission
 • get pregnant
 • get ready
 • get started
 • get the impression
 • get the message
 • get the sack
 • get upset
 • get wet
 • get worried

Collocation with HAVE:

 • have a bath
 • have a drink
 • have a good time
 • have a haircut
 • have a holiday
 • have a problem
 • have a relationship
 • have a rest
 • have lunch
 • have sympathy

Collocations using KEEP:

 • keep a diary
 • keep a promise
 • keep a secret
 • keep an appointment
 • keep calm
 • keep control
 • keep in touch
 • keep quiet
 • keep someone’s place
 • keep the change

Collocations using PAY:

 • pay a fine
 • pay attention
 • pay by credit card
 • pay cash
 • pay interest
 • pay someone a compliment
 • pay someone a visit
 • pay the bill
 • pay the price
 • pay your respects

Collocations using MAKE:

 • make dinner
 • make a mess
 • make a mistake
 • make a noise
 • make an effort
 • make furniture
 • make money
 • make progress
 • make room
 • make sure
 • make time
 • make plans
 • make trouble
 • make a decision
 • make believe

Collocations using SAVE:

 • save electricity
 • save energy
 • save money
 • save one’s strength
 • save someone a seat
 • save someone’s life
 • save something to a disk
 • save space
 • save time
 • save yourself the trouble

Collocations using TAKE:

 • take a break
 • take a chance
 • take a look
 • take a rest
  take a seat
 • take a taxi
 • take an exam
 • take notes
 • take someone’s place
 • take someone’s temperature
 Posted by at 2:45 pm
Oct 222014
 

สำนวน butt in

สำนวน butt in

สำนวน butt in

เวลาที่ไม่อยากให้ใครมายุ่งเรื่องของเรา จะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าไงดี?

มีสำนวนนี้ค่ะ butt in แปลว่า จุ้น, สอด, ยุ่งเรื่องของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือแปลว่าขัดจังหวะขึ้นมาระหว่างการ สนทนาหรือการกระทำอย่างหนึ่ง
มาดูตัวอย่างกันค่ะ

 • Stop butting in on my business. It’s so irritating.
  หยุดจุ้นเรื่องของชั้นซะที! มันน่ารำคาญ
 • You shouldn’t butt in on their married life.
  แกไม่ควรจะไปจุ้นเรื่องครอบครัวเขา
 • Sorry for butting in on your talk, but there is an important call from your boss.
  ขอโทษที่มาขัดจังหวะนะคะ แต่มีโทรศัพท์สำคัญจากเจ้านายคุณค่ะ

** ถ้าจะบอกว่ายุ่งเรื่องอะไร ก็ใส่ on ตามหลังค่ะ เหมือนตัวอย่างข้างบน

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา

 Posted by at 8:32 am
Oct 222014
 

Relative clause

Relative clause คือ อนุประโยคที่ทำหน้าที่เหมือนกับ Adjective นั่นคือขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้า   Relative clause จะช่วยให้เรารู้ว่านามที่เรากำลังพูดถึงคืออันไหน คนไหน หรือสิ่งไหนกันแน่   relative clause จะมี relative pronoun (who, whom, which, that, whose) วางอยู่ด้านหน้า

Relative clause แบ่งออกเป็น 2 ชนิดค่ะ คือ

 1. Defining Relative clause
 2. Non-defining Relative clause

1. Defining Relative clause เป็นอนุประโยคที่ไปขยายคำนามข้างหน้าซึ่งเป็นนามทั่วไป เพื่อให้ได้ใจความที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเป็นของสิ่งไหน อันไหน คนไหน   ถ้าหากไม่มี Relative clause มาขยายจะทำให้เกิดความไม่ชัดเจนได้ เช่น   อาจจะมีผู้ชายยืนกันอยู่หลายคน แล้วเราต้องการบอกว่า หนึ่งในคนเหล่านั้นเป็นพี่ชายฉัน เราก็ต้องใส่ Relative clause ไปขยายไว้ด้านหลังเพื่อให้คนฟังเข้าใจได้ทันที ตัวอย่างประโยคคือ The man who is wearing blue shirt is my brother.

หน้าที่ของ defining relative clause มี 3 ประการคือ

1. ทำหน้าที่เป็นประธาน มี 2 แบบ คือ

1.1  ถ้าเป็นคนใช้ who เช่น

 • The man who is singing is my dad.
  ผู้ชายที่กำลังร้องเพลงเป็นพ่อฉัน

1.2 ถ้าเป็นสัตว์หรือสิ่งของใช้ which หรือ that เช่น

 • The room which is on the right is mine.
  ห้องที่อยู่ด้านขวาคือห้องฉัน

2 ทำหน้าที่เป็นกรรม มี 2 แบบ คือ

2.1 ถ้าเป็นคนใช้ whom เช่น

 • The man whom I talked to yesterday is our new boss.
  ผู้ชายที่ฉันคุยด้วยเมื่อวานคือเจ้านายใหม่ของเรา

2.2 ถ้าเป็นสัตว์หรือสิ่งของ ใช้ which หรือ that เช่น

 •  I like the cat which Paul bought last week.
  ฉันชอบแมวที่พอลซื้อมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

3. ทำหน้าที่เป็นเจ้าของ มี 2 แบบ คือ

3.1 เป็นคน ใช้ whose เช่น

 • The man whose hair is brown is Tom.
  ผู้ชายที่ผมของเขาสีน้ำตาลคือ ทอม

3.2 ถ้าเป็นสัตว์หรือสิ่งของให้ใช้ of which เช่น

 • The door of which knob is broken has already been repaired.
  ประตูที่ลูกบิดเสียมีคนมาซ่อมแล้ว

2. Relative clause อีกประเภทหนึ่งคือ Non-defining relative clause ซึ่ง relative clause ประเภทนี้เป็นแค่การขยายความนามเฉพาะที่อยู่ด้านหน้า จะมีหรือไม่มีก็ได้ ก็ทำให้คนฟังเข้าใจได้ทันทีว่านามนี้คือใคร หรือคืออันไหน วิธีการเขียน Non-defining relative clause ต้องเขียน คอมม่า คั่นหน้าและหลัง ส่วนหน้าที่ของ Non-defining relative clause ก็จะคล้ายๆกับ Defining relative clause เช่น

 • David, who is my neighbor, has passed away.
  เดวิดคนที่อยู่ข้างๆบ้าน เสียชีวิตแล้ว
 • I like reading Harry Potter, which is a famous novel among children.
  ฉันชอบอ่านแฮรี่ พอตเตอร์ซึ่งเป็นนิยายที่โด่งดังในหมู่เด็กๆ
 • Tim, whose leg is broken, is Angela’s boyfriend.
  ทิมที่ขาของเขาหักเป็นแฟนของแองเจล่า
Oct 222014
 

Noun Clause

Noun clause คืออะไร? Noun clause ก็คืออนุประโยคที่ทำหน้าที่เสมือนคำนาม คำนามทำหน้าที่อะไร Noun clause ก็ทำหน้าที่ได้แบบนั้นเลยค่ะ บางทีประโยคที่เราพูดๆกันมันก็อาจจะมี Noun clause อยู่แต่เราอาจจะไม่รู้ว่ามันคือ Noun clause ก็ได้ รูปร่างหน้าตาของ Noun clause ก็มีวิธีการสังเกตไม่ยากค่ะ มักจะมี Question words หรือคำแสดงคำถามนำหน้า เช่น who, where, what, how, why, who, whose, which หรือ นำหน้าด้วย that แต่การจะบอกว่าประโยคนี้เป็น noun clause หรือไม่นั้น ดูแค่หน้าตามันไม่ได้นะคะ ยังมีองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งคือ หน้าที่ของมัน ถ้า clause นี้ทำหน้าที่เหมือนคำนาม ก็ชัดเลยค่ะว่ามันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แน่ๆ ต้องเป็น noun clause เท่านั้น

มาดูหน้าที่ของ Noun clause กันค่ะ

1. Noun clause ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค เช่น

 • What she said made me angry.
  สิ่งที่หล่อนพูดทำให้ฉันโกรธ
 • Who she loves isn’t my business.
  หล่อนจะไปรักใครมันก็ไม่ใช่เรื่องของฉัน

2 Noun clause ทำหน้าที่เป็น กรรม โดยแบ่งออกเป็นกรรมของกริยา และ กรรมของบุพบท เช่น

2.1 กรรมของกริยา

 • I want to know why you did like that.
  ฉันอยากจะรู้ว่าทำไมคุณถึงทำอย่างนั้น
 • Her husband always believe what she says.
  สามีหล่อนมักจะเชื่อสิ่งที่เจ้าหล่อนพูด
 • I feel that you overestimated the damages.
  ผมรู้สึกว่าคุณประมาณการความเสียหายเกินจริง

2.2 กรรมของบุพบท

 • She is waiting for what she wants.
  เธอกำลังรอในสิ่งที่เธอต้องการ
 • They laughed at what he did.
  พวกเขาหัวเราะเยาะสิ่งที่เขาทำ

3. Noun clause ทำหน้าที่เป็น ส่วนเติมเต็ม (Complement) ส่วนเติมเต็มมักตามหลัง Verb to be หรือ Linking verb เช่น

 • This isn’t what you want.
  นี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ
 • It seems that it is impossible.
  ดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปไม่ได้

** ในบางครั้งเราสามารถละ that ได้ เช่น

 • I know (that) he will come.
  ฉันรู้ว่าเขาจะมา

แต่บางกรณีไม่สามารถละ that ได้ คือ เมื่อ that-clause ขึ้นต้นประโยค หรือเป็นประธานของประโยค เช่น

 • That she decided to study abroad surprised me.

อีกกรณีหนึ่งคือ that-clause ที่ตามหลังโครงสร้าง It is หรือ It was ไม่สามารถละ that ได้   เช่น

 • It’s true that earth moves round the sun.
  เป็นความจริงที่ว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์