Aug 112013
 
โอกาสทองมาถึงคุณแล้ว คอร์สสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จ iCon Evolution (IE) จองที่นั่งด่วน!

โลกออนไลน์ โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และเครื่องมือต่างๆ อันทรงพลัง ร่วมกับแผนธุรกิจอันยอดเยี่ยม และสินค้าที่เป็นนวกรรมเอกสิทธิ์ล้ำสมัย ก็สามารถทำให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจเครือข่ายได้โดยไม่ยากอีกต่อไป สนใจร่วมงานในธุรกิจ ติดต่อ Line ID : @richtheicon หรือ Email : richtheicon@hotmail.com

ชมคลิปวีดีโอต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล คลิ๊ก
1. สอนวิธีทำธุรกิจในชีวิตจริง ที่โรงเรียนไม่เคยสอน The iCon Academy
2. เรื่องราวความสำเร็จในธุรกิจนี้
3. ติดตาม Fanpage


Infinitive(Infinitive with to) คือคำกริยาหรือกลุ่มคำกริยาที่อยู่ในรูป simple tense(กริยาช่องที่1) ที่มี to นำหน้า [to + verb/verb phrase] เช่น to go(จะไป), to do(จะทำ), to make(เพื่อจะทำ), to watch(จะดู), to see(จะมอง), to learn(จะเรียนรู้), to play(จะเล่น)

เรามาทำความเข้าใจ Infinitive จากคลิปวีดีโอกันดูนะครับ
infinitives in English (An American English teacher explains how infinitives are used.)

*** to เป็นได้ทั้งส่วนประกอบของ the infinitive และส่วนประกอบของกลุ่มคำบุพบท(preprositional phrase) เช่น
I want to talk to you. (to talk=infinitive, to you = preposition)
I need to go. (to go = infinitive)
I need to go to the store.
I walked to work. (to work = preposition))

——————————————–
การใช้ในรูป Passive Infinitives (การใช้ Verb to be ในรูปของกริยาช่วย กับกริยาช่องที่3 จะสื่อความหมายว่าถูกกระทำหรือที่เรียกว่า passive voice)

 Posted by at 5:02 pm

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>