Click to listen highlighted text!
Jan 142014
 

ศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับร่างกาย (Body Parts Vocabulary)

ส่วนหัวศรีษะ

 • Head ศรีษะ
 • Hair เส้นผม
 • Brain สมอง
 • Skull หัวกะโหลก

ส่วนใบหน้า

 • Face หน้า,ใบหน้า
 • Cheek แก้ม
 • Temporal bone กระดูกขมับ
 • Mastoid ขมับ
 • Chin คาง
 • Dimple ลักยิ้ม
 • Beard หนวดเครา
 • Forehead หน้าผาก

ส่วนตา

 • Eye ตา
 • Eyebrow คิ้ว
 • Eyelash ขนตา
 • Optical nerve ประสาทตา
 • Eye ball ลูกตา
 • Eyelid หนังตา

ส่วนหู Continue reading »

Dec 022013
 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับอินเทอร์เน็ต [English Vocabulary for Internet]

 • open source
 • developer
 • platform
 • LAMP stack
 • Linux
 • Apache
 • MySQL
 • PHP
 • architecture
 • infrastructure
 • cloud computing
 • bandwidth
 • to scale
 • dynamic
 • static
 • HTML
 • XML
 • to code
 • JavaScript
 • AJAX
 • API (Application Programming Interface)
 • object-oriented
 • app (application)

ตัวอย่างจาก YOUTUBE

Could not parse XML from YouTube
 Posted by at 9:40 pm
Dec 022013
 
woodpecker นกหัวขวาน

woodpecker นกหัวขวาน

 • canary นกคิรีบูน
 • cockatoo นกกระตั้ว
 • crane นกกระเรียน (เวลาบินหัวและคอจะเหยียดไปข้างหน้าเหมือนนกกระสา (Storks) แต่มีขนาดที่ใหญ่กว่า)
 • ostrich นกกระจอกเทศ
 • crow อีกา
 • cuckoo นกคุกคู
 • dove นกพิราบ
 • eagle นกอินทรี
 • falcon เหยี่ยว
 • flamingo นกฟลามิงโก้
 • gull นกนางนวล
 • hawk เหยี่ยว
 • heron นกกระสา ,นกยาง (เวลาบินคอจะงอเป็นรูปตัวเอส)
 • hill myna นกขุนทอง
 • hornbill นกเงือก
 • hummingbird นกฮัมมิงเบิร์ด
 • kingfisher นกกระเต็น
 • magpie นกกางเขน
 • openbill นกปากห่าง
 • owl  นกเค้าแมว
 • parrot นกแก้ว
 • peacock นกยูงตัวผู้
 • peahen นกยูงตัวเมีย
 • penguin นกเพนกวิน
 • pelican นกกระทุง
 • pheasant  ไก่ฟ้า
 • pigeon นกพิราบ
 • quail นกกระทา
 • robin นกกางเขน
 • seagull นกนางนวล
 • sparrow นกกระจอก
 • stork นกกระสา (เวลาบินหัวและคอเหยียดไปข้างหน้า)
 • swallow นกนางแอ่น
 • swan หงส์
 • woodpecker นกหัวขวาน
 • vulture นกแร้ง

 

 Posted by at 2:39 pm
Nov 302013
 

ศัพท์รอบรั้วโรงเรียนภาษาอังกฤษ [School Vocabulary]

 • adult school โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่
 • auditorium ห้องประชุม
 • blackboard    กระดานดำ
 • bleachers อัฒจันทร์กลางแจ้ง
 • cafeteria / canteen โรงอาหาร
 • classroom = ห้องเรียน
 • college วิทยาลัย
 • counselor อาจารย์แนะแนว
 • changing room    ห้องเปลี่ยนเสื้อ
 • certificate    ใบรับรอง
 • chalk   ชอล์ก
 • class  ชั้นเรียน
 • course    หลักสูตร
 • classroom    ห้องเรียน
 • computer คอมพิวเตอร์
 • computer room    ห้องคอมพิวเตอร์
 • curriculum    หลักสูตรของโรงเรียน
 • degree    ระดับ,ชั้น
 • desk    โต๊ะ
 • elementary school โรงเรียนประถม
 • exam (examination)    การสอบ
 • exam results    ผลการสอบ
 • exercise book สมุดแบบฝึกหัด
 • fail an exam  สอบตก
 • field สนาม
 • grade  เกรด
 • graduate  สำเร็จการศึกษา
 • gym    โรงยิม
 • high school โรงเรียนมัธยม
 • homework  การบ้าน
 • janitor ภารโรง
 • junior high school โรงเรียนมัธยมต้น
 • lecture  การบรรยาย
 • lecturer  ผู้บรรยาย, อาจารย์ผู้สอน
 • lesson  บทเรียน
 • library  ห้องสมุด
 • library card บัตรห้องสมุด
 • lunch-box กล่องอาหารกลางวัน
 • nursery school    อนุบาล
 • mark  คะแนน
 • Masters student  นักศึกษาปริญญาโท
 • paper ข้อสอบ
 • pass an exam    สอบผ่าน
 • pen   ปากกา
 • pencil   ดินสอ
 • Pencil sharpener กบเหลาดินสอ
 • PhD student นักศึกษาปริญญาเอก
 • playground   สนามเด็กเล่น
 • primary school   ประถมศึกษา
 • principal อาจารย์ใหญ่
 • private school    โรงเรียนเอกชน
 • professor    ศาสตราจารย์
 • pupil  นักเรียน
 • qualification  วุฒิการศึกษา
 • register    การลงทะเบียน
 • restroom / toilet ห้องน้ำ
 • revise    ทบทวน
 • rubber  ยางลบ
 • ruler ไม้บรรทัด
 • student  นักเรียน
 • subject    วิชาเรียน
 • school    โรงเรียน
 • school dinners    อาหารเย็นของโรงเรียน
 • state school    โรงเรียนรัฐบาล
 • study  เรียน
 • student loan    เงินกู้สำหรับนักศึกษา
 • secondary school   มัธยมศึกษา
 • teacher    คุณครู
 • term    ภาคเรียน
 • textbook ตำราเรียน
 • timetable ตารางเรียน
 • tuition fee   ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • university    มหาวิทยาลัย
 • undergraduate    นักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • whiteboard   ไวท์บอร์ด

วิชา (Subjects)

 • Algebra วิชาพีชคณิต
 • Art วิชาศิลปะ
 • Biology วิชาชีววิทยา
 • Calculus วิชาแคลคูลัส
 • Chemistry วิชาเคมี
 • Computer science วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • Economics วิชาเศรษฐศาสตร์
 • English วิชาภาษาอังกฤษ
 • Geometry วิชาเรขาคณิต
 • Geography วิชาภูมิศาสตร์
 • History วิชาประวัติศาสตร์
 • Literature วิชาอักษรศาสตร์
 • Mathematics วิชาคณิตศาสตร์
 • Physical Education (PE) วิชาพลศึกษา
 • Physics วิชาฟิสิกส์
 • Science วิทยาศาสตร์
 • Social studies วิชาสังคมศาสตร์
 Posted by at 4:05 pm
Nov 292013
 
ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน คำแปล
aerial (radio/TV) antenna เสาอากาศ
American football football ฟุตบอล
articulated lorry trailer truck/semi trailer รถพ่วง
aubergine eggplant มะเขือยาว
autumn fall ฤดูใบไม้ร่วง
bank holiday legal holiday วันหยุดตามกฎหมาย
bank note bill ธนบัตร
bap hamburger bun แฮมเบอร์เกอร์
bat (ping pong) paddle ไม้ตีปิงปอง
bath bathtub อ่างอาบน้ำ
bath (v.) bathe อาบน้ำ
bathroom bathroom/restroom/washroom ห้องน้ำ
big dipper roller coaster รถไฟเหาะ
bill check (restaurant) เก็บเงิน (ร้านอาหาร)
biscuit (sweet) cookie คุกกี้
bonnet (car) hood กระโปรงหน้ารถ
book (v.) make reservation จองห้องพัก
boot (car) trunk กระโปรงหลังรถ
bootlace/shoelace shoestring เชือกผูกรองเท้า
braces suspenders สายเอี้ยม,สายโยงกางเกง
briefs/underpants shorts/jockey shorts กางเกงขาสั้น
bureau de change currency exchange แลกเปลี่ยนเงินตรา
car park parking lot ลานจอดรถ
catapult slingshot หนังสติ๊ก
chairman (business) president ประธาน
chemist’s shop pharmacy/drugstore ร้านขายยา
chips French fries มันฝรั่งทอด
cinema movie house/theater โรงภาพยนตร์
clothes peg clothes pin ไม้หนีบผ้า
cooker stove เตา
director (company) manager ผู้จัดการ
drain (indoors) sewer pipe ท่อระบายน้ำ
drawing pin thumb tack เป๊ก
dressing-gown bathrobe เสื้อคลุมอาบน้ำ
dustbin/bin garbage can/trash can ถังขยะ
dynamo generator เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
film movie ภาพยนต์, หนัง
first floor second floor อาคารชั้นที่สอง
flex electric cord/wire สายไฟ
football/soccer soccer ฟุตบอล
fortnight two weeks สองสัปดาห์, รายปักษ์
foyer lobby/foyer ล็อบบี้, ห้องโถง
full stop (punctuation) period มหัพภาค, เครื่องหมายจุด
gangway aisle ทางเดิน
gaol jail เรือนจำ
garden yard สวน
gear lever gear shift คันเกียร์
giddy dizzy เวียนศรีษะ
give a bell(to phone) give a buzz โทรหา
goose pimples goose bumps ขนลุก
greenfingers green thumb คนที่ปลูกต้นไม้เก่ง(สำนวน)
grill (v.) broil ปิ้งย่าง
hire purchase installment plan ผ่อนชำระ/เช่าชื่อ
holiday vacation วันหยุด
hoover (n.) vacuum cleaner เครื่องดูดฝุ่น
ironmonger hardware store ร้านฮาร์ดแวร์
label tag ป้ายราคา
lavatory/toilet/w.c./loo john/bathroom/washroom ห้องน้ำ
lift elevator ลิฟต์
lorry truck รถบรรทุก
number plate license plate ป้ายทะเบียนรถ
parcel package บรรจุภัณฑ์
pavement/footpath sidewalk ทางเท้า
petrol gas/gasoline น้ำมันเชื้อเพลิง
pillar box/letter box mail box กล่องจดหมาย
plaster/elastoplast bandaid พลาสเตอร์
post mail ไปรษณีย์
postal code zip code รหัสไปรษณีย์
postman mailman/postman บุรุษไปรษณีย์
queue (n.) line แถว
queue (v.) stand in line/line up เข้าแถว
ring up/phone call/phone โทร
rubber eraser ยางลบ
saloon car sedan รถซีดาน
sellotape scotch tape สก๊อตเทป
single ticket one way ticket ตั๋วเที่ยวเดียว
state school public school โรงเรียนของรัฐ
sweet corn corn ข้าวโพด
telephone box phone booth ตู้โทรศัพท์
time-table schedule ตารางเวลา
tin can กระป๋อง
torch flashlight ไฟฉาย

ตัวอย่างจาก YOUTUBE Continue reading »

 Posted by at 10:29 am
Nov 292013
 

บุพบท(Preposition)คือ คำเชื่อระหว่างกริยา, นาม, สรรพนาม หรือ คำอื่นใด เพื่อบอกสถานที่, เวลา, ทิศทาง และอื่นๆ

เช่น

 • above  อยู่เหนือ (ลอยอยู่ด้านบน)
 • across  ข้าม(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง)
 • after หลัง
 • against พิงกับ
 • along ไปตาม
 • among  อยู่ท่ามกลางสิ่งของหลายๆสิ่ง
 • around/round รอบๆ
 • as ในฐานะ
 • at อยู่ที่, ที่
 • away from  ห่างออกไปจาก
 • between อยู่ระหว่างสิ่งของ 2 สิ่ง
 • before ก่อน
 • below อยู่ต่ำลงมาจากบางสิ่ง
 • behind อยู่ด้านหลัง
 • by/next to/beside  ข้างๆ
 • beyond  ที่เหนือกว่า
 • down ลง(จากที่สูง)
 • during  ในระหว่างเวลาใดๆ
 • from จาก
 • off  ลงจาก, ลงมา
 • opposite ตรงข้ามกับ
 • on  อยู่บน
 • onto ขึ้นไป
 • out of  ออกจาก
 • outside ข้างนอก
 • for สำหรับ, เพื่อ
 • in อยู่ใน
 • in front of อยู่ด้านหน้า
 • inside ข้างใน
 • into ไปยัง
 • near  ใกล้กับ
 • past ผ่าน
 • to ไปยัง
 • through ทะลุผ่าน
 • throughout  ตั้งแต่ต้นจนจบ, โดยตลอด
 • toward ตรงไปยัง
 • up ขึ้น(จากที่ต่ำ)
 • under อยู่ใต้
 • upon  บน
 • with กับ, ด้วย
 • within ภายในกำหนดเวลา, ภายในระยะทาง
 • without  ปราศจาก

คลิปวีดีโอตัวอย่างจาก YOUTUBE

Could not parse XML from YouTube Continue reading »

Nov 282013
 

ศัพท์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ [English Math Vocabulary]

 • Abacus  ลูกคิด
 • Add  บวก
 • Addition  การบวก
 • Algebra พีชคณิต
 • Arithmetic   เลขคณิต
 • Average  ค่าเฉลี่ย
 • Calculate  คำนวน
 • Calculation การคำนวณ
 • Combine รวมเป็น
 • Decimal  ทศนิยม
 • Decrease  ลดลง
 • Divide   หาร
 • Division การหาร
 • Equal   เท่ากับ
 • Fraction  เศษส่วน
  • Half  1/2
  • One third   1/3
  • One quarter  1/4
  • Three quarters  3/4
  • Equivalent fractions เศษส่วนที่เท่ากัน
  • Partial fraction เศษส่วนย่อย
  • Common fraction  เศษส่วนร่วม
  • Fraction continued เศษส่วนต่อเนื่อง
  • Decimal fraction เศษส่วนทศนิยม
 • Geometry เรขาคณิต
 • Increase   เพิ่มขึ้น
 • Minus  ลบ
 • Multiply  คูณ
 • Multiplication   การคูณ
 • Multiplication table   ตารางสูตรคูณ
 • Percent   ร้อยละ
 • Ratio  อัตราส่วน
 • Shapes รูปร่าง
  • Circle วงกลม
  • Cone  กรวย
  • Cube  ลูกบาศก์
  • Hexagon หกเหลี่ยม
  • Oval วงรี
  • Pentagon ห้าเหลี่ยม
  • Pyramid ปิรามิด
  • Trapezoid สี่เหลี่ยมคางหมู
  • Rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  • Sphere รูปทรงกลม
  • Square สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • Triangle สามเหลี่ยม
 • Square root   สแควร์รูท
 • Subtraction  การลบ
 • Subtract  ลบ
 • Width ความกว้าง
 • Length ความยาว
 • Height ความสูง

Could not parse XML from YouTube Continue reading »

 Posted by at 11:46 am
Nov 212013
 

ตัวอย่างบทสนทนาเบื้องต้น

 • What color is your house? บ้านคุณสีอะไร
 • What color is your car? รถคุณสีอะไร
 • My car is white.  รถผมสีขาว
 • I ran a red light. ฉันขับรถฝ่าไฟแดง
 • What colour do you like?  คุณชอบสีอะไร
 • What’s your favorite color? คุณชื่นชอบสีอะไร
 • My favorite colour is red. สีที่ผมชื่อชอบคือสีแดง
 • I like green.  ผมชอบสีเขียว
 • What color of clothing do you usually wear?  ปกติคุณชอบใส่เสื้อผ้าสีอะไร
 • Does the color fade away?  สีตกไหมครับ

ศัพท์ที่น่าสนใจ

 • add some color to your life เติมสีสันให้ชีวิตของคุณ
 • navy blue สีน้ำเงินเข้ม
 • blueprint พิมพ์เขียว
 • out of the blue ไม่ได้คาดคิด
 • blue-collar worker คนใช้แรงงาน
 • brown สีน้ำตาล
 • brown bread ขนมปังโฮลวีต
 • brown rice/whole grain rice ข้าวกล้อง
 • brown sugar น้ำตาลทรายแดง
 • color-blind ตาบอดสี (He is color-blind. เขาตาบอดสี)
 • Light color สีอ่อน
 • Dark color สีเข้ม, สีแก่
 • faded adj. สีตก
 • Color Faded on Clothing สีตกใส่เสื้อผ้า
 • maroon  สีเลือดหมู, แดงเลือดหมู
 • black สีดำ
 • blackmail การข่มขู่เอาเงิน
 • black eye ตาฟกช้ำดำเขียว
 • blacklist บัญชีดำ, รายชื่อคนทำผิด
 • black market ตลาดมือ
 • black market tickets ตั๋วผี
 • black sheep แกะดำ, คนผ่าเหล่า
 • black out ไฟดับ
 • black magic ไสยศาสตร์
 • grey สีเทา, gray
 • grey hair ผมหงอก
 • grey market ตลาดสีเทา (ตลาดที่ขายสินค้าแบบไม่เป็นทางการ)
 • grey area พื้นที่สีเทา(ไม่ชัดเจน)
 • red eyes ตาแดง
 • see red โกรธ, โมโห
 • in the red เป็นหนี้
 • red packet อั่งเปา
 • red line เส้นแด(รถยนต์)
 • red hot สินค้าขายดี
 • redneck คนที่มาจากบ้านนอก
 • catch someone red-handed จับได้คาหนั้งคาเขา
 • red-light district ย่านโคมแดง, ย่านสาวขายบริการ
 • red meat เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อลูกแกะ
 • red-faced  อายจนหน้าแดง
 • red card ใบแดง
 • red wine ไวน์แดง
 • run a red light ขับรถฝ่าไฟแดง
 • show someone’s  true colors แสดงธาตุแท้
 • blue adj. สีฟ้า เศร้าโศก
 • once in a blue moon นานๆครั้ง
 • You look blue. เธอดูเศร้า
 • white-collar worker คนที่ทำงานในออฟฟิศ
 • green with envy อิจฉา
 • greens ผักสีเขียว (You have to eat your greens. คุณต้องกินผักสีเขียว)
 • green sward  สนามหญ้าสีเขียว (พื้นที่ๆปกคลุมด้วยหญ้าสีเขียว)
 • greenskeeper ผู้ดูแลสนามกอล์ฟ
 • green world โลกสีเขียว
 • greenhouse effect ภาระเรือนกระจก
 • get the green light ได้ไฟเขียว (ได้รับอนุญาติ)
 • white flag ธงขาว
 • raise the white flag ยกธงขาว (ยอมแพ้)
 • tell a white lie โกหกเพื่อรักษาน้ำใจ (โกหกสีขาว)
 • whitewash ล้างความผิด
 • white knight อัศวินขี่ม้าขาว
 • whiteout pen, a correction pen ปากกาลบคำผิด
 • pinky n. นิ้วก้อย
 • pinky swear n.  การให้คำสัญญาโดยการเกี่ยวนิ้วก้อยกัน
 • see the world in pink กำลังมีความรัก
 • shocking pink สีชมพูแบบเข้มๆgreens ผักสีเขียวorange ส้มpurple/violet สีม่วง
 • platinum  สีแพลทินัม
 • gold สีทอง
 • gold foil ทองคำเปลว
 • gold shop ร้านทอง
 • goldsmith ช่างทอง
 • gold mine เหมืองทองคำ
 • gold bars ทองคำแท่ง
 • gold chain / gold necklace สร้อยคอทองคำ
 • goldfish  ปลาทอง
 • gold rush การตื่นขุดทอง
 • gold digger นักขุดทอง, ผู้หญิงที่หลอกผู้ชายเพื่อโกยเงิน
 • golden rule กฎเหล็ก
 • a golden opportunity. มันเป็นโอกาสทอง
 • a heart of gold คนใจบุญ
 • silver เงิน
 • bronze ทองแดง
 • yellow pages n. สมุดโทรศัพท์โฆษณาสินค้า
 • yellow card ใบเหลือง
 • yellow fever ไข้เหลือง

สีต่างๆ ในภาษาอังกฤษ [colors]

 แถบสี ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
White สีขาว
black สีดำ
gray สีเทา
khaki สีกากี
light blue สีฟ้า
blue สีน้ำเงิน
green สีเขียว
light green สีเขียวอ่อน
red สีแดง
pink สีชมพู
orange สีส้ม
yellow สีเหลือง
brown สีน้ำตาล
purple สีม่วง
gold สีทอง
silver สีเงิน

ตัวอย่างจาก YOUTUBE

Could not parse XML from YouTube

 

 Posted by at 6:53 pm
Nov 042013
 

สาเหตุหนึ่งที่เราฟังฝรั่งพูดภาษาอังกฤษไม่ออก หรือเราไม่สามารถสื่อสารให้เขาได้เข้าใจในสิ่งที่เราพูดนั้น มักเกิดจากการออกเสียงคำในภาษาอังกฤษที่ผิดกัน และเมื่อเราเข้าใจการออกเสียงที่ผิดๆ ทุกครั้งที่เราอ่านหนังสือหรือพูดเราก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำคำที่ผิดเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น ก็ยิ่งเลวร้ายไปกันใหญ่ ดังนั้นสิ่งเร่งด่วนที่เราควรทำก็คือ เรียนรู้คำในภาษาอังกฤษที่เราออกเสียงผิดกัน และทำความคุ้นเคยกับเสียงใหม่ให้ถูกต้องเสียก่อน ไม่เช่นนั้นภาษาอังกฤษของเราคงไม่สามารถพัฒนาไปได้

*** คำอ่านภาษาไทยในวงเล็บที่ให้ไว้ เป็นเพียงแนวทางในการออกเสียงเท่านั้น

 • a lot of คนอเมริกันจะพูดเป็น alotta อะล่อดะ
 • aboard adv. (อะโบ็อรฺดฺ) /əˈbôrd/ อยู่บนเรือหรือเครื่องบิน
 • abroad adv. (อะบรฺอดฺ) /əˈbrôd/ อยู่ต่างประเทศ
 • advance (แอะแฝ๊นสฺ) /ədˈvans/
 • advertisement (แอ๊ดเฝอรไทซเมินทฺ) /ˈadvərˌtīzmənt/ โฆษณา
 • afford v. (อะฝอรฺดฺ) /əˈfôrd/ สามารถจ่ายได้
 • aisle (อายโย็ล) /īl/ ทางเดินระหว่างเก้าอี้
 • asleep (อะสลีพ) /əˈslēp/ นอนหลับ
 • almond (อาเมินด) /ˈä(l)mənd,ˈa(l)-/  อัลมอนด์
 • anti (แอ๊นทิ) /ˈanˌtī/ การต่อต้าน
 • arch อ๊าชช /ärCH/   ซุ้มประตูโค้ง
 • archive (อ๊าร์คลายฝฺ) บันทึกข้อมูลสถานที่, บันทึกประวัติศาสตร์
 • aspirin (แอ๊ซผลิน) /ˈasp(ə)rin/  แอสไพริน
 • auditor (ออดิเทอร์, ออดิเดอร์) /ˈôditər/ ผู้สอบบัญชี
 • bad (แบ๊ดฺ, แบ๊เดอะ) /bad/ ผู้ชายไม่ดี
 • bag (แบ๊กฺ, แบ๊เกอะ) /bag/ กระเป๋า ***ต้องลากเสียงลงต่ำ
 • bargain (บ๊ารเกิน) /ˈbärgən/ การต่อราคา
 • basketball (แบ๊สกิทบอลฺ) /ˈbaskitˌbôl/ บาสเก็ตบอล
 • batman  (แบ็ทฺแมน) /ˈbatmən/ มนุษย์ค้างคาว
 • beard (เบียรดฺ) /bi(ə)rd/ เครา
 • belonging(s) adj. (บีลองงิง)  ของมีค่า
 • berry (แบ๊รี) /ˈberē/ เบอร์รี่
 • better (เบ็ทเทอร์, เบ็ทเดอร) /ˈbetər/  ดีกว่า
 • bikini (บิคี้นี) /biˈkēnē/ ชุดว่ายน้ำสองชิ้น
 • bilingual (ไบลิงกวล) คนที่พูดได้สองภาษา
 • biology (ไบเอาะเลอจี) /bīˈäləjē/ ชีววิทยา
 • bitten (บิ้ทเทิ่น) กัด
  I was bitten by a mosquito. ฉันถูกยุงกัด
 • blow (โบลว์) /blō/ เป่า
 • blew (บลูว์) /blo͞o/ เป่า
 • board (โบ็อรฺดฺ) /bôrd/
 • bottle (บ๊อเทิล, บ๊อโด็ล) /ˈbätl/ ขวด
 • breath (เบร็ธฺ) /breTH/ ลมหายใจ
 • Britain (บริเทิน) เกาะอังกฤษ
 • bucket (บ๊ะเข็ทฺ) /ˈbəkit/ ถังน้ำ
 • buffet (บุฝเฝ่ย/บะเฝ่ย) กินแบบไม่อั้น
 • burglar (เบ๊อรฺเกลอรฺ) /ˈbərglər/ โจรย่องเบา
 • business (บิ๊ซฺเนสฺ) /ˈbiznis/ ธุรกิจ
 • busy (บิ๊ซี) /ˈbizē/ ยุ่ง
 • cactus (แค๊กเติสฺ) /ˈkaktəs/ ตะบองเพชร
 • calm (ค๊าม) /kä(l)m/  สงบสติอารมณ์
 • calendar (แค๊เลินเดอร์) /ˈkaləndər/ ปฎิทิน
 • camel (แค๊เมลฺ) /ˈkaməl/ อูฐ
 • canal (เคอะแน็ล) /kəˈnal/ คลอง
 • canteen (แคนที๊น) /kanˈtēn/ โรงอาหาร
 • Cantonese Language (แค็นเทินนีส แลนเกวจ) ภาษากวางตุ้ง
 • captain (แค๊พเทิน) /ˈkaptən/ หัวหน้า
 • card (ค๊ารดฺ) /kärd/ บัตร
 • card (คาร์ดฺ) บัตร ; keycard (คีย์คาร์ดฺ) บัตรกุญแจ
 • carton (ค๊ารฺเทิน, ค๊ารฺเดิน) /ˈkärtn/ กล่อง
  – carton box กล่องกระดาษ
 • cartoon (คารฺทู๊น) /kärˈto͞on/ การ์ตูน
 • caravan (แค๊เรอแวน /ˈkarəˌvan/คณะเดินทาง
 • career (เคอะเรี๊ยรฺ) /kəˈri(ə)r/ อาชีพ
 • casino (คะซี๊โน) /kəˈsēnō/ คาสิโน (บ่อนการพนัน)
 • catch (แค็ช) caught (คอทฺ) caught (คอทฺ) จับ
 • capacity (คะพ๊าซิทิ) /kəˈpasitē/ ความจุ
 • captain (แค็พเทิ่น) /ˈkaptən/ กัปตัน
 • ceiling (ซี๊ลิง) /ˈsēliNG/ เพดาน
 • cement (ซีเม้นทฺ) ปูนซีเมนต์
 • central (เซ็นเทริลฺ) ศูนย์กลาง
 • chaos n. (เค-ออส) ความยุ่งเหยิง
 • chaotic adj. (เค-ออดิด) ยุ่งเหยิง
 • child (ชายโอ็ลฺดฺ) /CHīld/ เด็ก
 • chance (แช๊นซ) โอกาส
 • channel (แช๊นนอลฺ) /ˈCHanl/ ช่อง
 • chaos (เคออส) ความยุ่งเหยิง
 • cheese (ชีสส์) เนยแข็ง
 • chocolate (ช็อคเคลิทฺ) ช็อคโกแลต
 • chore n. (โชเออรฺ) /CHôr/ งานบ้าน
 • christian (คริสเชิน) /ˈkrisCHən/ คริสเตียน
 • christ (ไครสฺทฺ) พระเยซูคริสต์
 • colony (ค๊อเลอนี) /ˈkälənē/ อาณานิคม
 • colon n. (โค๊เลิน) /ˈkōlən/ ลำไส้ใหญ่, เครื่องหมายโคลอน
 • comb (โคม) /kōm/ หวี
 • comfort (คั๊มเฟอรทฺ) /ˈkəmfərt/ ความสะดวกสบาย
 • comfortable adj. (คั๊มฝ-ทะเบิล) /ˈkəmftərbəl/ สบาย
 • commercial adj. (เคิมเม๊อรเชียลฺ)  /kəˈmərSHəl/ เชิงพาณิชย์
 • comment v. (ค๊อมเมิทฺ) /ˈkämˌent/ วิจารณ์
 • common (ค้อมเมิน) /ˈkämən/ ธรรมดา
 • company n. (คั๊มเผอนี) /ˈkəmpənē/ บริษัท
 • comparable adj. (ค๊อมเผอเรอเบิล) /ˈkämp(ə)rəbəl/ อาจเปรียบเทียบได้
 • computer (คอมผิ้วเดอร์) คอมพิวเตอร์ (คำที่ไม่ได้เน้นตัว t สามารถเปลี่ยนเป็นเสีย d ได้)
 • communicate v. (เคิมมิ้วนิเคท) /kəˈmyo͞onəˌkāt/ ติดต่อสื่อสาร
 • condom (ค๊อนเดิม) /ˈkändəm/ ถุงยางอนามัย
 • consult v. (เคินเซ๊าทฺ) /kənˈsəlt/ ให้คำปรึกษา
 • cook (เคอคฺ) /ko͝ok/ กุ๊ก
 • cooperate (โคอ๊อพเผอรเรทฺ) /kōˈäpəˌrāt/ ความร่วมมือ
 • cork n. (ค๊อลคฺ) /kôrk/ จุกไม้ก๊อก
 • cosmetic (คาซฺเม๊ทิค, คาซฺเม๊ดิด) /käzˈmetik/ เครื่องสำอาง
 • chew (ชู) /CHo͞o/ เคี้ยว
 • crab (แคร็บฺ) /krab/ ปู
 • crap (แคร็พฺ) /krap/ อุจจาระ
 • cruise (ครูซฺ) /kro͞oz/ การล่องเรือ
  diner cruise ล่องเรือรับประทานหาร
 • cure v. (เคี้ยวเออร) /kyo͝or/ รักษาโรค
 • cushion v. (คู้เชิน) /ˈko͝oSHən/ ปูเบาะ
 • chocolate (ช็อคเคลิท) /ˈCHäk(ə)lit/ ช็อคโกแลต
 • cleanse v. (เคลนซฺ) /klenz/ ทำความสะอาด
 • cleansing (เคลนซิ่ง) ทำความสะอาด
 • colonel (เค๊อโน็ล) /ˈkərnl/ พันเอก
 • colony (ค๊อลเลอนี) /ˈkälənē/ อาณานิคม, เมืองขึ้น
 • company (คั๊มผะนี) /ˈkəmpənē/ บริษัท
 • comdom (ค๊อนเดิม) /ˈkändəm/ ถุงยางอนามัย
 • confirm  (เคินเฟริ๊ม) /kənˈfərm/ ยืนยัน
 • confess (เคินเฟ๊ซฺ) /kənˈfes/ สารภาพ
 • consult v. (เคินเซ็ลทฺ) /kənˈsəlt/ ปรึกษา
 • couch (เค๊าชฺ) /kouCH/ โซฟา
 • coup (คู) /ko͞o/ รัฐประหาร ; ไม่มีเสียง p
 • cousin (คั๊ทเซิน) /ˈkəzən/ ลูกพี่ลูกน้อง
 • cover (คั๊ทเวอร์) /ˈkəvər/ คลุม
 • criminal (คริมิโน็ลฺ) /ˈkrimənl/ อาชญากร
 • cruise (ครูซฺ) /kro͞oz/ การแล่นเรือเที่ยว
 • cupboard (คั๊บเบิดฺ) /ˈkəbərd/ ตู้เก็บของ
 • custard (คัสเตริดฺ) /ˈkəstərd/ คัสตาร์ด
 • customer (คัสเตอเมอรฺ) /ˈkəstəmər/ ลูกค้า
 • cylinder (ซิเลินเดอรฺ) /ˈsiləndər/ กระบอกลูกสูบ
 • cyst (ซีสฺทฺ) /sist/ ซีสต์
  – chocolate cyst (ช็อคเคลิท ซีสฺทฺ) ช็อคโกแลตซีสต์
 • data n. (เด๊ทะ, ด๊าทะ) /ˈdatə,ˈdātə/ ข้อมูล
 • deal (เดียลฺ) /dēl/ จัดการ
 • date (เดทฺ) /dāt/ n. วันที่ , v. นัดพบ
 • dead adj. (เด๊ดฺ) /ded/ ได้ตาย
 • debt (เด็ทฺ) /det/ หนี้สิน
  I’m in debt. ผมเป็นหนี้
 • deluxe (ดิลักซฺ) /diˈləks/ หรูหรา
 • demand (ดิแมนดฺ) /diˈmand/ ความต้องการ
 • democracy (ดิเม๊าเคระซี) /diˈmäkrəsē/ ประชาธิปไตย
 • deny (ดีนายดฺ) ปฏิเสธ
 • deposit (ดีผ้อสิทฺ) เงินฝาก, ฝากเงิน, วางเงินมัดจำ
  pay a deposit จ่ายเงินค่ามัดจำ
 • desert (เดสเซิร์ทฺ) /dəˈzərt/ ทะเลทราย
 • dessert (ดีเซิร์ทฺ) /diˈzərt/ ของหวาน
 • desire v. (ดีซ๊ายเยอรฺ) /dəˈzī(ə)r/ ปรารถนา
  -ire คำที่ลงท้ายด้วย ire ออกเสียงว่า “ไอเยอรฺ”
 • determine (ดิเท๊อรมิน) /diˈtərmin/ กำหนด
 • diarrhea (ไดอะเรี๊ย)/ˌdīəˈrēə/ ท้องเสีย
 • different (ดิฝเฝ่นทฺ) /ˈdif(ə)rənt/ แตกต่างกัน
 • discovery (ดิซกัฝเวอรี) /disˈkəvərē/ การค้นพบ
 • dog (ดอกฺ) /dôg/ สุนัข
 • dock (ด๊อคฺ) /däk/ จอดเรือเทียบท่า
 • double adj. (ดับเบิ่ลฺ) /ˈdəbəl/ เป็นสองเท่า
 • doubt (เด๊าทฺ) /dout/ ความคิดในเชิงลบ, การไม่ไว้วางใจ
  – Get rid of your doubts!
  กำจัดความคิดในเชิงลบของตัวเองออกไป
  – I doubt it. ผมคิดว่าไม่นะ
 • dove (ดัฝฺ) /dəv/ นกพิราบ
 • dozen (ดัฝเซิน) /ˈdəzən/ โหล
 • draw (ดรอว์) วาดรูป,เสมอ ; drew (ดรูว์) วาดรูป,เสมอ
  Liverpool drew with Manchester United.
  ลิเวอร์พูลเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
 • driven (ดริเฝิน) /ˈdrivən/ ขับ
 • eclipse (อิ-คลิพซ) /iˈklips/ อุปราคา,เกิดคราส
 • economy (อิ-ค๊อนเนอมี) /iˈkänəmē/ เศรษฐกิจ
 • edit (เอ๊-ดิท) /ˈedit/ แก้ไข
 • editor (เอ๊-ดิเทอร์) /ˈeditər/ บรรณาธิการ
 • education (เอ็ดดุเค้เชิน) /ˌejəˈkāSHən/ การศึกษา
 • effect v. (อิ-เฟ็คท) /iˈfekt/ ทำให้เกิด
 • efficient adj. (อิ-ฟี้เชียนท) /iˈfiSHənt/ มีประสิทธิภาพ
 • effective adj. (อิ-เฟ๊กทิฝ) /iˈfektiv/ เกิดผล
 • effort n. (เอ๊ฟ-เฟริท) /ˈefərt/ ความพยายาม
 • elephant  (เอ๊ว-เล็อเฟ็นท) /ˈeləfənt/ ช้าง
 • error n. (เอ๊วเร่อ) /ˈerər/ ความผิดพลาด
 • evening (อีฝนิง) /ˈēvniNG/ ตอนเย็น
 • factory (แฟ๊ทอรี) โรงงาน
 • failure (เฟ๊ลเยอร์) ความล้มเหลว
 • fire (ไฟเยอร์)  ไฟ
 • flour (เฟลาเวอร์) แป้ง ***พ้องเสียงกับ flower ดอกไม้
 • fold v. (โฟลฺดฺ) พับ
 • foot (เฝอทฺ) /fo͝ot/ เท้า
 • fragile adj. (แฟร๊กไจล)  เปราะบาง
 • fuel (ฝิ๊วโอ็ลฺ) /ˈfyo͞oəl/ เชื้อเพลิง
 • funeral n. adj. (ฝิ๊วเนอโร็ล) /ˈfyo͞on(ə)rəl/ งานศพ
 • gadget n. (แก๊ดจิทฺ) /ˈgajit/ สิ่งประดิษฐ์
 • garment (กาเมริท) เสื้อผ้า
 • genre (จ๊อนหระ) /ˈZHänrə/ ประเภท(เพลง)
 • genuine (เจ๊นยูอิน) /ˈjenyo͞oin/ แท้
 • gesture (เจสเจอร์) /ˈjesCHər/ ท่าทาง
  – hand gestures ท่าทางมือ
 • gecko (เก๊ะโก็) /ˈgekō/ ตุ๊กแก, จิ้งจก
 • gibbon (กิ๊บเบิน) /ˈgibən/ ชะนี
 • giraffe (จิแรฝ) /jəˈraf/ ยีีราฟ
 • good (เกอดฺ) /go͝od/ ดี
 • gold (โกลฺดฺ) /gōld/ ทองคำ
 • gorgeous adj. (ก๊อเจิรดซฺ) /ˈgôrjəs/ สวยงาม
 • gospel (กั๊สเปิลฺ) /ˈgäspəl/ พระกิตติคุณ
 • gown (กาว-น) /goun/ เสื้อคลุมยาว
  – evening gown (อิฝนิง กาว-น) ชุดราตรีผู้หญิง
 • grow (โกร) /grō/ เติบโต ; grew (กรู) /gro͞o/ เติบโต
 • growl (กราวลฺ) /groul/ เสียงคำราม
  My stomach is growling. ท้องร้อง
 • half n. (แฮ็ฝ) /haf/ ครึ่ง
 • history (ฮิสฺตรี้) /ˈhist(ə)rē/ ประวัติศาสตร์
 • hire n. v. (ไฮเยอร์) /hīr/ ว่าจ้าง
 • hoist (ฮอยสฺทฺ) /hoist/ เครื่องยกของ
 • honest adj. (อ๊อเนิสฺทฺ) /ˈänist/ ซื่อสัตย์
 • honey (ฮั๊นนี) /ˈhənē/ น้ำผึ้ง
 • honour, honor (อ๊อเนอร์) /ˈänər/ เกียรติยศ, เกียรตินิยม
  (ไม่ออกเสียง h)
  – first honours เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
  – first class honours เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
 • hood (เฮอดฺ) /ho͝od/ ฝากระโปรงรถ
 • horizon (ฮอไร๊เซิน) /həˈrīzən/ เส้นขอบฟ้า
 • hostage (ฮอสเต็จฺ) /ˈhästij/ ตัวประกัน
 • hour (อาวเวอร์) /ou(ə)r/ ชั่วโมง (ไม่ออกเสียง h)
 • human (ฮิ๊วเมิน) /ˈ(h)yo͞omən/ มนุษย์
 • important (อิมพ๊อรเทินทฺ) /imˈpôrtnt/ สำคัญ
 • inspire v. (อินซป๊ายเออร์) /inˈspīr/ บันดาลใจ
 • inspiration n. (อินซเปอรเร๊เชิน) /ˌinspəˈrāSHən/ แรงบันดานใจ
 • insurance n. (อินเช๊อเรินซ) /inˈSHo͝orəns/ ประกันภัย
 • interest n. (อิ๊นเทรสฺทฺ) /ˈint(ə)rist/ ที่น่าสนใจ
 • instrument (อิ๊น-ซเทิรเมินท) /ˈinstrəmənt/ เครื่องดนตรี, อุปกรณ์ต่างๆ
 • international (อินเทอร์แน๊ชเชินเนิล) /ˌintərˈnaSHənl/ นานาชาติ, ระหว่างประเทศ
 • invitation n. (อินวิเท๊เชิน) /ˌinviˈtāSHən/ การเชื้อเชิญ
 • iron (ไอ๊เยิร์น) /ˈīərn/ n. เตารีด,เหล็กกล้า  v. รีดผ้า
 • island (ไอ๊เลินดฺ) /ˈīlənd/ เกาะ  (อักษร s ไม่ออกเสียง)
 • Jew (จู) /jo͞o/ ชาวยิว
 • juice (จูสฺ) /jo͞os/ น้ำผลไม้
 • kingdom (คิ๊งเดิม) /ˈkiNGdəm/ ราชอาณาจักร
 • label (เล๊เบิล) /ˈlābəl/ ฉลาก
 • lamb (แลมฺ) /lam/ เนื้อลูกแกะ
 • lamp (แล๊มพฺ) /lamp/ โคมไฟ
 • legal (ลี้เกิล) /ˈlēgəl/ ทางกฎหมาย
 • legend (เล๊เจินด) /ˈlejənd/ ตำนาน
 • leopard (เล๊เผลิด) /ˈlepərd/ เสือดาว
 • level (เล๊เฝิล) /ˈlevəl/ ระดับ
 • little adj. (ลิเทิล, ลิเดิล) /litl/ เล็กน้อย
 • live (ลายฝฺ) สด
 • live v. (ลิฝฺ) ใช้ชีวิต
 • lizard (ลิเซิรดฺ) /ˈlizərd/ กิ้งก่า
 • love v. (เลิฝฺ) /ləv/ รัก
 • lyrics (ลิ๊ริคฺ) /ˈlirik/ เนื้อเพลง
 • lizard (ลิเซิร์ด) /ˈlizərd/ จิ้งจก, ตุ๊กแก
  – monitor lizard (ม๊อนิเทอร์-ลิเซิร์ด) ตัวเงินตัวทอง
 • management (แม๊เน็จฺเม็นทฺ) /ˈmanijmənt/   การจัดการ
 • margarine (ม๊าร์เจอรเร็น) /ˈmärjərən/ เนยเทียม
 • mask (แม๊สฺคฺ) /mask/ หน้ากาก
 • medicine (เมะดิเซิน) /ˈmedisən/ ยา
 • medley (เม็ดลีย์) /ˈmedlē/ เพลงผสม
 • menu (เม็นยู) /ˈmenyo͞o/ เมนู
 • method (เมะเธิด) /ˈmeTHəd/ วิธีการ
 • mob (มอบฺ) /mäb/ ฝูงชนที่รวมตัวกัน
 • mobile v. (โมบายโอ็ล, โมโบ็ล) เคลื่อนที่
 • modern adj. (ม๊อดเดิน) /ˈmädərn/ ทันสมัย
 • modify v. (ม๊อดเด็อไฟ) /mädəˌfī/ เปลี่ยนแปลง
 • monarch (ม๊อ-เนิรค) /ˈmänərk/ พระมหากษัตริย์
 • monitor (ม๊อนิเทอร์) /ˈmänətər/ จอมอนิเตอร์
 • mop (ม็อพฺ) ถูพื้น
 • milk (มิ้วคฺ) /milk/ นม
 • nation n. (เน๊เชิน) /ˈnāSHən/ ประเทศชาติ
 • national n. (แน๊เชินแนลฺ) /ˈnaSHənəl/ ประชาชาติ
 • oil (ออยโย็ลฺ) /oil/ น้ำมัน
 • old adj. (โอลฺดฺ) /ōld/ แก่
 • only adj. โอ๊นลี /ˈōnlē/ แค่นั้น
 • opposite (อ๊อพเพอสิทฺ) /ˈäpəzit/ ตรงข้าม
 • orchard (อ๊อรฺเชิร์ดฺ) /ˈôrCHərd/ สวนผลไม้
 • pedicure n. (เพ๊ดิ-คเยอร์) /ˈpediˌkyo͝or/ การทำเล็บเท้า
 • piston (พิ๊สเทิน) /ˈpistn/ ลูกสูบ
 • politics (พ๊อลลิทิทซ) การเมือง
 • politician (พอลลิทิ๊เชิน) /ˌpäləˈtiSHən/ นักการเมือง
 • pure adj. (เผี้ยวเออร์) /pyo͝or/ บริสุทธิ์
 • quay (คีย์) // ท่าเรือโดยสาร
 • raider (เร๊เดอร์) /ˈrādər/ ผู้บุกรุก
 • random adj. (แร๊มเดิม) /ˈrandəm/ แบบสุ่ม
 • receipt (รีซี๊ทฺ) /riˈsēt/ ใบเสร็จรับเงิน (อย่างลืมเสียง t)
 • receive v. (รีซี๊ฝฺ) /riˈsēv/ ได้รับ
 • referral (รีเฝ๊อโร็ล) /riˈfərəl/ การอ้างอิง
 • rescue (เร๊ซกิว) /ˈreskyo͞o/ ช่วยเหลือ
 • restaurant (เรสตรอนท) ร้านอาหาร
 • retire (รีไท๊เออร์) /riˈtīr/ เกษียณ
 • rise (รายซฺ) /rīz/ ขึ้น ; sunrise พระอาทิตย์ขึ้น
 • ride (ไรด) /rīd/; rode (โรด) ridden (ริดเดิ่น) ขี่
 • ripe (ไร๊พฺ) /rīp/ ผลไม้สุก
 • sail v. (เซลโอ็ล) /sāl/  แล่นเรือ
 • sailing (เซ๊ลิง) /ˈsāliNG/ การล่องเรือ
 • salmon (แซเมิน) /samən/ ปลาแซลมอน
 • search v. (เซิรชฺ) /sərCH/ ค้นหา
 • season (ซี๊เซิน) /ˈsēzən/ n. ฤดู, v.ปรุงรส
 • secretary (เซ๊-คริเทอริ) /ˈsekriˌterē/ เลขานุการ
 • server (เซฟเฝอร) /ˈsərvər/ เซิร์ฟเวอร์
 • secure adj. (ซีคิ้วเออร์) /siˈkyo͝or/ ปลอดภัย
 • sew (โซว) /sō/ เย็บผ้า
 • sewing machine (โซววิง-มะชีน) จักรเย็บผ้า
 • sewer (ซู๊เวอร์) /ˈso͞oər/ ท่อระบายน้ำ
 • schedule (ซะเก็ตจูล) /ˈskejo͞ol/  กำหนดการ
 • singer (ซิ๊งเงอร์) /ˈsiNGər/ นักร้อง
 • singing (ซิ๊งงิง) ร้องเพลง
 • six (ซิกซฺ) /siks/ หก (เสียง x ท้ายคำมักจะลืมออกเสียง)
 • slave (ซะเลฝฺ) /slāv/ ทาส
 • smile n. (สมายโอ็ล) /smīl/ รอยยิ้ม
 • sour adj. (ซ๊าวเว่อร) /ˈsou(ə)r/ เปรี้ยว
 • standard (ซฺแตนเดิร์ด) /ˈstandərd/ มาตรฐาน
 • statue (สะแต๊ชู) /ˈstaCHo͞o/ รูปปั้น
 • status (สเตเทิส) /ˈstātəs/ สถานภาพ
 • stomach (สฺเติมเหมิคฺ)/ˈstəmək/ ท้อง
 • style n. (สตายโอ็ล) /stīl/ สไตล์
 • subtle (ซัทเทิล, ซัทเดิล) /ˈsətl/ บอบบาง
 • suite (สวีท) /swēt/ ห้องชุด
  Would you like a suite? คุณต้องการห้องชุดไหม
 • sunbathe (ซั๊นเบธฺ) /ˈsənˌbāT͟H/ อาบแดด
 • sword n. (ซอรดฺ) /sôrd/ ดาบ  (ตัว w ไม่ออกเสียง)
 • syringe (ซิรินจ) /səˈrinj/ เข็มฉีดยา
 • syrup (ซิรัพ) /ˈsirəp/ น้ำเชื่อม
 • teach (ทีช)  taught (ทอท) taught (ทอท) สอน
 • terror (เท้เรอ) ความหวาดกลัว
 • temperature (เท๊มเพอรเฉ่อร์) /ˈtemp(ə)rəCHər/  อุณหภูมิ
 • tire n. (ไทเยอร์) /tīr/ ยางรถ
 • tired adj. (ไทเยิร์ด) /tīrd/ เหนื่อย
 • title (ไท๊เทิล, ไท๊เดิล)  ชื่อเรื่อง
 • titanium (ไทเท๊เนียม) /tīˈtānēəm/ ไทเทเนียม
 • told v. (โทลฺดฺ) บอก
 • tomb (ทูมบ์) /to͞om/ สุสาน
 • ton (ทัน) /tən/ ตัน
 • tonic (ท๊อนิค) /ˈtänik/ ยาชูกำลัง
 • tough adj. (ทัฝ) /təf/ ยากลำบาก
 • trilogy n. (ทริเลอจี) /ˈtriləjē/ ละครหรือนวนิยาย3เรื่องต่อเนื่องกัน
 • trolley n. (เทราะลีย์) /ˈträlē/ รถเข็น
 • tuition n. (ทูวิเชิน) /t(y)o͞oˈiSHən/ ค่าเล่าเรียน
 • tourist (เท๊อริสฺทฺ) /ˈto͝orist/ นักท่องเที่ยว
 • terrorist (เท๊เรอริสฺทฺ) /ˈterərist/ ผู้ก่อการร้าย
 • upon (อะพ๊อน) /əˈpän,əˈpôn/ ข้างบน
 • vaccine (แฝ็คซีน) /vakˈsēn/ วัคซีน
 • vacuum (แฝ๊-คยูม) /ˈvakˌyo͞o(ə)m/ สูญญากาศ
  – I have to vaccum the carpet. ฉันต้องดูดฝุ่นพรม
 • valley (แฝ๊ล-ลี่) /ˈvalē/ หุบเขา
 • valet parking (แฝเลย์-พาร์คคิง) บริการรับฝากจอดรถ
 • value n. (แฝ๊ลยู) /ˈvalyo͞o/ มูลค่า
 • vegetable (เฝ๊จฺ-ทะเบิล) /ˈvejtəbəl/ ผัก
 • vehicle (เวี๊ยเคิล, เวี๊ยหิเคิล) /ˈvēəkəl,ˈvēˌhikəl/ ยานพาหนะ
 • vegetarian (เฝ็จจะ-เท้เรียน) คนที่ทานมังสวิรัติ
 • verify  (เฝ้เร็อฝาย) /ˈverəˌfī/ ตรวจสอบ
 • video (ฝี๊ดีโอ) /ˈvidēˌō/ วีดีโอ
 • visa (ฝี้ซา) /ˈvēzə/ วีซ่า
 • voice (ฝว๊อยสฺ) /vois/ เสียง
 • volleyball n. (ฝ๊อลลีย์บอลฺ) /ˈvälēˌbôl/ กีฬาวอลเลย์บอล
 • volume (ฝ๊อล-ยูม) /ˈvälyəm,-ˌyo͞om/ ปริมาณ
 • vote (โฝ๊ทฺ) /vōt/ เลือกตั้ง, ลงคะแนนเสียง
 • warp v. (ว็อรพ) /wôrp/ บิดเบี้ยว
 • warrant (ว๊อรึ่นทฺ) /ˈwôrənt/ รับรอง
 • water (ว๊อเทอร์, ว็อเดอร์) /ˈwôtər/ น้ำ
 • wire (ไวเออร์) /wīr/ สายไฟ
 • wizard (วิ๊เซิร์ด) /ˈwizərd/ พ่อมด
 • wood (เวอดฺ) /wo͝od/ ไม้
 • would (เวอดฺ) /wo͝od/ จะ
 • written (ริทเทิน) /ˈritn/ เขียน
 • yoga (โย๊เกอะ) /ˈyōgə/ โยคะ
  – do yoga เล่นโยคะ

ชื่อเฉพาะ

 • England (อิงเลินดฺ) ประเทศอังกฤษ
 • Finland (ฝินเลินดฺ) ฟินแลนด์
 • Leonardฺ    เลียวนาร์ด
 • Hong Kong (ฮ่องคอง) ประเทศฮ่องกง
 • Illinois    อิลลินอย   (เสียง s ท้ายคำไม่ออกเสียง)
 • Iran (ไอ-ราน) /iˈran/ ประเทศอิหร่าน
 • Chevrolet  (เชฝโรเล)  เชฟโรเลต    (เสียง t ท้ายคำไม่ออกเสียง)
 • Harley Davidson (ฮาร์ลีย์ เดวิดเซิน) มอเตอร์ไซด์ฮาร์เลย์
 • Holland (ฮอลเลินด) ฮอลแลนด์
 • Houston   (ฮิวสตัน)  ฮูสตัน
 • Kodak    (โคแดก)    โกดัก    “โกดัก” เป็นคำไทย
 • London กรุงลอนดอน
 • Mercedez-Benz     เมอร์ซีเดส เบ๊นส
 • Oxford (อ๊าสเฟริด) /ˈäksfərd/ อ๊อกฟอร์ด
 • Harvard (ฮ๊าเวิรด)  ฮาร์วาร์ด
 • Scotland (สะก๊อทเลินด) สกอตแลนด์
 • Worcester (เว๊อรสฺเทอร์) /ˈwo͝ostər/ วูสเตอร์

 

หมายเหตุ

 • o͝o คือเสียงสระเออ
 • o͞o เสียงสระอู

 

Oct 062013
 
May I be excused? ขอตัวไปห้องน้ำ

May I be excused? ขอตัวไปห้องน้ำ

ในกรณีที่เราขอตัวไปห้องน้ำ หรือ ขออนุญาติไปห้องน้ำ อาจพูดได้ว่า

 • May I go to the toilet? / May I use the toilet?
 • May I go to the bathroom? / May I use the bathroom?

แต่อาจจะใช้สำนวน May I be excused? ซึ่งน่าฟังกว่า มีความหมายเดียวกับ

 • May I leave this place, please?
 • May I leave to use the toilet?
 • Nature calls. May I be excused?
 • The student raised her hand and said, “Teacher, may I be excused?”

สำนวน number one ,number two

 • I’m going to number one.  ฉันจะไปถ่ายเบา
 • I’m going to number two. ฉันจะไปถ่ายหนัก

ปัสสาวะ, อุจาระ สำหรับเด็ก นิยมใช้คำว่า pee  และ poo (ภาษาพูด)

 • I need to pee. ฉันจะไปฉี่
 • I have to go pee.  ฉันต้องไปฉี่
 • I have to go pee pee. ฉันต้องไปฉิ้งฉ่อง
 • Do you want to pee?  เธออยากฉี่ไหม
 • I need to go poo. ฉันจะไปอึ (poo / pooh / poop)

นอกจากนี้ยังมีสแลงที่หมายถึงไปฉี่

 •  I have to take a leak. ฉันต้องไปฉี่
 • I need to go take a piss.  ฉันจะไปเยี่ยว (ค่อนข้างหยาบ)

สแลงที่หมายถึงห้องน้ำ

 • Where is the john? ห้องน้ำอยู่ไหน (อเมริกัน)

ในกรณีที่ต้องการถามหาห้องน้ำ

 • Where is the toilet ? / where’s the bathroom?  ห้องน้ำอยู่ไหน
 • Excuse me, where is the bathroom?   ขอโทษครับ ไม่ทราบห้องน้ำอยู่ไหนครับ
 • Could you tell me where the bathroom is please?  รบกวนช่วยบอกหน่อยครับ ห้องน้ำอยู่ที่ไหน
 • Could you tell me where the toilet is please?  รบกวนช่วยบอกหน่อยครับ ห้องน้ำอยู่ที่ไหน
 • Are there are any public toilets nearby please?  ใกล้ๆนี้มีห้องน้ำสาธารณะไหมครับ
 • Excuse me, may I use your bathroom?  ขอโทษครั ขอใช้ห้องน้ำของคุณหน่อยได้ไหมครับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ : ห้องน้ำ [Bathroom Vocabulary]

 • toilet / bathroom / washroom /  restroom / water closet / lavatory   ห้องน้ำ
 • basin อ่างล้างหน้า
 • bath การอาบน้ำ
 • bath mat พรมห้องน้ำ
 • bath robe เสื้อคลุมอาบน้ำ
 • bath towel ผ้าขนหนูอาบน้ำ
 • bathtub อ่างอาบน้ำ
 • bidet สายฉีดก้น
 • brush แปรง
 • bubble bath ฟองอาบน้ำ
 • bubbles ฟอง, ฟองสบู่
 • cleaning ทำความสะอาด
 • cologne โคโลญจ์
 • cotton swabs คอตตอนบัด
 • comb หวี
 • cotton balls ก้อนสำลี Continue reading »
 Posted by at 4:43 pm
Click to listen highlighted text!