Click to listen highlighted text!
Aug 302014
 
At the hotel

At the hotel

 

ตัวอย่างประโยคสนทนา

 • Where is the hotel? โรงแรมอยู่ที่ไหนครับ
 • Which hotel are you staying at? คุณพักที่โรงแรมไหน
 •  How do I go to the hotel? ฉันจะไปโรงแรมได้อย่างไร
 • How long does it take to go to the…(ชื่อโรงแรม)..? ไป.(ชื่อโรงแรม)..ใช้เวลานานเค่ไหนครับ
 • I want to book a room. ผมต้องการจองห้องพักครับ
 • Do you have any rooms?  มีห้องว่างไหมครับ
 • Do you have a room available? คุณมีห้องพักว่างสักห้องไหมครับ
 • Are there any rooms available? มีห้องว่างไหมครับ
 • What kind of room do you want? คุณต้องการห้องแบบไหนครับ
 • Which day would you like to check in? คุณต้องการเข้าพักวันไหนครับ
 • Could I see the room? ผมขอดูห้องพักหน่อยได้ไหมครับ
 • I’m sorry,  we’re full up.  ขอโทษครับ ห้องพักเต็มแล้ว
 • I would like to make a reservation. ผมต้องการจองห้องพักครับ
 • I would like to reserve  a room for two. ผมต้องการจองห้องพักสำหรับสองท่านครับ
 • How much does the room cost per night? ค่าห้องพักคืนละเท่าไหร่ครับ
 • How much does it cost per night?  ค่าห้องพักคืนละเท่าไหร่ครับ
 • What is the price per night? ค่าห้องพักคืนละเท่าไหร่ครับ
 • What are the room rates? อัตราค่าห้องพักคิดอย่างไรครับ
 • Is the breakfast included? ราคานี้รวมอาหารเช้าด้วยไหมครับ
 • The breakfast is excluded.  ไม่รวมอาหารเช้าครับ
 • What floor is the room on? ห้องพักอยู่ชั้นไหนครับ
 • Have you got anything cheaper?   คุณมีราคาที่ถูกกว่านี้ไหม
 • OK, I’ll take it. ตกลง ผมเอาห้องนี้ครับ
 • Do you have a reservation?     คุณจองห้องล่วงหน้าไว้หรือเปล่า
 • I made a reservation through your website. ผมจองผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม
 • I need a room for two. ผมต้องการห้องพักสำหรับสองท่านครับ
 • I would like to postpone the check-out date. ผมต้องการเลื่อนสันเช็คเอ้าออกไปครับ
 • May I have your name, Sir?    ขอทราบชื่อของคุณด้วยครับ
 • Do you have any luggage?     คุณมีสัมภาระไหมครับ
 • Please wake me up at 6 am. กรุณาปลุกผมตอนเช้า 6 โมงด้วยครับ
 • Where do we have breakfast?     เราจะทานอาหารเช้าได้ที่ไหนครับ
 • I’ve lost my room key.  ฉันทำกุญแจห้องหาย
 • Are there any laundry facilities?     ที่นี่มีบริการซักรีดไหมครับ
 • What time do I need to check out?     ฉันต้องเช็คเอ้าออกตอนกี่โมงครับ
 • When is the check-out time?   ต้องเช็คเอ้าออกตอนกี่โมงครับ
 • I’d like to check out, please.  ผมต้องการเช็คเอ้าครับ
 • My room number is …xxx…     ห้องของฉันเบอร์ …xxx…
 • Where is the toilet? ห้องน้ำอยู่ที่ไหนครับ
 • My room’s not been made up     ห้องของฉันยังไม่ได้ทำความสะอาด
 • Could you please change the sheets?   รบกวนช่วยเปลี่ยนผ้าปูที่นอนได้ไหมครับ
 • Could you please call me a taxi?     กรุณาเรียกแท็กซี่ให้หน่อยได้ไหมครับ

ศัพท์และวลีที่ควรรู้

 • Air conditioning     เครื่องปรับอากาศ
 • Additional เพิ่มเติม
 • Arcade ร้านค้า
 • Banquet Hall ห้องจัดเลี้ยง
 • Ballboy คนรับกระเป๋า
 • Blanket ผ้าห่ม

Continue reading »

 Posted by at 1:03 am
Aug 282014
 
At the Hospital

At the Hospital

ตัวอย่างประโยคสนทนาเบื้องต้น

 • Do you have an appointment with Doctor? คุณได้นัดคุณหมอไว้ไหมครับ
 • Have you any  problem? คุณเป็นอะไรหรือครับ
 • What ‘s the matter ?  เป็นอะไรครับ
 • Please wait in the waiting room and I’ll Call you the moment the doctor is free. กรุณารอที่ห้องรอตรวจ เพื่อรอคุณหมอเรียก
 • Let me feel your pulse and check your fever. ขอตรวจดูชีพจรและเช็คไข้หน่อยครับ
 • Let me take your temperature. ขอวัดอุณหภูมิร่างกายหน่อย
 • Your temperature is 40.5 degrees °C.
 • I  feel headache and shivering.  ฉันรู้สึกปวดหัว และหนาวสั่น
 • I couldn’t sleep as well. ฉันนอนไม่หลับเลย
 • My child is running a fever. ลูกชายผมเป็นไข้
 • How long has he had a fever?  เขาเป็นไข้นานเท่าไรแล้วครับ
 • I am afraid he is sick. ฉันกลัวว่าเขาจะเป็นไข้
 • I have a cold. เป็นหวัด
 • I’ve got a headache. ฉันปวดศรีษะ
 • I have a terrible headache. ฉันปวดศีรษะมาก
 • I’ve got high temperature. ฉันมีไข้สูง, ฉันตัวร้อน
 • I have a fever.  ฉันมีไข้
 • You have a fever. คุณมีไข้

Continue reading »

Aug 282014
 

ภาษาอังกฤษ ที่ร้านขายยา At the pharmacy

throat lozenges

throat lozenges

บทสนทนาทั่วไป

 • I’m sick. / I have a temperature. /  I have a fever.  ฉันไม่สบาย
 • I feel like throwing up. ฉันรู้สึกจะอาเจียน
 • Where is the pharmacy? ร้านขายยาอยู่ที่ไหน
 • I have a headache. ฉันปวดหัว
 • I have a toothache. ฉันปวดฟัน
 • I have a sore throat. ฉันเจ็บคอ
 • I have a backache. ฉันปวดหลัง
 • I have a stomachache. ฉันปวดท้อง
 • I have an upset stomach.  ฉันปวดท้อง (อาจจะไม่สบาย)
 • Do you have diarrhea? คุณท้องเสียหรือเปล่า
 • I have diarrhea. ฉันท้องเสีย
 • I have serious diarrhea. ฉันท้องเสียรุนแรง
 • I am constipated.  ฉันมีอาการท้องผูก  ; constipated เป็น adj.
 • I have an infection. ฉันติดเชื้อ
 • I have an eye infection. ฉันตาแดง
 • I am dizzy. / I feel dizzy.  ฉันเวียนหัว
 • I can’t sleep. ฉันนอนไม่หลับ
 • I have allergies. ฉันเป็นโรคภูมิแพ้
 • I have asthma. ฉันเป็นหอบ
 • I have a bruise. ฉันมีรอยฟกช้ำ
 • I have the flu. ฉันเป็นไข้หวัด
 • I have a cold. ฉันเป็นหวัด
 • I have caught a cold. ฉันเป็นหวัด (to catch a cold เป็นหวัด)
 • May I have cold medicine? ฉันขอยาแก้หวัดหน่อย
 • I have a bad cough. ฉันไอมาก
 • I have a dry cough. ฉันไอแห้ง
 • I have a runny nose. ฉันน้ำมูกไหล
 • I have a stuffy nose. ผมคัดจมูกหายใจไม่ออก
 • I have a toothache. ฉันปวดฟัน
 • Do you have a medicine similar to this one? คุณมียาเหมือนแบบนี้ไหม
 • You look pale. คุณดูซีดเซียว
 • I’m going to take a sick day. / I’m going to take a sick leave.  ลาป่วย
 • I have high blood pressure. ฉันเป็นความดันโลหิตสูง
 • I want to get a vaccine. ฉันขอฉีดวัคซีนหน่อย

สำนวนที่น่าสนใจ

 • I have butterflies in my stomach. ท้องไส้ปั่นป่วน
 • My stomach is growling.  ท้องร้อง

ศัพท์ที่น่าสนใจ

 • Chemist’s shop /  Pharmacy / Drugstore  ร้านขายยา
 • Ache ปวด
 • After meals หลังอาหาร
 • Antacid ยาลดกรด
 • Bandage ผ้าพันแผล
 • Band aid พลาสเตอร์ยา
 • Before meals ก่อนอาหาร
 • Bird flu , Avian flu ไข้หวัดนก
 • Cotton wool  สำลี

Continue reading »

Aug 272014
 
Mind the gap

Mind the gap

ศัพท์ที่น่าสนใจ

 • Arrival time เวลาเข้า
 • Conductor พนักงานขับรถไฟ
 • Cancelled ยกเลิกการเดินทาง
 • Carriage โบกี้รถไฟ
 • Delayed   ล่าช้า
 • Departure time  เวลาออก
 • Dining car ตู้เสบียง
 • First class  ชั้นหนึ่ง
  • Second class ชั้นสอง
 • Get on the train ขึ้นรถไฟ
  • The passenger is getting on the train. ผู้โดยสารกำลังขึ้นรถไฟ
 • Get off the train ลงรถไฟ
  • The passenger is getting off the train. ผู้โดยสารกำลังลงรถไฟ
 • Line ##  สายที่ ##
 • Luggage กระเป๋าเดินทาง
  • Luggage rack ชั้นวางกระเป๋า
 • Mind the gap  โปรดระวังช่องว่าง
 • On time   ตรงเวลา
 • Passenger  ผู้โดยสาร
 • Platform ชานชาลา
 • Railway ทางรถไฟ
  • Railway station  สถานีรถไฟ
 • Seat   ที่นั่ง
  • Seat number  เลขที่นั่ง
  • Aisle seat ที่นั่งติดทางเดิน
  • Window seat ที่นั่งติดหน้าต่าง
  • Is this seat taken? ที่นั่งตรงนี้มีคนนั่งหรือยัง
  • Is this seat free?  ที่นี่งตรงนี้ว่างไหม
  •  Do you mind if I sit here?  คุณรังเกียจไหมถ้าฉันจะนั่งตรงนี้
 • sleeper train  รถไฟตู้นอน
 • Timetable ตารางเวลา
 • Ticket ตั๋ว
  • Train ticket ตั๋วรถไฟ
  • Ticket machine เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ
  • Reserved ticket  ตั๋วที่จองไว้
  • Ticket checker คนตรวจตั๋ว
  • Ticket office  สำนักงานขายตั๋ว
  • Where’s the ticket office? ห้องขายตั๋วอยู่ที่ไหน
  • Single ticket ตั๋วเที่ยวเดียว
  • Return ticket ตั๋วไปกลับ
  • Tickets, please.  ขอตรวจตั๋วด้วยครับ
  • I’ve lost my ticket.  ฉันทำตั๋วหาย
 • Train รถไฟ
  • Train station สถานีรถไฟ
  • Track, Train tracks, Railway track  รางรถไฟ
  • Missed the train ตกรถไฟ, ขึ้นรถไฟไม่ทัน
  • To catch a train   ขึ้นรถไฟ
  • Train fare  ค่าโดยสารรถไฟ
  • Regular train รถไฟธรรมดา
  • Express train รถไฟด่วน
  • On the train.  บนรถไฟ
  • Which train goes to …?  รถไฟขบวนไหนไป …
  • Goods train รถไฟบรรทุกสินค้า
 • Tunnel อุโมงค์
  • Train Tunnel อุโมงค์รถไฟ
 • Underground, Subway   รถไฟใต้ดิน

อ่านเพิ่มเติม…คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการขนส่ง [Transport Vocabulary]

 Posted by at 8:30 am
Aug 262014
 

ที่ทำการไปรษณีย์  At the Post Office

 ที่ทำการไปรษณีย์ At the Post Office

ที่ทำการไปรษณีย์ At the Post Office

ศัพท์ที่ทำการไปรษณีย์

 • address ที่อยู่
  • addressee’s name ชื่อผู้รับ
  • What’s the addressee’s name? ผู้รับชื่ออะไร
  • Write in capital letters. เขียนด้วยอักษรตัวใหญ่
 • box กล่อง
  • mailbox,  postbox, letter box ตู้ไปรษณีย์
  • postal box กล่องไปรษณีย์
 • bubble wrap แผ่นกันกระแทก
  • Do you also have bubble wrap? คุณมีแผ่นกันกระแทกด้วยหรือเปล่า
 • card บัตร
  • New Year Card  ส.ค.ส.
  • postcard  ไปรษณียบัตร
 • code
  • zip code, postal code,  postcode รหัสไปรษณีย์
 • envelope ซองจดหมาย
  • to address an envelope จ่าหน้าซองจดหมาย
  • How to Address an Envelope? จ่าหน้าซองจดหมายอย่างไร
  • airmail envelope ซองจดหมายอากาศ
 • letter จดหมาย
  • letter paper กระดาษเขียนจดหมาย
  • to write a letter เขียนจดหมาย
  • to deliver a letter ส่งจดหมาย
  • to mail a letter ส่งจดหมาย
  • to receive a letter รับจดหมาย
 • mail n. ไปรษณีย์, จดหมาย
  • by mail ทางไปรษณีย์
  • airmail ไปรษณีย์อากาศ
  • mailbox,  postbox, letter box ตู้ไปรษณีย์
  • mail bag ถุงไปรษณี
  • registered mail ไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • certified mail ไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • registered mail ไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • I’d like to send this via registered mail. ฉันต้องการส่งแบบลงทะเบียน
  • express mail จดหมายด่วนพิเศษ
  • standard mail จดหมายธรรมดา
  • electronic mail, email  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ , อีเมล์
  • voice mail ไปรษณีย์เสียง
  • ship mail, seamail ไปรษณีย์เรือ
  • spam mail, junk mail อีเมล์ขยะ
  • local mail จดหมายในประเทศ
  • foreign mail จดหมายต่างประเทศ

  Continue reading »

Jan 242014
 

Computer Vocabulary

 • Adware –  A software application which displays unwanted pop-up advertisements on your computer while in use. Adware is often installed on your computer at the same   time as free software or shareware.
 • Anti virus software – A program that finds and removes viruses from a computer.
 • Application -An application is any program designed to perform a specific function directly for  the user. Microsoft Word, Excel, Outlook or Adobe Photoshop are examples of  application programs.
 • Backup – A copy of files from a computer’s hard disk, usually made on some external medium such as CD-ROM or flash drive. A backup is made in case the hard disk file(s) are erased or damaged.
 • Bit, Bytes – A bit is the smallest piece of information that computers use. For simplicity, a PC uses bits in groups of 8 called bytes (8 bits = 1 byte).
 • Bluetooth – A way of communicating wirelessly over short distances between electronic devices (for example computer and mobile telephone)
 • Boot, Boot up, Boot disk – You boot (or boot up) your computer when you switch it on and wait while it prepares itself. Instructions for startup are given to the computer from the boot disk, which is usually the hard disk.
 • Browser – A program or tool such as Internet Explorer ,Firefox or Mozilla that enables you to browse use it to view  or browse the Internet sites.
 • Bug – A defect or fault in a computer program that prevents it from working correctly.
  Bugs are caused by mistakes or errors made by the people who write the
  programme. Continue reading »
Jan 222014
 
1 ability ความสามารถ
2 about เกี่ยวกับ
3 above ข้างต้น
4 abroad ในต่างประเทศ
5 absence การไม่อยู่
6 absent ไม่อยู่
7 accept ยอมรับ
8 acceptable ยอมรับได้
9 accident อุบัติเหตุ
10 accordance ความสอดคล้อง
11 according to ตามที่
12 account บัญชี
13 ache ปวดเมื่อย
14 acid กรด
15 across ข้าม
16 act การกระทำ
17 action การกระทำ
18 active กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง
19 activity กิจกรรม
20 actor นักแสดง
21 actress นักแสดงหญิง
22 actual ที่เกิดขึ้นจริง
23 add เพิ่ม
24 addition การบวก,การเพิ่ม
25 address ที่อยู่
26 adjective คำคุณศัพท์
27 admiration การชมเชย
28 admire ชม
29 admit ยอมรับ
30 admittance การอนุญาตให้เข้า
31 adult ผู้ใหญ่
32 advanced ก้าวหน้า
33 advantage ความได้เปรียบ
34 adventure การผจญภัย
35 adverb คำวิเศษณ์
36 advertise โฆษณา
37 advertisement การโฆษณา
38 advice แนะนำ
39 advise คำแนะนำ
40 affair เรื่อง
41 afford สามารถซื้อได้
42 afraid กลัว
43 after หลัง,หลังจาก
44 afternoon ตอนบ่าย
45 afterwards ภายหลัง
46 again อีกครั้ง
47 against ต่อต้าน,พิง
48 age อายุ
49 ago ที่ผ่านมา
50 agree ตกลง

Continue reading »

Jan 212014
 

รากศัพท์ [Root Words] คือคำที่มีความหมายในตัวมันเอง เมื่อนำไปเป็นส่วนประกอบในการสร้างคำศัพท์ใหม่ทำให้เราสามารถทราบถึงความหมายของคำศัพท์ใหม่ได้ง่ายขึ้น

ROOT MEANING EXAMPLE WORDS
Ambi Both
 • Ambidextrous – Use both hands well
 • Ambiguity – Double meaning, can be interpreted in more than one way
Aqua Water
 • Aquarium – Artificial environment for water plants and animals
 • Aquatic – Plant or animal living in water
Art Skill
 • Artistic – Natural skill in art
 • Artisan – Skilled manual work
Auto Self
 • Automatic – Working by itself
 • Autonomous – Having self-government
Bi Two, Twice
 • Biannual – Occurring twice in a year
 • Bigamy – Being married twice
Bio Life
 • Biology – Study of living things
 • Biohazard – Risk to living things
Cardio Heart
 • Cardiology – Branch of medicine dealing with the heart
 • Cardiovascular – Pertaining to the heart and blood vessels
Cent Hundred
 • Centenary – Hundredth Anniversary
 • Centenarian – Person who is hundred or more years old
Cert Sure
 • Certificate – Document attesting a fact like birth, death, graduation, marriage etc
 • Certitude – Feeling of certainty
Chrono Time
 • Chronology – Study of events in the order of their occurrence
 • Chronograph – Instrument that records time with high accuracy
Counter Contrary
 • Counter-intuitive – Contrary to intuition
 • Counter-productive – Having the opposite effect as intended
De Remove
 • Detoxify – Remove the poisonous substances
 • Dethrone – Remove from the throne
Dem People
 • Democracy – System of government elected by the people
 • Demography – Statistics of births, deaths, mortality etc. of people
Derm Skin
 • Dermatologist – Doctor specialized in the study of skin disorders
 • Dermatitis – Inflammation of the skin
Flor Flower
 • Florist – Person who sells flowers
 • Floral – Decorated with flowers
Gastro Stomach
 • Gastritis – Inflammation of the stomach lining
 • Gastroenterologist – Doctor specialized in the study of stomach and intestinal disorders
Grat Pleasing
 • Gratify – Delight or please someone
 • Gratuity – Tip, token of appreciation
Hepa Liver
 • Hepatitis – Inflammation of the liver
 • Hepatic – Relating to the liver
Hept Seven
 • Heptagon – Figure with seven sides
 • Heptathlon – Athletic event having seven events
Hex Six
 • Hexagon – Figure with six sides
 • Hexavalent – Having a valency of six
Inter Between
 • Interconnect – Connect with each other
 • Interdepend – Depend on each other
Iso Equal
 • Isosceles – Triangle having two equal sides
 • Isobar – Line on map connecting points of equal barometer pressures
Jud Law
 • Judiciary – Collective of judges
 • Judgement – Decision of a court
Kilo Thousand
 • Kilogram – Thousand grams
 • Kilolitre – Thousand litres
Lacto Milk
 • Lactic – Obtained from mil
 • Lactose – Sugar occurring in milk
Mal Bad
 • Malevolent – Wishing bad things on others
 • Malice – Intention to do evil
Mort Death
 • Mortuary – Place where dead bodies are kept until they are cremated or buried
 • Mortician – Undertaker
Narr Tell
 • Narrate – To tell a story
 • Narrator – Person who tells a story.
Nov New
 • Novelty – Newness or originality
 • Novice – Beginner
Oct Eight
 • Octagon – Figure with eight sides
 • Octave – Stanza of eight lines
Ocu Eye
 • Ocular – Connected with the eyes
 • Oculist – Specialist in the medical treatment of eye disorders
Omni All
 • Omnipresent – Present everywhere at the same time
 • Omnivorous – Eating all kinds of foods
Ortho Straight
 • Orthodontics – Dealing with straightening of teeth
 • Orthopaedics – Dealing with the straightening of bones
Pan All
 • Panorama – An all-around view
 • Pandemic – Prevalent all over a country or world
Ped Foot
 • Pedicure – Treatment of the feet
 • Pedal – Foot operated lever
Poly Many
 • Polygon – Figure with many sides
 • Polygamy – Having more than one husband or wife at the same time
Psych Mind
 • Psychiatry – Study of mental diseases
 • Psych – Prepare oneself mentally for a task
Quad Four
 • Quadruple – Increase four times
 • Quadrangle – Figure having four sides
Quin Five
 • Quintuple – Increase five times
 • Quintuplet – Five children born at the same time
Semi Half
 • Semi-circle – Half of a circle
 • Semiaquatic – Animal living partly on land and partly in water
Sept Seven
 • Septuplet – Seven children born at the same time
 • Septuagenarian – People aged before 70 and 79
Trans Across
 • Transpacific – Across the Pacific Ocean
 • Transnational – Across national boundaries
Tri Three
 • Triangle – Figure with three sides
 • Triathlon – Athletic event having three events
Uni One
 • Unitarian – People who believes God is one person
 • Unique – One of a kind
Vince Conquer
 • Invincible – One who cannot be conquered
 • Convince – Persuade a person
Jan 212014
 

Suffixes  คือคำที่ใส่ไว้ท้ายคำรากศัพท์เพื่อช่วยเปลี่ยนความหมายของคำรากศัพท์เดิม (เช่นเดียวกับ prefixes ที่เอาไว้เติมหน้าคำรากศัพท์)  ตารางด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างในการใช้ Suffixes

Suffix Meaning Examples
-able/-ible capable of portable, legible
-ac/-ic like/related to cardiac, Nordic
-acy state/quality of being privacy, legitimacy
-acious/-icious full of gracious, malicious
-al related to logical, philosophical
-ance/-ence state/quality of being maintenance, permanence
-dom state/quality of being freedom, kingdom
-eer/-er/-or person who mountaineer, writer, counsellor
-escent becoming, to be adolescent, fluorescent
-esque like/reminiscent of picturesque, Kafkaesque
-fy to make magnify, electrify
-iferous containing, yielding vociferous, carboniferous
-ise make, become civilise, terrorise
-ish having qualities of hellish, fiendish
-ism doctrine, belief, practice favouritism, communism
-ist person who chemist, florist
-ity state/quality of being ingenuity, oddity
-less without brainless, endless
-ment state/quality of being, result of action, process enjoyment, embankment, abridgement
-ness state of being thinness, loneliness
-oid like celluloid, ovoid
-ose full of adipose, verbose
-osis condition hypnosis, psychosis
-ous full of illustrious, nauseous
-ship position held friendship, membership
-sion/-tion state/quality of being torsion, transition
-tude state/quality of being fortitude, certitude
-y characterised by funny, greedy

 

Prefixes ในภาษาอังกฤษ

Jan 212014
 

Prefixes ในภาษาอังกฤษ

Prefixes คือคำที่ใส่ไว้หน้าคำรากศัพท์เพื่อช่วยเปลี่ยนความหมายของคำรากศัพท์เดิม (เช่นเดียวกับ suffixes ที่เอาไว้เติมหลังคำรากศัพท์)  ตารางด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างในการใช้ Prefixes

Prefix

Meaning

Examples

-a On/in/out/from Away, aboard, arise, alight
-al all Alone, already
-be by Below, before
-by Be/on the side Bypass, byword
-for through forget, forgive
-fore before Forecast, foresee
-gain against Gainsay
-in in Inside, income
-mis wrong Mislead, mistake
-over Above/beyond overflow, overcharge
-out out Outside, outcome
-to this Today, tonight
-un Not/to reverse an action Unkind, untie
-under below Underground, undersell
-with Against/back Withdraw, withhold
-wel In good condition Welcome, welfare
Click to listen highlighted text!