Aug 262013
 
 • God gave us two eyes, two ears, two arms two legs, two feet, two hands, but he only gave us one heart. you know why? because he gave the other one to someone else and its our job to find it.
 • I love you. ฉันรักคุณ
 • Don’t leave me, please. ขอร้องล่ะ เธออย่าจากฉันไปเลย
 • I really love you. ฉันรักคุณจริงๆ
 • Don’t you know how much I love you? เธอรู้หรือไม่ว่าฉันรักเธอมากแค่ไหน
 • I love you with all my heart. ฉันรักคุณหมดหัวใจ
 • I love you only. ฉันรักคุณคนเดียว
 • You are very beautiful. คุณสวยมาก
 • You are very handsome. คุณหล่อมาก
 • You are very cute. คุณน่ารักมาก
 • You are very charming. คุณมีเสน่ห์มาก
 • I miss you. ฉันคิดถึงคุณ
 • I feel so lonely. ฉันเหงามาก
 • I’m so lonely without you. ไม่มีคุณ ฉันเหงามาก
 • I don’t want to be here without you. ฉันไม่อยากอยู่ที่นี้ ถ้าไม่มีคุณ
 • I can’t live without you. ไม่มีเธอฉันคงมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้
 • Can you be my boy / girlfriend? คุณเป็นแฟนฉันได้ไหม
 • I am single. ฉันเป็นโสด
 • Continue reading »

 Posted by at 2:16 pm
Aug 152013
 
 • Will you love me for the rest of my life? No, I’ll love you for the rest of mine.
  คุณจะรักฉันไปตลอดชีวิตของฉันมั้ย, ไม่ ฉันจะรักคุณตราบชั่วชีวิตของฉัน
 • Not a day goes by that I don’t think of you.
  ไม่มีวันไหนที่ฉันไม่คิดถึงคุณ
 • I don’t know what I want to talk about, but I want to talk to you.
  ฉันไม่รู้ว่าจะคุยอะไรดี แต่ฉันอยากจะคุยกับคุณ
 • One of the happiest things in life is when you have someone who wonders where you are when you don’t come home at night.
  ความสุขที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิต คือการที่คุณมีใครสักคนคอยเป็นห่วงว่าคุณอยู่ไหนในเวลาที่คุณยังไม่กลับบ้าน
 • Love is when you re-read your old conversations just because it makes you smile.
  ความรัก คือการที่คุณอ่านบทสนทนาเดิม ๆ ซ้ำไปซ้ำมาเพียงเพราะมันทำให้คุณยิ้มได้
 • Love is when you have 100 reasons to leave someone, but you still look for one reason to fight for them.
  ความรัก คือการที่คุณมีเหตุผลนับร้อยที่จะบอกลาใครบางคน แต่ก็ยังคงมองหาเหตุผลดีๆ เพียงหนึ่งเหตุผลเพื่อที่จะอยู่ต่อ
 • No relationship is perfect, ever. but the love we have for each other is bigger than these small differences.
  ไม่เคยมีความสัมพันธ์ใดที่สมบูรณ์แบบ แต่ความรักที่คนสองคนต่างมอบให้กันนั้นยิ่งใหญ่กว่าความแตกต่างเล็กๆเหล่านั้น
 • If you love someone, be brave enough to tell them, otherwise, be brave enough to watch them be loved by someone else.
  หากคุณรักใครสักคน จงกล้าหาญพอที่จะบอกเขา หรือไม่ก็จงกล้าหาญพอที่จะดูเขารักกับคนอื่น
 • Continue reading »

 Posted by at 2:38 pm
Aug 132013
 

Chat Faces

In a chatroom we cannot see the other people. Sometimes it helps to send “faces” (also known as “smileys” and “emoticons”) to help show our feelings, for example whether we are serious or joking. Here are some typical faces.

:-) Happy
:)
:-( Sad
:(
#:-0 Ahh!
* 😮 Alarmed!
(|:-# American football player
%-} Amused
0:-) Angel
:-@ Angry
O-) Aquanaut
:-)# Beard
%+| Beaten up
:-X Big kiss
!-( Black eye
:-* Blowing a kiss
:-)X Bow tie

Continue reading »

 Posted by at 5:50 pm
Aug 052013
 

ว่ากันถึงภาษาแล้ว “ภาษา” เป็นสิ่งมนุษย์ประดิษฐ์ประดอยขึ้นหรืออาจจะเรียกว่าสิ่งที่มนุษย์สมมุติขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกันเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งเดียวกันได้ ทักษะการใช้ภาษาเกิดขึ้นจากความคุ้นเคยในการใช้ภาษานั้นๆ นั่นคือ เมื่อได้ยินบ่อยๆ ได้ฟังบ่อยๆ ได้อ่านบ่อยๆ ได้ดูบ่อยๆ หรือได้เขียนบ่อยๆ เราก็จะค่อยๆซึมซับภาษานั้นไปเอง มีข้อสังเกตุได้ว่าไม่มีใครบอกว่าภาษาตนเองยาก นั่นเป็นเพราะคนๆนั้นเกิดความคุ้นเคยในการใช้ภาษานั้น แม้แต่คนที่โง่ที่สุดก็ยังสามารถพูดภาษาของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ดังนั้นภาษาไม่ใช่คนที่ฉลาดเท่านั้นที่จะเรียนรู้ได้ แต่อยู่ที่การเปิดใจยอมรับการเรียนรู้ และไม่ไปคิดว่าการเรียนภาษานั้นเป็นเรื่องยาก แต่ให้คิดว่าเป็นเรื่องน่าสนุก เป็นเรื่องที่ท้าทาย เป็นช่องทางและโอกาสที่จะเปิดให้เราไปสู่โลกกว้าง โลกที่ไร้พรมแดน สำหรับภาษาอังกฤษนั้นเราจะสื่อสารกันด้วยคำและโครงสร้าง มีรูปแบบในการใช้ที่แน่นอน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้โครงสร้างของภาษาอังกฤษให้คุ้นเคยถึงวิธีการใช้งาน เพื่อที่จะนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องอย่างเข้าใจถึงที่มาที่ไป และเกิดทักษะความชำนาญขึ้นมา เมื่อนั้นเราก็เข้าสู่จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้อันไม่มีที่สิ้นสุด หรือการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต(lifelong pursuit)

…แล้วเราจะนำเสนอความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษออกมาอย่างต่อเนื่อง โปรดติดตามนะครับ

Aug 012013
 
Custom Search

 Posted by at 9:39 pm