Aug 302013
 

เครื่องใช้ในสำนักงาน [Office Vocabulary]

ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ

ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ

 • office automation สำนักงานอัตโนมัติ
 • brochure โบรชัวร์
 • cabinet ตู้เก็บเอกสาร
 • calendar ปฎิทิน
 • calculator เครื่องคิดเลข
 • carbon paper กระดาษอัดสำเนา
 • catalogue แค๊ตตาล๊อก
 • computer คอมพิวเตอร์ ; personal computer(PC) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, computer table โต๊ะคอมพิวเตอร์ ; tablet computer คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

Continue reading »

 Posted by at 1:28 pm
Aug 292013
 

ตัวอย่างบทสนทนา

 • เวลาต้องการจะบอกว่าตนเองเป็นโรคอะไรก็ใช้ I have a….
 • เวลาที่ต้องการบอกอาการว่ารู้สึกอย่างไรก็ใช้ I feel… หรือ I feel like…

ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 • AIDS เอดส์
 • anemia โลหิตจาง
 • allergy ภูมิแพ้
 • alzheimer โรคอัลไซเมอร์
 • appendicitis ไส้ติ่งอักเสบ
 • asthma หืด
 • bleeding มีเลือดออก ==> My nose is bleeding. เลือดกำเดาฉันไหล
 • bruise แผลถลอก
 • burn แผลไฟไหม้
 • cancer มะเร็ง
 • cholera อหิวาต์
 • cold เป็นหวัด ==> I have a cold. ฉันเป็นหวัด
 • convulsion อาการชัก
 • coronary heart disease โรคหลอดเลือดหัวใจ
 • cough ไอ
 • cramp ตะคริว ==> What Causes Muscle Cramps? อะไรเป็นสาเหตุของการเป็นตะคริว
 • diabetes โรคเบาหวาน
 • diarrhoea ท้องร่วง
 • digestion การย่อยอาหาร
 • disease โรค ==> have a disease เป็นโรค ; treat a disease รักษาโรค
 • diphtheria โรคคอตีบ
 • epidemic โรคระบาด
 • faint เป็นลม
 • feel รู้สึก ==> I don’t feel well. ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบาย
 • fever เป็นไข้ ==> I have a fever. ฉันเป็นไข้
 • food poisoning อาหารเป็นพิษ

Continue reading »

 Posted by at 1:39 pm
Aug 282013
 

ตัวอย่างบทสนทนา

 • Would you like something to drink? จะรับเครื่องดื่มอะไรดีครับ
 • Do you want something to drink? จะรับเครื่องดื่มอะไรดีครับ
 • I’d like to a glass of black coffee. ฉันอยากได้กาแฟดำสักแก้ว
 • Give us some water. ขอน้ำดื่มหน่อย
 • Coffee please. ขอกาแฟครับ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 • drink/drank/drunk ดื่ม ; กรยา3ช่อง
 • drunk เมา
 • drinks/beverage เครื่องดื่ม
 • glass [กล๊าส] แก้วน้ำ
 • alcohol แอลกอฮอล์/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • beer เบียร์
 • black coffee กาแฟดำ
 • booze เหล้า ==> I drank too much booze last night. เมื่อคืนนี้ฉันดื่มหนักไปหน่อย
 • bottled water น้ำดื่มชนิดขวด
 • brandy บรั่นดี
 • champagne เหล้าแชมเปญ
 • cocktail เหล้าค็อกเทล
 • coco/cocoa โกโก้
 • coffee กาแฟ

Continue reading »

 Posted by at 5:56 pm
Aug 232013
 

คำทักทาย (Greetings)

 • Hello/Hi? สวัสดี (คำทักทายทั่วไป)
 • Good morning สวัสดี (เช้าถึงเที่ยงวัน)
 • Good afternoon สวัสดี (หลังเที่ยงวันถึงช่วงเย็น)
 • Good evening สวัสดี (ช่วงเย็นถึงกลางคืน)
 • Good day สวัสดี (ตลอดวัน)
 • How are you? เป็นไงบ้าง
 • How’re you going? เป็นไงบ้าง ==> It’s going good/well.
 • How’re you doing? เป็นไงบ้าง
 • How’s it going? เป็นไงบ้าง
 • What’s up? (sup?) เป็นไงบ้าง
 • What’s up man? เป็นไงบ้าง(ใช้ทักเพื่อนในกลุ่มผู้ชาย)
 • What happened? เกิดอะไรขึ้น
 • What’s new? เป็นไงบ้าง
 • How do you do? เป็นไงบ้าง
 • How have you been? เป็นไงบ้าง (ใช้สำหรับคนที่รู้จักกัน และไม่ได้เจอกันนาน)
 • How’s your life? เป็นไงบ้าง
 • How’s everything? เป็นไงบ้าง
 • How’re things (with you)? เป็นไงบ้าง
 • How’s it with you? เป็นไงบ้าง
 • How’re things going? เป็นไงบ้าง
 • How’s it going? เป็นไงบ้าง
 • Where are you? คุณอยู่ที่ไหน
 • What’s wrong ? เป็นอะไรไป
 • What’s the matter ? เป็นอะไรไป

การตอบรับคำทักทาย Continue reading »

 Posted by at 10:49 am
Aug 232013
 

การกล่าวคำขอโทษ

 • I’m sorry. ผมขอโทษ
 • I’m sorry. I’m late. ขอโทษที่มาช้า
 • I’m sorry I troubled you. ขอโทษที่ทำให้ต้องลำบาก
 • Excuse me, please. ขอโทษครับ/ค่ะ
 • Excuse me for interrupting. ขอโทษที่รบกวน
 • Excuse me for a moment. ขอโทษขอเวลาสักครู่

การรตอบรับคำขอโทษ

 • That’s all right. ไม่เป็นไร
 • Don’t worry (about it). อย่ากังวลไปเลย
 • No problem. ไม่มีปัญหา
 • That’s O.K. ไม่เป็นไร
 • I’m O.K. ผมไม่เป็นไร

ตัวอย่างจาก YOUTUBE

YouTube responded to TubePress with an HTTP 410 - No longer available
 Posted by at 10:26 am
Aug 122013
 

คำถามน่ารู้
คุณลอง….แล้วหรือยัง Have you tried…?
คุณลอง…แลัวหรือยัง Have you tried…yet?
คุณเคยลอง…ไหม Have you ever tried…?

เวลาตอบ
เคยลองก็ใช้ Yes, I have.
ไม่เคยลองก็ใช้ No, I haven’t.
————————————
ตัวอย่างเช่น
คุณลองอันนี้หรือยัง Have you tried this yet?
คุณลองปิดและเปิดใหม่อีกครั้งหรือยัง Have you tried turning it off and on again?
คุณพยายามลองมากแค่ไหน How many have you tried?
คุณพยายามลองกี่ครั้งแล้ว How many times have you tried?
คุณพยายามลองหนีกี่ครั้งแล้ว How many times have you tried to get out?
คุณเคยลองขับรถฉุกเฉินไหม Have you ever tried to drive an emergency car?
คุณเคยลองกินส้มตำที่ไทยไหม Have you ever tried to eat Somtam in Thailand?

แถมเพิ่มเติม
ฉันจะพยายามเต็มที่ I’ll try my hardest. / I’ll try my best.
ฉันจะลองดู I’ll give it a try.
ฉันจะลองพยายายามด้วยตัวฉันเอง I’ll to try it on my own.

 Posted by at 1:35 pm
Aug 102013
 

English Vocabulary – The difference between “want” & “need” (http://www.engvid.com/)

ศัพท์น่ารู้
want = desire-สิ่งที่ปรารถนา เช่น beer, milk
need = necessity-สิ่งจำเป็น(ที่ขาดไม่ได้) เช่น water, food

How to use the word “need” in English (LearnAmericanEnglishOnline.com)

บทเรียนเพิ่มเติมจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=426262

Need สามารถเป็นได้ทั้งกริยาปกติ (Ordinary verb) และกริยาช่วย (Helping verb) ถ้าเป็นกริยาปกติ (Ordinary verb) มี 2 ความหมาย Continue reading »

 Posted by at 5:24 pm
Aug 062013
 

ตัวอย่างประโยคสนทนา [Learning English At The Airport ]

 • When will you be leaving? คุณจะออกเดินทางเมื่อไหร่
 • When are you leaving? คุณออกเดินทางเมื่อไหร่
 • When are you arriving? คุณจะมาถึงเมื่อไหร่
 • What’s the flight number?  เที่ยวบินหมายเลขอะไร
 • How much does it cost to go to the airport? ไปสนามบินคิดราคาเท่าไรครับ
 • How long does it take to go to the airport? ไปสนามบินใช้เวลานานแค่ไหน
 • What time does the plane depart? เครื่องบินจะขึ้นบินเวลาเท่าไหร่
 • What is your destination? จุดหมายปลายทางของคุณคือที่ไหน
 • Where are you flying to?  คุณจะบินไปที่ไหนครับ
 • Would you like a window seat or an aisle seat?  คุณต้องการที่นั่งติดหน้าต่าง หรือติดทางเดินครับ
 • Do you have any luggage? คุณมีสัมภาระไหมครับ
 • Would you like to load your suitcase? คุณต้องการโหลดกระเป่าเดินทางไหมครับ
 • Your bag is overweight. กระเป๋าของคุณน้ำหนักเกินครับ
 • You have to pay an excess baggage charge. คุณต้องจ่ายค่ากระเป๋าน้ำหนักเกินครับ
 • Your bag is overweight, we have to fine you. กระเป๋าของคุณน้ำหนักเกิน เราต้องคิดค่าปรับคุณด้วยครับ
 • May I have your ticket and your passport,please? ขอดูตั๋วเครื่องบินและหนังสือเดินทางด้วย
 • Here you are.  นี่ครับ
 • Do you have anything in your pockets? คุณมีอะไรอยู่ในกระเป๋าเสื้อ กางเกงหรือเปล่าครับ
 • Please empty your pockets. กรุณาเอาสิ่งของออกจากกระเป่าด้วยครับ
 • Do you have any liquids in your bag? คุณมีอะไรที่เป็นของเหลวในกระเป๋าหรือไม่ครับ (เช่น โลชั่น, ยาสระผม ฯลฯ)
 • Please bring it out. กรุณาเอาออกมาด้วยครับ
 • Could you take off your belt,  please?    ช่วยปลดเข็มขัดหน่อยได้ไหมครับ
 • Please board the aircraft now. กรุณาขึ้นเครื่องได้ตอนนี้ครับ
 • Have a safe flight. ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
 • Can I have a blanket please? ขอผ้าห่มสักผืนได้ไหมครับ
 • You have arrived safely at your destination. คุณได้มาถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย
 • Can I see your passport please? ขอดูหนังสือเดินทางของคุณหน่อยครับ
 • What’s the purpose of your visit ?  จุดประสงค์ของการมาคืออะไรค่ะ
 • What brings you here? คุณมาที่นี่ทำไม
 • Business or pleasure? มาทำงานหรือมาเที่่ยวครับ
 • I am a tourist. ผมเป็นนักท่องเที่ยวครับ
 • How long do you plan to stay ?  คุณคิดว่าจะอยู่นานแค่ไหนครับ
 • How long will you be staying? / How long will you stay? คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่ครับ
 • Where will you be staying? / Where will you stay? คุณพักที่ไหนครับ
 • You have to pick up your luggage at belt no.1. คุณต้องไปรับสัมภาระของคุณที่สายพานหมายเลย1
 • Where is lost and found? แผนกของหายอยู่ที่ไหนครับ
 • Excuse me, where can I find a trolley? ขอโทษครับ ไม่ทราบว่าผมจะหารถเข็นได้จากที่ไหนครับ
 • Where can I get a trolley?     ฉันจะเอารถเข็นได้ที่ไหนครับ
 • Where can I keep my bags? / Where can I store my bags? ผมสามารถเก็บกระเป๋าได้ที่ไหนครับ
 • Would you like a cab? คุณต้องการแท๊กซี่ไหมครับ
 • How was your trip? ไปเที่ยวมาเป็นอย่างไรบ้าง
 • How was your flight? เที่ยวบินของคุณเป็นอย่างไรบ้าง

ศัพท์เกี่ยวกับสนามบิน

 • Air Hostess แอร์โฮสเตส
 • Air Steward พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย
 • Air Stewardness  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง
 • Airfare ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • Air ticket ตั๋วเครื่องบิน  (air ticket เป็นตั๋วที่ไว้ใช้สำหรับ check-in เพื่อรับ boarding pass สำหรับขึ้นเครื่อง)
 • Aircraft / Plane  เครื่องบิน
 • Airline สายการบิน
  • Low cost airline, Budget airline สายการบินราคาประหยัด
 • Airline Counter เคาเตอร์สายการบิน
 • Airport สนามบิน
 • Arrivals เที่ยวบินขาเข้า
 • Arriving มาถึง
 • Arrivals board  กระดานผู้โดยสารขาเข้า
 • Air traffic control หอควบคุมการบิน
 • Arrivals are delayed  เครื่องบินขาเข้าล่าช้า
 • Airsick เมาเครื่องบิน
 • Backpack, Rucksack กระเป๋าเป้สะพายหลัง
 • Belt, Carousel สายพาน(ลำเลียงสัมภาระ)
 • Boarding  ขึ้นเครื่อง
  • Now boarding  ขึ้นเครื่องได้แล้ว
  • Boarding time (บ๊อรดดิ่งไทม์) เวลาขึ้นเครื่อง
  • Boarding pass (บ๊อรดดิ่ง แพ้สสฺ)  ตั๋วขึ้นเครื่องบิน/บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน
 • Briefcase กระเป๋าเอกสาร
 • Cabin ห้องโดยสาร
  • cabin pressure ความดันในห้องโดยสาร
 • Cabin crew ลูกเรือ
  • Cabin crew, prepare for taxi. ลูกเรือ เตรียมพร้อมสำหรับเคลื่อนไปตามลานบิน
 • Captain กัปตันเครื่องบิน
 • Cargo building อาคารคลังสินค้า
 • Car park, Parking lot ลานจอดรถ
 • Carry-on luggage, Hand luggage   สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง
 • Cockpit ห้องนักบิน
 • Customs ศุลกากร
  • Customs officiall เจ้าหน้าที่ศุลกากร
  • Goods to Declare มีสิ่งของที่ต้องสำแดง
  • Nothing to Declare ไม่มีสิ่งของต้องสำแดง
 • Check-in Counter  เค้าเตอร์ เช็ค-อิน
 • Control tower หอควบคุม

Continue reading »

 Posted by at 11:22 pm
Aug 062013
 

ตัวอย่างบทนสนทนาเบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพ
Asking About Occupations, What is your Job?

*** ไม่ควรถามถึงอาชีพด้วยประโยคคำถามนี้ What is your Job? เนื่องจากถามตรงเกินไปและแลดูไม่สุภาพ แต่ควรถามว่า

 • คุณมีอาชีพอะไร –> What do you do?
 • ฉันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ –> I’m an engilsh teacher.
 • คุณมีอาชีพอะไร/คุณทำอะไรสำหรับการยังชีพ –> What do you do for a living?
 • ฉันร้องเพลงสำหรับการยังชีพ –> I sing for a living.

เราอาจจะตอบว่าเราทำงานที่ไหน เช่น

 • ผมทำงานที่โรงพยาบาล –> I work at a hospital.

แต่หากเราทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่ที่รู้จักกันดี เราอาจพูดได้ว่า

 • ฉันทำงานกับไมโครซอฟร์ –> I work for Microsoft.
 • ผมทำงานที่นิวยอร์กไทม์ส –> I work for The New York Times.

คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ

 • ลูกจ้าง, พนักงาน employee
 • ผู้ออกแบบเวบไซต์ web designer
 • ผู้จัดการ manager
 • เลขานุการ secretary
 • พนักงานบัญชี accountant
 • นักหนังสือพิมพ์ journalist
 • พนักงานโรงงาน factory worker
 • ผู้ตรวจสอบ auditor
 • Continue reading »

 Posted by at 7:31 am